Мисия

Версия за печатВерсия за печат

Мисията на Фондация Урантия е да разпространи Книгата Урантия и нейните учения в световен мащаб.

Визия

Визията на Фондация Урантия е да насърчава духовната трансформация на човечеството, като представя на света ученията на Книгата Урантия със средства съизмерими с нашите ценности и с нашата вяра в един любящ Бог.

Ценности

Духовните ценности на Фондация Урантия са съизмерими с абревиатурата TRUST [доверие]

  • Екипна дейност. Ние сме се посветили да овладеем изкуството на работата в екип.
  • Уважение. Ние уважаваме личността на нашите събратя, която смятаме за дар от Бога.
  • Единство. Ние имаме единна духовна цел, която произтича от желанието ни да живеем по Божията воля и да служим на своите събратя.
  • Служене. Ние разглеждаме служенето като свещено и вълнуващо и сме мотивирани от любовта и от плодовете на духа.
  • Прозрачност. Ние сме отворени, комуникативни, надеждни и отговорни, за да култивираме доверие.

Foundation Info

Версия за печатВерсия за печат

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Всички права запазени.