Αναζήτηση

Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Αναζήτηση μόνο στο Βιβλίο της Ουράντια!

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει παραδείγματα αναζητήσεων και τα αποτελέσματά τους:

Αναζήτηση όρου Φέρνει τα αρχεία που περιέχουν
δαμάσκο καραβάνι και δαμάσκο και καραβάνι
δαμάσκο +καραβάνι και δαμάσκο και καραβάνι
"ο άνθρωπος πρέπει να ανατραφεί σ’ ένα περιβάλλον που επιβάλλει την" τη φράση "ο άνθρωπος πρέπει να ανατραφεί σ’ ένα περιβάλλον που επιβάλλει την"
δαμάσκο OR καραβάνι δαμάσκο, ή καραβάνι
+δαμάσκο -καραβάνι δαμάσκο, αλλά όχι καραβάνι

Foundation Info

Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Όλα τα δικαιώματα κρατημένα.