Raportti portugalinnoksen revisioinnin liikkeellelähtökokouksesta

Tulostettava versioTulostettava versio
Georges Michelson-Dupont

Georges Michelson-Dupont, varapresidentti, Urantia-säätiö
Recloses, Ranska

Caio Mário Caffé, Susana Hüttner Palaia, Carlos Leite da Silva
Caio Mário Caffé, Susana Hüttner Palaia, Carlos Leite da Silva

São Paulossa pidettiin 30.9.–4.10. ensimmäinen portugalinnoksen revisiotiimin tapaaminen. Läsnä olivat tiimin jäsenet Susana Hüttner Palaia, Carlos Leite da Silva ja Caio Mário Caffé. Ricardo Macado oli estynyt olemasta paikalla. Läsnä olivat myös johtokunnan jäsenet Richard Keeler ja minä, käännösvastaava ja käännöskomitean puheenjohtaja. Kokous pidettiin Susanan kotona.

Läsnäolijat esittelivät itsensä, ja sitten sukeutui keskustelu portugalin kielestä ja Portugalin ja Brasilian välisistä kulttuurieroista. Portugalia puhutaan Brasiliassa, Portugalissa ja muutamissa Afrikan ja Aasian maissa, kuten Macaossa. 240 miljoonaisine puhujineen portugali on maailman kuudenneksi puhutuin kieli. Brasilian väkiluku on 192 miljoonaa ja Portugalin 10 miljoonaa. Jotkin Portugalissa käytetyt sanat ovat Brasiliassa tuntemattomia ja päinvastoin. Tai sitten samalla sanalla on eri merkitys kummassakin maassa. Niinpä Portugalin kieliakatemia toteutti ja otti käyttöön vuonna 2009 portugalin kielen yksinkertaistuksen.

Tiimi järjestäytyi kunkin jäsenen vahvojen puolien mukaisesti. Caio on pääreviisori, joka on vastuussa laadun yhdenmukaisuudesta. Tiimin muut jäsenet sopivat työskentelevänsä niiden pääkriteereiden mukaisesti, jotka määriteltiin ennen kokousta jaetussa dokumentissa. Odotettavasti kukin jäsen tuo oman panoksensa erinomaisen lopputekstin laatimiseen tuomalla antiminaan omat ainutlaatuiset näkökohtansa ja osaamisensa, hyvää tahtoa, viisautta ja tiimihenkeä. Ryhmäviisaus ja tiimiponnistus ovat tämän hankkeen menestymisen kannalta ratkaisevan tärkeitä.

Keskusteltuamme asiasta olimme yksimielisiä siitä, että hyvässä käännöksessä ja revisiossa heijastuvat seuraavat kriteerit:

  • Uskollisuus alkuperäiselle englanninkieliselle tekstille, eli se ilmaisee laatijoiden sanat, ajatukset ja ideat tarkasti.
  • Heidän kirjoitustensa ja esitystensä selkeys ihmismielen kannalta.
  • Johdonmukaisuus erisnimien ja erityissanojen käytössä.
  • Laadukas tyyli.
  • Asianmukainen typografian, välimerkki-, lauseoppi- ja kielioppisääntöjen käyttö. (The Urantia Bookin ensimmäisen painoksen valmistelussa käytettiin ohjeena opaskirjasta The Chicago Manual of Style).

Urantia-kirjasta tehdyn käännöksen revisiointi on vaikea tehtävä, sillä se edellyttää monenmoisia taitoja, joita ei ole helppo kerätä yhteen ainoaan tiimiin. Kaksi näkökohtaa on tässä työssä tärkeitä:

1. On tarkastettava huolellisesti se, miten kääntäjä käänsi englanninkielisen tekstin sisällön.

2. Tyyli on revisioitava huolellisesti. Revisiossa tulisi näkyä johdonmukaisuus lauseopin ja portugalin kielen asianmukaisten typografisten näkökohtien käytössä. Huomioon tulee ottaa kursiivi ja isot alkukirjaimet, jotka saattavat poiketa englannin kielen käytänteistä.

Käsiteltiin seuraavat portugalinnoksen revisiointia koskevat kohdat:

  • Uskollisuus englanninkielisessä tekstissä esiintyviä käsitteitä kohtaan. Tämä edellyttää hyvää Urantia-kirjan käsitteiden ja opetusten ymmärrystä sekä englannin kielen osaamista.
  • Portugalinkielisen sanaston täsmällisyys ja tarkkuus. Onko englanninkielinen lause täysin ymmärretty ja oikein käännetty? Vääräsukuinen artikkeli (maskuliini, kun pitäisi olla feminiini) voi muuttaa kokonaan idean merkityksen.
  • Johdonmukaisuus ja moitteettomuus erisnimien ja erityissanojen kääntämisessä. Tämä käännöksen tai revisioinnin näkökohta tulisi tarkistaa ja korjata huolellisesti.
  • Monimerkityksisyydet ja vaikeudet. Olkoon tästä esimerkkinä monikon käyttö yksikön sijasta. Toinen esimerkki on sanojen ”aktuaalinen” ja ”potentiaalinen” merkitys, joka voi muuttua tekstiyhteydestä riippuen. Sanan ”kvalifioimaton” käyttö yhteydessä, joka ei käsittele absoluuttista tasoa, olkoon se vielä yksi esimerkki lisää.
  • Puuttuvat tai lisätyt sanat. Joissakin käännöksissä esiintyy lisättyjä tai puuttuvia sanoja. Kääntäjien ja revisioijien pitää muistaa, että laatijat olivat sananvalinnoissaan ja englannin kielen käytössään varsin täsmällisiä ja spesifisiä.

Revisioijat käyttävät Urantia säätiön käännössivustoa. Tämä verkkosivusto on luotu tarjoamaan kääntäjille ja revisioijille turvallinen ja toimiva ympäristö monine hyödyllisine ominaisuuksineen, jotka auttavat käännösten tuottamista ja niiden revisiointia.

Kokous oli erinomaisen myönteinen ja tuottelias. Revisiotiimin jäsenet ovat innoissaan ja päättäväisiä; heidän tavoitteensa on laadultaan erinomainen käännös maailmamme portugalinpuhujille.

Richard Keeler, Carlos Leite da Silva, Nemias Mol, Ligia Zotini, Georges Michelson-Dupont, Susana Hüttner
Richard Keeler, Carlos Leite da Silva, Nemias Mol, Ligia Zotini, Georges Michelson-Dupont, Susana Hüttner

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään