Wat het Urantia Boek voor mij betekent

AfdrukkenAfdrukken
Devon
Devon
Devon

door Devon, Pennsylvania, Verenigde Staten

Op mijn momenten van ultieme waardering van hemelse dingen, staat Het Urantia Boek letterlijk voor de geschreven woorden van een Goddelijke Raadsman, een Aartsengel of een Schitterende Avondster van Nebadon. Op andere momenten, als ik op reis ben, gebruik ik mijn Urantia Boek als een provisorisch kussen.

Voor mij zijn geschreven woorden als een leeg kanaal dat in het land is uitgegraven. Als ik een boek oppak – maakt niet uit welk boek – en begin te lezen, wordt mijn mentale als water dat het kanaal vult en er doorheen stroomt, stroomafwaarts, plassen vormend, meanderend, stand houdend, versmallend of verbredend in een altijd vloeiende stroom van concepten.

Boeken zijn als een raam dat de lezer in staat stelt over een nieuw en ander landschap te turen. Een kennis zij laatst tegen me: “boeken zijn vrijheid”.

Het Urantia Boek is mijn favoriete boek. Het begint zo:

“In het denken van de stervelingen van Urantia – dit is de naam van uw wereld – heerst grote verwarring ten aanzien van de betekenis van termen als God, goddelijkheid en goedheid. Ten aanzien van de betrekkingen tussen de goddelijke persoonlijkheden die met deze talrijke benamingen worden aangeduid, heerst bij mensen nog grotere verwarring en onzekerheid”. (1.1) 0:0.1

De Goddelijke Raadsman voegt daaraan toe:

“Wegens deze begripsarmoede die met zoveel verwarring in de ideevorming gepaard gaat, is mij opgedragen deze inleiding op te stellen ter verklaring van de betekenissen die dienen te worden toegekend aan bepaalde woordsymbolen, zoals deze hierna gebruikt kunnen worden in de verhandelingen voor welker overzetting in de Engelse taal van Urantia machtiging is verleend aan het Korps in Orvonton dat tot taak heeft waarheid te openbaren”. (1.1) 0:0.1

Deze Orvontoniaanse auteurs, de Goddelijke Raadsmannen, doen een poging het menselijke mentale te transporteren over eonen van tijd en via onpeilbare delen van de ruimte helemaal naar het Paradijs, de woning van God. Van daaruit vloeit het dan terug naar de oevers van de plaats van de fysieke persoon, de nederige woningwereld die wij “Urantia” noemen, de plek waar wij het doen van de wil van God in praktijk brengen.

Ik heb Het Urantia Boek één keer van begin tot einde gelezen en ik ben ervan overtuigd dat een aantal van mijn gedachten dat reusachtige tijd-ruimtegat tussen het Paradijs en mij hebben doorkruist, en dat ik er onmetelijk beter van ben geworden.

Op dit moment is mijn literaire zoektocht gericht op het van begin tot einde lezen van de katholieke bijbel (ik zit nu bij het Boek van de Koningen). Ik ben ook actief in verscheidene Facebook groepen waaronder Urantia Science, Urantia Book Philosophy en Urantia Book and History. Eens zal ik Het Urantia Boek opnieuw van begin tot einde lezen en verder graven in het intellectuele en spirituele kanaal tussen God en de mens.

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden