Misyon

Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia Vakfı'nın görevi, Urantia Kitabını ve onun öğretilerini dünya çapında tohumlamaktır.

Vizyon Bildirimi

Urantia Vakfı'nın vizyonu, değerlerimizle ve sevgi dolu bir Tanrı'ya olan inancımızla orantılı yollarla Urantia Kitabının öğretilerini dünyaya sunarak insanlığın ruhsal dönüşümünü teşvik etmektir.

Değerler

Urantia Vakfı'nın değerleri, kısaltma güvenine gore genişliyor.

  • (Teamwork.) Takım çalışması. Takım çalışması sanatında ustalaşmaya adandık. TRUST
  • (Respect.) Saygı. Tanrı'nın armağanı olarak gördüğümüz arkadaşlarımızın kişiliğine saygı duyuyoruz.
  • (Unity.) Birlik. Tanrı'nın iradesini yaşama ve akranlarımıza hizmet etme arzumuzdan gelen ruh birliği amacına sahibiz.
  • (Service.) Hizmet. Hizmeti kutsal ve canlandırıcı olarak görüyor, sevgi ve ruhun meyveleriyle motive oluyoruz.
  • (Transparency.) Şeffaflık. Güveni geliştirmek için açık, iletişimsel, hesap verebilir ve sorumluyuz.

Foundation Info

Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved