Kolmen tärkeimmän Urantia-järjestön koulutuskomiteoiden yhteisseminaari

Tulostettava versioTulostettava versio
David Kulieke
Ken Keyser
Ken Keyser
Marilynn Kulieke
Marilynn Kulieke
Bobbie Dreier
Bobbie Dreier
Chris Wood
Chris Wood
Sheila Keene-Lund
Sheila Keene-Lund

David Kulieke, The Urantia Book Fellowship
Lincolnshire, Illinois, Yhdysvallat

Niille, jotka haluaisivat yhtenäisyyden lisääntyvän Urantia-järjestöjen välillä, viime aikojen tapahtumat ovat osoittautuneet optimismia luoviksi. Lukemattomat hankkeet ovat viimeisten vuosien aikana kertoneet halusta yhteistyön lisäämiseen kolmen tärkeimmän Urantia-kirja-järjestön, eli Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen (UAI), The Urantia Book Fellowshipin ja Urantia-säätiön, kesken.

Tapahtumiin on kuulunut johtohenkilöiden yhtenäisyyskokouksia, sopimus yhteistyöstä julkisuusseminaarissa ja säännöllistä yhteydenpitoa presidenttien välillä. Kunkin järjestön edustajat ovat esiintyneet toisten organisaatioiden konferensseissa. On laadittu yhteinen opintoryhmähakemisto. Informaatioteknologiaan (IT) perehtyneet ovat osallistuneet useisiin pyöreänpöydänkeskusteluihin vuodesta 2009 lähtien keskustelemaan yhteisistä intresseistä. Eri järjestöjen jäsenet ovat toimineet yhdessä kirjamessuilla Aasiassa ja -näyttelyissä Etelä-Amerikassa. Kun yhä enemmän tilaisuuksia ilmaantuu yhteisten kokoontumisten pitämiseen ja muihin toimintoihin, jollainen oli mm. hiljattainen Israelin-matka, sitä mukaa organisaatioiden väliset mielipide-erot ovat hämärtyneet, sillä mukanaolijat ovat solmineet ystävyyssuhteita ja todenneet yhteisen halunsa levittää Urantia-kirjan opetuksia.

Äskettäiseen järjestöjenväliseen tapahtumaan kuului kuudentoista henkilön seminaari, joka pidettiin säätiön keskustoimistossa 9.–11.6.2014. Järjestäjinä toimivat UAI:n, Fellowshipin ja säätiön koulutuskomiteat. Kokoontumisen tarkoituksena oli 1) voimistaa kunkin organisaation koulutusohjelmia keskustelujen kautta, 2) esittää kommentoitaviksi lyhennetyt versiot kunkin organisaation ohjelma-osuudesta yhteisseminaarissa, joka pidetään heinäkuussa Fellowshipin kansainvälisen konferenssin (IC’14) osana Amhurstissa Massachusetissa, ja 3) pyrkiä yhteiseen näkemykseen kaikkien kolmen organisaation valistustavoitteista. Kolmen ryhmän puheenjohtajat – Sheila Keene-Lund, David Kulieke ja Gard Jameson – suunnittelivat ja johtivat tämän seminaarin.

Toisena päivänä keskityttiin tarkastelemaan ja kommentoimaan kunkin ryhmän IC’14:ää varten laatimia työpajakaavailuja. Yhteistyöpajan nimenä oli ”Urantia-kirjan valistuksellisen ylittämättömyyden tavoittelu”. Urantia-säätiön edustajan Dave Eldersin esityksen aiheena oli ”valistuksen tarkoitus ja tärkeys”. Osassa esitystään hän keskittyi Urantia-kirjan toiseen kappaleeseen: ”kosmisen tietoisuuden laventaminen ja hengellisen ymmärryksen lisääminen”. Sitten Fellowshipin edustajat turvautuivat työpajamaiseen lähestymistapaan tarkastellakseen muuatta menetelmää koulutuksen tehostamiseksi. Asiaa valaisi kolme puhujaa: Ken Keyser, David Kulieke ja Marilynn Kulieke. Mallinnettuaan – monia sitaatteja käyttäen – yhden valistusmenetelmän, he jakoivat osallistujat pienempiin ryhmiin analysoimaan muita kirjan tekstisitaatteja ja löytämään kustakin niistä sen keskeisimmän sanoman. Sen jälkeen ryhmä kokoontui yhteen keskustellakseen havainnoistaan ja siitä, miten niitä sovellettaisiin opintoryhmissä. Viimeisenä esiintyi Sheila Keene-Lund, joka edusti UAI:ta. Hän puhui aiheesta ”koulutus merkitsee muuttumista – opettajan ja oppilaan välinen dynamiikka”. Esityksen jälkeen koko ryhmä käsitteli esitettyjä käsityksiä ja teki niiden pohjalta ehdotuksia. Tiistain päivällisen jälkeen monet osanottajat liittyivät opintoryhmään, joka kokoontuu säätiössä viikoittain, joka tiistai-iltana.

Keskiviikkoaamun aiheena oli ”koulutuksellinen missiomme – löydämmekö yhteisen pohjan?” Tämän aiheen käsittely johti seuraavaan julkilausumaan:

Julkilausuma yhteisestä valistustoiminnasta

Kansainvälinen Urantia-yhdistys

The Urantia Book Fellowship

Urantia-säätiö

  • Virittäessämme koulutustoimintojamme ilmoituksenantajain pyrkimyksiin ”laventaa kosmista tietoisuutta ja lisätä hengellistä ymmärrystä” [0:0.2] meitä inspiroi Urantia-kirjan opetusten opiskeleminen ja tunnetuksi tekeminen tavoilla, jotka
  • valaisevat Jumalan olemusta ja todellisuutta siten, että löydetään yhä enemmän totuutta, kauneutta ja hyvyyttä,
  • edistävät älyllistä, moraalista ja hengellistä muutosta,
  • rohkaisevat yksilöitä kasvamaan kohti Jumalaa tasapainoisina persoonallisuuksina.

Ryhmä sopi myös, että yhteiskomitea kokoontuu uudelleen.

Lopuksi erittelyyn otettiin lukuisia ideoita ajatuksena niiden mahdollinen myöhempi käsittely, ja joissakin tapauksissa jopa mahdollisten yhteisten hankkeiden muodossa. Samalla ryhmä kuitenkin totesi, että kunkin organisaation komitea jatkaa omien projektiensa ja työnsä kehittelyä.

IC’14:ssä, 24.7., komiteat järjestivät työpajan, jota oli ennakoitu jo kesäkuussa Chicagossa. Bobbie Dreier toimi Ken Keyserin ja UAI:n presidentti Chris Wood puolestaan Sheila Keene-Lundin sijaisena. Chris puhui opiskelijan ja opettajan välisistä suhteista. Noin kolmekymmentä henkilöä, mukana komiteoiden jäsenet, osallistui, ja niin yhteisesityksestä tuli todellisuutta.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään