فرم آدرس پستی

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

بسیاری از خوانندگان کتاب یورنشیا از برقراری تماس با سایر خوانندگان و شرکت در گروههای مطالعاتی در محیط پیرامونشان لذت می‌برند. اگر شما نیز به این کار علاقمند هستید، لطفاً فرم زیر را پر کنید. شما از این طریق به ما اجازه می‌دهید که نام، آدرس ایمیل، و شمارۀ تلفن شما را در دسترس دانشجویان کتاب یورنشیا در منطقۀ سکونتتان قرار دهیم.

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
9 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Información de fondo

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefono: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
بنیاد یورنشیا. کلیۀ حقوق محفوظ است©