Mijn Zoektocht Naar Het Vinden Van Antwoorden

AfdrukkenAfdrukken
Cesar Paulo Zapello
Cesar Paulo Zapello
Cesar Paulo Zapello

Door Cesar Paulo Zapello, voorzitter, Urantia Association van Brazilië, Caxias do Sul, Brazilië

Waar het mijn zoektocht naar antwoorden betreft op mijn spirituele en kosmische vragen, had ik altijd vragen over God, het universum en Adam en Eva, om er maar een paar te noemen, maar ik heb nooit de antwoorden kunnen vinden bij geïnstitutionaliseerde godsdiensten. Het begrijpen van de Bijbel – ik ben katholiek opgevoed – bracht mij nooit de antwoorden die ik zocht.

Achtenveertig jaar had ik vragen en geen antwoorden, totdat ik een erg moeilijk tijd in mijn leven had; mijn kleine bedrijf ging failliet en ik voelde heel veel stress. Maar die ervaring zorgde ervoor dat ik me tot God wendde om toch weer een vraag te stellen: Waarom is het leven zo moeilijk?

Mijn spirituele honger leidde me naar evangelische kerken, naar Seicho-no-ie, naar sjamanisme en naar het Grote Witte Broederschap (geascendeerde meesters) maar geen enkele gaf mij antwoorden. Toch hebben ze me wel klaargestoomd voor de ontdekking van Het Urantia Boek.

Op 31 juli, 2010 terwijl ik op het internet aan het zoeken was, vond ik Het Urantia Boek. Ik bekeek de inhoud en mijn oog viel op Verhandeling 74 “Adam en Eva”. De informatie in Verhandeling 74 was zo logisch en zo zinvol. Ik wist gewoon dat Het Urantia Boek antwoord zou geven op de vragen waar ik al jaren mee rondliep.

Sindsdien, met de hulp van ervaren lezers en online studiegroepen die door Urantia Association van Brazilië (UAB) werden aangeboden, ben ik niet meer opgehouden met het lezen van Het Urantia Boek. Mijn leven is veranderd. Mijn vrouw is, na enige weerstand, ook begonnen met het lezen van het boek. Nu hebben zij en ik een spirituele eenheid en helpen we nieuwe lezers.

Onze meeste vrienden zijn Urantie Boek lezers in Brazilië en over de hele wereld.

Ik nam in juni 2012 deel aan het Studiegroep Symposium in Chicago en bezocht het hoofdkwartier van Urantia Foundation. Ik heb veel vrienden gemaakt uit vele landen die me aanspoorden de wil van de Vader te doen en mijn broeders en zusters te dienen.

Wanneer iemand aan mijn vraagt welk deel van Het Urantia Boek mij het meest aanspreekt, antwoord ik altijd: het deel dat ik nu aan het lezen ben. Maar er zijn twee paragrafen die me het meest hebben gemotiveerd:

“De eeuwige overleving van de persoonlijkheid is geheel afhankelijk van de keuzen van het sterfelijke bewustzijn, welks beslissingen het overlevingspotentieel van de onsterfelijke ziel bepalen. Wanneer het verstand in God gelooft en de ziel God kent, en wanneer deze tezamen met de koesterende en opvoedende Richter, naar God verlangen, dan is de overleving verzekerd. Verstandelijke beperktheden, een beknotte opleiding, gebrek aan cultuur, een armelijk sociale positie, zelfs de inferieure morele normen van de mens die kunnen voortkomen uit het betreurenswaardige ontberen van voordelen van ontwikkeling, cultuur en een sociale omgeving, kunnen de tegenwoordigheid van de goddelijke geest in zulke onfortuinlijke, als mens gehandicapte, maar gelovige personen, niet ontkrachten. De inwoning van de Geheimnisvolle Mentor vormt de aanvang van de onsterfelijke ziel en garandeert de capaciteit tot haar groei en overleving.” (69.8) 5:5.13

“Sociale architecten doen alles wat op hun terrein en binnen hun vermogen ligt om geschikte personen bijeen te brengen, zodat deze efficiënte, aangename werkgroepen op aarde kunnen vormen, en soms treffen dergelijke groepen elkaar weer in een nieuwe verband op de woningwerelden, waar zij hun vruchtbaar dienstbetoon voortzetten. Doch niet altijd bereiken deze serafijnen hun doel; niet altijd zijn zij in staat om diegenen samen te brengen die de meest ideale groep zouden vormen om een gegeven doel te bereiken of een bepaalde taak te volbrengen, en onder dergelijke omstandigheden moeten ze het beste materiaal gebruiken dat beschikbaar is.” (432.6) 39:3.5

Laat ik als afronding benadrukken dat Het Urantia Boek intellectueel kennen niet genoeg is. De grote waarde van haar lessen is, deze in ons dagelijks leven in praktijk te brengen. De kracht van onze verwezenlijking toont zich in de kwaliteit van onze relaties met andere lezers en met al onze broeders en zusters.

Ik moedig alle lezers aan deel te nemen aan studiegroepen. Ik weet waarover ik praat. Iedere maandag, dinsdag, zaterdag en zondag neem ik deel aan een online studiegroep via de conference room van UAB en iedere donderdag aan een studiegroep bij ons thuis. En we hebben nu drie jaar een maandelijkse regionale bijeenkomst in het zuiden van Brazilië. Sinds ik Het Urantia Boek heb gevonden, help ik ook actief bij de organisatie van nationale bijeenkomsten.

Ik voel me geëerd dat ik mijn “Wat Het Urantia Boek voor mij betekent” verhaal met andere lezers mag delen.

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden