Αποστολή

Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Η Αποστολή του Ιδρύματος Ουράντια είναι η διασπορά του Βιβλίου της Ουράντια και των διδασκαλιών του παγκοσμίως.

Όραμα

Το όραμα του Ιδρύματος Ουράντια είναι να φροντίσει την πνευματική μεταμόρφωση της ανθρωπότητας, παρουσιάζοντας στον κόσμο τις διδασκαλίες του Βιβλίου της Ουράντια με μέσα ανάλογα με τις αξίες μας και με την πίστη μας σε έναν Θεό αγάπης.

Αξίες

Οι αξίες του Ιδρύματος Ουράντια αναπτύσσονται στο ακρωνύμιο TRUST (EΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ).

  • Teamwork. (Ομαδική εργασία). Έχουμε αφιερωθεί στο να κατακτήσουμε την τέχνη της ομαδικής εργασίας.
  • Respect. (Σεβασμός). Σεβόμαστε την προσωπικότητα των συνανθρώπων μας, την οποία θεωρούμε δώρο από τον Θεό.
  • Unity. (Ενότητα). Έχουμε ενότητα πνευματικού σκοπού που προέρχεται από την επιθυμία μας να βιώνουμε το θέλημα του Θεού και να υπηρετούμε τους συνανθρώπους μας.
  • Service. (Υπηρεσία). Θεωρούμε το υπηρετείν ιερό και εξυψωτικό και παρακινούμαστε από την αγάπη και τους καρπούς του πνεύματος.
  • Transparency. (Διαφάνεια). Είμαστε ανοιχτοί, επικοινωνιακοί, αξιόπιστοι, και υπεύθυνοι ώστε να καλλιεργούμε εμπιστοσύνη.

Foundation Info

Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Όλα τα δικαιώματα κρατημένα.