Missie declaratie

AfdrukkenAfdrukken

De missie van Urantia Foundation is het verspreiden van Het Urantia Boek en zijn onderrichtingen over hele wereld.

Visie Declaratie

BELANGRIJKSTE DOEL: Het doel waarvoor deze Foundation is opgericht, is de bevordering, de verbetering en de uitbreiding onder de volkeren van de wereld van het begrip en inzicht van Kosmologie en de relatie van de planeet, waarop wij leven, tot het Universum , van het ontstaan en de eindbestemming van de Mens en zijn relatie tot God, en van de ware onderrichtingen van Jesus-Christus ; en voor de inprenting en de aanmoediging van de totstandbrenging en de appreciatie van het Vaderschap van God en het Broederschap van de Mens—om het geluk, blijdschap en het welzijn van de Mens te verhogen en te verbeteren, als individu en als lid van de maatschappij, door het bevorderen van een godsdienst, een filosofie, en een kosmologie die evenredig zijn met de intellectuele en culturele ontwikkeling van de Mens.

OVEREENSTEMMENDE DOELEN: De overeenstemmende doelen waarvoor de Foundation is opgericht, zijn, om de tekst van Het Urantia Boek voor altijd ongeschonden te bewaren en om de principes, de onderrichtingen en de leerstellingen van Het Urantia Boek te verspreiden.

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden