Educatieve commissies van drie belangrijke Urantia organisaties houden gezamenlijk seminar

AfdrukkenAfdrukken
David Kulieke
Ken Keyser
Ken Keyser
Marilynn Kulieke
Marilynn Kulieke
Bobbie Dreier
Bobbie Dreier
Chris Wood
Chris Wood
Sheila Keene-Lund
Sheila Keene-Lund

door David Kulieke, Urantia Book Fellowship Lincolnshire, Illinois, Verenigde Staten

Voor hen die een groeiende eenheid onder Urantia organisaties wensen, gaven recente gebeurtenissen reden tot optimisme. De afgelopen jaren heeft een overvloed aan initiatieven een wens laten zien voor meer coöperatieve inspanningen onder drie belangrijke Urantia Boek organisaties: Urantia Association International (UAI), Urantia Book Fellowship en Urantia Foundation.

Er zijn samenwerkings-bijeenkomsten van leiders onderling geweest, er is een overeenkomst gesloten om samen te werken in een publiciteitsseminar en regelmatige communicatie tussen de voorzitters vond plaats. Leden van iedere organisatie hebben presentaties gehouden bij elkaars conferenties. Er is een gezamenlijke studiegroepgids. Sinds 2009 hebben mensen, betrokken bij informatie technologie (IT), deelgenomen aan diverse ronde tafel bijeenkomsten om gemeenschappelijke kwesties te bespreken. Leden van verschillende organisaties hebben samengewerkt op boekenbeurzen in Azië en tentoonstellingen in Zuid-Amerika. En terwijl meer kansen zich voordeden om vergaderingen en andere activiteiten te delen, zoals een recente rondreis naar Israël, vervaagde het anders-zijn van organisaties op het moment dat personen vriendschap sloten en het gezamenlijk verlangen om de leringen van Het Urantia Boek te verspreiden erkend werd.

Een recent initiatief tussen organisaties behelsde een seminar van zestien mensen die bijeen kwamen aan 533 W. Diversey Parkway in Chicago. Het werd gesponsord door de Educatie Commissies van de UAI, Urantia Book Fellowship en Urantia Foundation van 9 tot 11 juni, 2014. Het doel van de bijeenkomst was 1) het met discussies versterken van elkaars programma’s, 2) om verkorte versies van toelichting en kritiek te geven op ieders bijdrage aan een gezamenlijke workshop die in juli gehouden werd tijdens de Fellowship’s International Conference in Amherst, Massachusetss (IC’14) en 3) om gezamenlijke grond te vinden aangaande de educatieve missie van alle drie de groepen. De voorzitters van deze groepen, Sheila Keene-Lund, David Kulieke en Gard Jameson, planden dit seminar en zaten het voor.

De bijeenkomst begon op maandagavond met het delen van de dankbaarheid van iedere deelnemer. Vervolgens vond er een discussie plaats over doelen en prioriteiten in scholing, gebaseerd op de leringen van Het Urantia Boek. Dit gesprek was grotendeels gebaseerd op een publicatie van het Fellowship Education Committee “Prime Education References by Category” dat twintig geïndexeerde pagina’s bevat met referenties over educatie uit Het Urantia Boek.

De focus van de tweede dag lag bij het beoordelen van en toelichting geven op een presentatie van de workshop van iedere groep die tijdens IC’14 zou worden gehouden. De gezamenlijke workshop had als titel “Seeking Educational Excellence in The Urantia Book” (zoeken naar educatieve uitmuntendheid in Het Urantia Boek). Vertegenwoordiger van Urantia Foundation Dave Elders, hield een lezing over “The Purpose of Education and the Importance of Education” (het doel van vorming en het belang daarvan). Een deel van zijn presentatie richtte zich op de tweede paragraaf van Het Urantia Boek: “kosmisch bewustzijn vergroten en spiritueel besef versterken”. Daarna gebruikten de Fellowship vertegenwoordigers een workshopbenadering om één methode van “How to Educate Effectively” (hoe onderwijs je effectief) te onderzoeken. De drie presentatoren waren Ken Keyser, David Kulieke en Marilynn Kulieke. Na het modelleren van een onderwijstechniek waarbij gebruik werd gemaakt van verschillende citaten, werden deelnemers in kleinere groepen geplaatst om andere citaten uit het boek te analyseren, zoekend naar een kernpunt voor elk citaat. Daarna kwam de groep opnieuw bijeen om de bevindingen te bespreken en hoe deze te gebruiken in studiegroepen. De laatste presentatie werd gehouden door Sheila Keene-Lund, vertegenwoordiger van UAI. Zij sprak over “Education as Transformation, the Teacher-Student Dynamic” (Onderwijs en transformatie, de dynamiek van leraar-student). Na de presentatie vergaderde de hele groep over de voorgestelde ideeën en deed suggesties. Na het dinsdagdiner woonden veel seminar deelnemers de dinsdagavond studiegroep bij die wekelijks bij Urantia Foundation samenkomt.

Woensdagochtend was gericht op het thema “Our Educational Mission: Can We Find Common Ground?” (Onze onderwijskundige missie: kunnen we overeenstemming vinden?). Het gesprek over dit thema resulteerde in de volgende verklaring:

Verklaring voor een gezamenlijke initiatief voor educatie

Urantia Association International
The Urantia Book Fellowship
Urantia Foundation

Bij het op één lijn brengen van onze onderwijsinspanningen met de goddelijke inspanning “om kosmisch bewustzijn uit te breiden en het geestelijk inzicht te verdiepen” (1:2) 0:0.2 zijn wij geïnspireerd om de leringen van Het Urantia Boek te bestuderen en op zodanige wijze te delen dat:

  • God en zijn realiteit verlicht worden door de voortschrijdende ontdekking van waarheid, schoonheid en goedheid.
  • Intellectuele, morele en spirituele transformatie wordt gevoed.
  • Mensen gestimuleerd worden om als evenwichtige persoonlijkheden te groeien naar God.

De groep was het eens dat de gezamenlijke commissie opnieuw bij elkaar moet komen.

Tot besluit werd gebrainstormd over verschillende ideeën die voor de toekomst het overwegen waard zijn en op sommige momenten mogelijke gezamenlijke projecten, zelfs toen de groep inzag dat de commissie van iedere organisatie door zou gaan met het initiëren van zijn eigen werk en projecten.

Op 24 juli tijdens IC’14, gaven de commissies de workshop die in juni in Chicago was voorvertoond. Tijdens deze bijeenkomst verving Bobbie Dreier Ken Keyser en nam Chris Wood, voorzitter van de UAI, de plaats in van Sheila Keene-Lund. Chris sprak over de relatie tussen student en leraar. Ongeveer dertig mensen, inclusief leden van de commissies, namen deel terwijl een gezamenlijke presentatie werkelijkheid werd.

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden