Αναζήτηση

Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωσηΑποστολή με e-mailΑποστολή με e-mail

Αναζήτηση μόνο στο Βιβλίο της Ουράντια!

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει παραδείγματα αναζητήσεων και τα αποτελέσματά τους:

Αναζήτηση όρου Φέρνει τα αρχεία που περιέχουν
δαμασκηνό καραβάνι και δαμασκηνό και καραβάνι
δαμασκηνό +καραβάνι και δαμασκηνό και καραβάνι
"Τότε πρέπει ο άνθρωπος να ανατραφεί σε ένα περιβάλλον" τη φράση "Τότε πρέπει ο άνθρωπος να ανατραφεί σε ένα περιβάλλον"
δαμασκηνό OR καραβάνι δαμασκηνό, ή καραβάνι
+δαμασκηνό -καραβάνι δαμασκηνό, αλλά όχι καραβάνι

Foundation Info

Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved