Lavinimas

Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Urantijos Knygos mokykla internetu

Mokykla internetu yra dialoginė pasaulio bendruomenės mokykla, kuri studentams suteikia galimybę studijuoti URANTIJOS Knygą virtualiose klasėse, o tai juos išlaisvina nuo atstumų suvaržymų, tvarkaraščio, ir fizinio dalyvavimo.

Užsiėmimų tvarkaraštis ir informacija apie registraciją

Foundation Info

Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved