Poslání

Verze pro tiskVerze pro tisk

Posláním Nadace Urantia je rozsévat Knihu Urantia a její učení po celém světě.

Naše vize – prohlášení

Vizí Nadace Urantia je posilovat duchovní přeměnu lidstva představováním knihy Urantia světu prostřednictvím našich hodnot a naší víry v milujícího Boha.

Hodnoty

Hodnoty Nadace Urantia jsou obsaženy ve zkratce TRUST

  • Týmova práce. Jsme odhodlaní podporovat týmovou práci.
  • Respekt. Respektujeme osobnosti našich přátel, které považujeme jako dar od Boha.
  • Unita. Máme společný duchovní záměr, který přichází z naší touhy žít podle Boží vůle a sloužit našim bližním.
  • Služba. Nahlížíme na službu jako na ctihodnou a povznášející činnost, která je motivovaná láskou a plody ducha.
  • Transparentnost. Jsme otevření, komunikativní, uvážliví a odpovědní, abychom zušlechťovali lidské vědomí.

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.