De schoonheid van delen: de leringen in Indonesië verspreiden

AfdrukkenAfdrukken
Betty Tresnawaty

Door Betty Tresnawaty, Jakarta, Indonesië

Toen ik twee jaar geleden Het Urantia Boek ontdekte was mijn spirituele dorst gelest. Een vriend gaf me het en ik begon het in het geheim te bestuderen. Openlijk studeren in Het Urantia Boek kan in Indonesië zeer risicovol zijn, omdat de meerderheid van de Indonesiërs moslim is. Een aantal van mijn familieleden kwamen erachter dat ik Het Urantia Boek lees en dat zette onze relatie onder druk, vooral mijn relatie met mijn zus. Maar dat is voor mij allemaal geen obstakel. Ik ben niet bezig met het winnen van een populariteitswedstrijd. Belangrijk is dat ik bekend ben en misschien zelfs populair bij de engelen en onze ongeziene vrienden.

De waarden van Het Urantia Boek zijn toe te passen in ons dagelijks leven. Het omvat niet alleen geschiedenis, kosmologie, wetenschap en religie, maar het geeft leringen en leiding voor het dagelijks leven. Ik denk dat de werkelijke betekenis en waarden die je kunt ontlenen aan het lezen van Het Urantia Boek niet alleen komen van het boek met mensenogen lezen, maar van het met aandacht lezen, het diepgaand onderzoeken van de leringen, geestelijk onderscheid maken en dan te implementeren in ons leven.

Het Urantia Boek heeft mijn leven veranderd! Mijn kijk op het leven is niet meer beperkt en sceptisch. Ik ben gelukkiger en voel me comfortabel bij het communiceren en interacteren met mensen van verschillende achtergrond. Er is een schoonheid die lastig te beschrijven is. Ik voel Gods liefde binnenin mij en ik voel het om me heen en vanuit mij stralen.

“Sta op en wordt verlicht, want uw licht is gekomen, en de heerlijkheid des Heren is over u opgegaan. Duisternis moge de aarde bedekken en dikke duisternis het volk, maar de geest des Heren zal over u opgaan, en de goddelijke heerlijkheid zal bij u gezien worden. Zelfs de heidenen zullen tot dit licht komen, en velen van groot verstand zullen zich gewonnen geven aan de luister van dit licht”. (1629.3) 145:2.2

Ik voel dat het belangrijk is dit te delen, zodat andere mensen de voordelen zullen ervaren die ik daaraan heb ontleend. Hoe mooi zou het zijn wanneer alle inwoners van de aarde de waarden van Het Urantia Boek kunnen opnemen en leven met de leringen. Dat te doen, maakt het leven gelukkiger, vredig en beter. Bovendien, wanneer we dit geluk met anderen delen zal het door ons allemaal worden gevoeld. Mensen kunnen niet alleen gelukkig zijn.

“Geluk en vreugde ontstaan in het innerlijke leven. Geheel alleen kunt ge geen werkelijke vreugde ervaren. Een eenzelvig leven is rampzalig voor uw geluk. Zelfs families en volken zullen meer van het leven genieten als ze het met anderen delen”. (1220.6) 111:4.7

Hoe mooi zou de wereld zijn als er geen geweld, oorlog of andere ondeugden zouden bestaan die onze planeet onstabiel maken.

Gebaseerd op mijn ervaring van de laatste twee jaar, kan ik de waarden van Het Urantia Boek verspreiden door het voorbeeld van mijn goed gedrag. Ondertussen kan ik anderen uitnodigen om Het Urantia Boek te komen lezen en mee te doen aan een aantal andere programma’s die ik aanbied zoals stress-management, zelf-ontdekking en samenwerken met je Gedachterichter. Ik heb deze programma’s ontwikkeld op basis van ideeën uit Het Urantia Boek.

Het bewustzijn is uw schip, de Richter uw loods, de menselijke wil is de kapitein. De gezagvoerder van het sterfelijke vaartuig moet zo wijs zijn om erop te vertrouwen dat de goddelijke loods de opgaande ziel naar de morontia-havens van de eeuwige overleving zal geleiden. Slechts uit zelfzucht, laksheid en zonde kan ’s mensen wil het geleide van deze liefdevolle loods verwerpen en uiteindelijke de sterfelijke reis doen eindigen in een schipbreuk op de gevaarlijke, kwalijke klippen van afgewezen genade en op de rotsen van door hem omhelsde zonde. Met uw instemming zal deze trouwe loods u veilig over de barrières van de tijd en over de belemmeringen van de ruimte heen leiden, naar de oorsprong zelve van het goddelijke bewustzijn, en nog verder, naar de Vader der Richters op het Paradijs”. (1217.4) 111:1.9

Zo verspreid ik de leringen door middel van deze trainingsprogramma’s en stap voor stap verspreiden de leringen zich naar veel mensen zonder dat ik het boek noem.

Een tijdje geleden ontving ik tien boeken van Urantia Foundation (dank aan Tamara voor het opsturen). Ik gaf de boeken aan mijn collega’s op de universiteit waar ik studeer voor doctor in de menswetenschappen. Ik denk dat mijn collega’s meer open zullen zijn om Het Urantia Boek te lezen en te bestuderen omdat ze intelligent zijn, zelfinzicht hebben en analytisch zijn. Daarbij, past mijn dissertatie bij Het Urantia Boek. Ik hoop dat op een dag meer en meer mensen het boek zullen vinden door mijn academische presentatie na afronding van mijn dissertatie-onderzoek. Het is mijn missie om het licht te verspreiden en het zout van de Aarde te worden.

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden