Belangrijke besluiten van de oktober 2014 bijeenkomst van de Board of Trustees

AfdrukkenAfdrukken
Judy Van Cleave
Connie Gutierrez
Connie Gutierrez
Joanne Strobel
Joanne Strobel
Tamara Strumfeld
Tamara Strumfeld

door Judy Van Cleave, secretaris van Urantia Foundation, Idaho, Verenigde Staten

Informatie en besluiten

1. Book Matters 1. Boeken

  1. Goed nieuws. In K3 2014 steeg, in vergelijking met dezelfde periode in 2013, de boekverkoop met 22%. Sinds begin van het jaar is de boekverkoop wereldwijd gestegen met 4% met een flinke groei in Latijns-Amerika.

  2. De Colombiaanse Association van Urantia Association heeft wonderen verricht voor de boekdistributie in haar land. Ze heeft import en distributie van de boeken ter hand genomen waarmee ze de prijs significant heeft kunnen verlagen om het boek betaalbaarder te maken voor de lezers.

  3. Tegelijkertijd heeft de Association in Oekraine hetzelfde gedaan. Ze hebben boeken geïmporteerd, distribueren ze zelf en nu is de Russische vertaling beschikbaar tegen een betaalbare prijs.

  4. Het succes van alternatieve distributiekanalen in Colombia en Oekraine, doet bij ons de vraag rijzen of lezersgroepen in andere landen de distributie zouden kunnen verbeteren waarmee de boekkosten voor lokale lezers lager worden. We staan open voor ideeën van Urantia Association International, het Urantia Book Fellowship en onafhankelijke lezersgroepen die suggesties hebben aangaande distributieverbetering buiten de Verenigde Staten. Stuur uw ideeën naar Tamara Strumfeld via [email protected].

  5. Het boekdrukschema voor 2015 en 2016 wordt opnieuw bekeken. In de komende 18 maanden worden Duitse, Engelse, Spaanse en Portugeze boeken gedrukt. Deze drukrondes zullen meer dan $ 250.000 kosten.

  6. Op basis van de aanbeveling van onze Braziliaanse boekdistributeur, hebben we de prijs van de Portugeze vertaling van Het Urantia Boek dat verkocht wordt in Noord- en Zuid-Amerika, verlaagd met $10 per boek. De advies verkoopprijs voor de gebonden versie was $34,95 en nu $24,95. Paperbacks waren $29,95 en nu $19,95. Met deze nieuwe verkoopprijzen hoopt de Board meer lezers te krijgen in Brazilië.

2. Personeel van 533, vrijwilligers en adviseurs

Het team van 533 zat in een goed ritme. Tamara Strumfeld blijft veel ballen in de lucht houden en goddank is haar werk uitstekend. Ze verkoopt boeken, neemt deel aan committee bijeenkomsten en werkt aan de index en nieuwsbrieven en lost talloze dagelijkse logistieke problemen op.

Joanne Strobel heeft het beheer van het gebouw geweldig gedaan, de educatieve commissie bijgestaan met UBIS en seminars, de interne werkprocessen van het kantoor vereenvoudigd, bezoekers ontmoet en begroet en talloze organisatorische details op orde gehouden en vooruitgebracht.

Connie Gutierrez heeft zich trouw gewijd aan alle details die het bedrijf doen functioneren. Ze betaalt de rekeningen, maakt geld over, onderhoudt Quick Books, verzendt boekbestellingen, beantwoordt de telefoon, communiceert met de Spaanstalige lezersgroep en helpt iedereen waar nodig.

Naast de dagelijkse taken, heeft onze kleine, hardwerkende staf succes geboekt met vitale initiatieven die de missie van het verspreiden van Het Urantia Boek en zijn lessen wereldwijd rechtstreeks hebben vooruitgebracht.

De Board van Trustees analyseert de behoefte aan personele bezetting van 533 W. Diversey Parkway. We hebben een externe adviesgroep in de arm genomen om te helpen bepalen wat nodig is; in het bijzonder op het gebied van fondsenwerving, de wereldwijde verspreiding van Het Urantia Boek en de organisatorische middelen en personele bezetting om doelgerichte progamma’s te financieren. In 2015 zullen we zonder een algemeen directeur in te huren doorgaan met werken.

Een speciaal dankwoord gaat uit naar de vrijwilligers en externe adviseurs die helpen bij het verder brengen van de Foundation. Om een paar te noemen : speciale dank aan Rogério Silva (vertaler website) Michael Zehr (UBIS webmaster), de leraren-gespreksleiders bij UBIS, de 19 board- en stafleden van UBIS, Jim Zigarelli (website), Tim Kenny (boekhouding), Larry Watkins (IT en index), Mike Wood (sociale media), Jennifer Siegel (chef en ontvangst), MaryJo Garascia (Thoughts to Ponder/gedachten ter overpeinzing), het Finse kantoorteam, de vele vertalers en correctoren en alle andere vrijwilligers die de gang erin houden. We bedanken ook de associate trustees en de leden van de board committees.

3. Gedragslijn voor het gebouw aan 533 W. Diversey Parkway

Van 1 oktober tot 16 november, vinden zes afzonderlijke meerdaagse evenementen plaats in 533. Het doet ons genoegen dat in deze historische en prachtige geboorteplaats van de openbaring organisaties en groepen workshops houden, seminars en bijeenkomsten. Vanwege de toename van het gebruik van het gebouw hebben we de regels eenvoudiger gemaakt. Om meer te weten te komen over de nieuwe gedragslijn of om de faciliteit te boeken, neemt u alstublieft contact op met Joanne Strobel onder [email protected].

4. Rapport en acties van de financiële commissie

  1. De board heeft goedkeuring gegeven aan de aanbeveling van de financiële commissie om met ingang van 1 januari 2015 de investeringsrekening van de Foundation te verhuizen naar Bernstein Global Wealth Management.
  2. De board heeft de begroting voor 2015 goedgekeurd. Vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen drie jaar is het benodigde inkomen voor 2015 met 3% gestegen en de kosten met 1%. Programma uitgaven (boekdistributie, vertalingen, herziene uitgaven, bereik, dienstverlening, website, educatie en meer) zijn aanzienlijk gestegen terwijl administratieve uitgaven zijn gedaald zodat een groter deel van de schenkingen gebruikt kan worden voor de missie-gedreven programma ‘s.
  3. Het bijpassen van het bedrag van de eindejaars fondsenwerving werd voorgesteld tijdens de oktober bijeenkomst. Een kleine groep donateurs geeft $160.000 aan Urantia Foundation, als een bedrag evenredig aan hun donatie kan worden ingezameld. Dit programma is voor donateurs een mooie manier om hun gift aan Urantia Foundation te verdubbelen. Voor iedere dollar die u geeft, tot $ 160.000, wordt een dollar bijgepast. Help ons alstublieft om dit doel te halen door vóór het einde van het jaar een donatie te sturen naar Urantia Foundation.

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden