Prawa autorskie i znaki firmowe Fundacji Urantii

DrukujDrukuj

Prawa autorskie i znaki firmowe Fundacji Urantii

W styczniu, roku 2006, zgodnie z konwencją berneńską, wygasły międzynarodowe prawa autorskie Fundacji Urantii do angielskiego tekstu The Urantia Book, z roku 1955. Prawa autorskie Fundacji Urantii do jej tłumaczeń z angielskiego tekstu, z roku 1955, nie wygasają przez pięćdziesiąt lat od daty wydania.

Uznając ważność daty 1 stycznia 2006, Powiernicy Fundacji Urantii usunęli z angielskiego tekstu The Urantia Book, w witrynie Fundacji Urantii, informację o prawach autorskich zyskanych w 1955 roku; tak samo informacja o prawach autorskich, zyskanych w 1955 roku, nie ukaże się już w przyszłych wydaniach angielskiego tekstu. Informacje o prawach autorskich nadal będą umieszczane w tłumaczeniach, dokonywanych przez Fundację Urantii.

7 listopada, 2008 roku, Rada Powierników wydała pozwolenie na używanie cytatów, odnoszące się do wszystkich tłumaczeń The Urantia Book, do których Fundacja Urantii posiada obecnie prawa autorskie. Kliknij tutaj aby zobaczyć to pozwolenie

Dodatkowo, Fundacja Urantii posiada zasady ściągania i drukowania, które odnoszą się do wszystkich tłumaczeń The Urantia Book, wydawanych przez Fundację Urantii.Kliknij tutaj aby zobaczyć te zasady

Na koniec, w styczniu, roku 2008, Rada Powierników wniosła poprawki do zasad Fundacji Urantii, dotyczących używania zarejestrowanych symboli: słów „Urantia” i „Urantianin” oraz Symbolu Koncentrycznych Kręgów.Kliknij tutaj aby zobaczyć te zasady

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Fundacją Urantii, tel: (773) 525-3319.

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone