Ίδρυμα Ουράντια

Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Το Ίδρυμα Ουράντια ιδρύθηκε το 1950 για να αποτελέσει τον θεματοφύλακα της ακεραιότητας του κειμένου του Βιβλίου της Ουράντια και για να εξασφαλίσει ότι οι διδασκαλίες του βιβλίου θα εξαπλωθούν, με τη βοήθεια των αναγνωστών και των αδελφικών οργανώσεων, σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται ως υπηρεσία στην κοινότητα των αναγνωστών του Βιβλίου της Ουράντια και σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται ευθύνη για οποιοδήποτε άτομο, θρησκευτική ομάδα ή κοινωνική οργάνωση.

Το Ίδρυμα Ουράντια είναι ένα μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικό ίδρυμα που λειτουργεί σε βάση Δήλωσης Εμπιστοσύνης. Εκτυπώνει το βιβλίο στα Αγγλικά από το 1955 και τα τελευταία χρόνια μεταφράζει το βιβλίο σε πολλές άλλες γλώσσες του κόσμου.

Η έδρα του Ιδρύματος Ουράντια, στο 533 W Diversey Parkway, Chicago, Illinois, χτίστηκε το 1908. Πριν από τη δημοσίευση του Βιβλίου της Ουράντια, το κτήριο χρησιμοποιούταν για τις τακτικές συναντήσεις των πρώτων αναγνωστών των εγγράφων. Το ακίνητο κληροδοτήθηκε εξ ολοκλήρου στο Ίδρυμα Ουράντια το 1969. Σήμερα αποτελείται από γραφεία, ένα υπόγειο που εξυπηρετεί εργασίες αποθήκευσης και αποστολής, μια "Αίθουσα Φόρουμ" για συναντήσεις και ομάδες μελέτης, και δύο διαμερίσματα κατοικιών.

Προκλήσεις για το Μέλλον...

Το Βιβλίο της Ουράντια μας λέει:

«Η θρησκευτική πρόκληση αυτής της εποχής είναι για εκείνους τους διορατικούς και στραμμένους στο μέλλον άνδρες και γυναίκες με πνευματική επίγνωση, που θα τολμήσουν να οικοδομήσουν μια νέα και ελκυστική φιλοσοφία ζωής μέσα από τις διευρυμένες και εξαίσια ολοκληρωμένες σύγχρονες έννοιες της κοσμικής αλήθειας, της ομορφιάς του σύμπαντος και της θείας καλοσύνης». (43.3) 2:7.10

Οι διδασκαλίες που περιέχονται στο Βιβλίο της Ουράντια, όταν γίνουν αποδεκτές στις καρδιές και τα μυαλά της ανθρωπότητας, έχουν τη δύναμη να κάνουν πραγματικότητα το υπερκόσμιο μήνυμα από τον Κύριο: "Επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία".

Η παράδοση αυτής της αποκάλυψης στις ψυχές που έχουν ανάγκη το πνευματικό της μήνυμα, χωρίς επεμβατική προώθηση, εκκλησιαστικοποίηση ή προσηλυτισμό είναι η πρόκληση που μας αντικρίζει. Έχουν δρομολογηθεί σχέδια για την αύξηση του αριθμού των γλωσσών μετάφρασης σε εξήντα μέχρι το έτος 2030 και για την παροχή παγκόσμια, καναλιών διανομής. Μέχρι τότε περίπου το 84% των ανθρώπων του πλανήτη θα μπορούν να διαβάζουν Το Βιβλίο της Ουράντια  στην μητρική τους γλώσσα.

Για να πετύχει αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα, το Ίδρυμα Ουράντια χρειάζεται την υποστήριξη και τη βοήθεια ανθρώπων σαν εσάς. Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο έργο της εξάπλωσης των διδασκαλιών του Βιβλίου της Ουράντια σε όλους τους λαούς του κόσμου ή αν απλώς θέλετε περισσότερες πληροφορίες,  παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Foundation Info

Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Όλα τα δικαιώματα κρατημένα.