A 2019. októberi kuratóriumi ülés kiemelést érdemlő döntései

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Judy Van Cleave

1. 2020. évi költségvetés

A Kuratórium elfogadta a 2020. évi költségvetésre vonatkozó javaslatot. Jelen pillanatban a költségvetés mínuszos a bevétel-kiadás viszonylatát tekintve. A következő néhány hónap alatt új módot fogunk keresni a kiadások csökkentésére és a bevételek növelésére. Az Urantia Alapítvány kiegyensúlyozott költségvetéssel működik, tekintettel a források korlátozott voltára, és a támogatóink iránti felelősségünk okán kötelességünknek érezzük, hogy a lehetőségeink szabta keretek között folytassuk a működésünket.

2. Ötéves tervek

A kurátorok, a társkurátorok és az ügyvezető igazgató elkezdte a következő ötéves időszakra vonatkozó tervezési munkát. Az októberi ülés egyik teljes napját azzal töltöttük, hogy meghatározzuk az elkövetkező öt év során elérendő hét legfontosabb célt. A kijelölt célok eléréséhez szükséges tervekről a következő kilenc hónap alatt születik majd döntés.

Összefoglalva az elérendő célok:

· Könyvek: Az első és legfontosabb az Urantia könyv eladásainak és terjesztésének világviszonylatban évenként 7 %-kal való növelése. Elsődleges feladatunk a könyv terjesztése annyi nyelven és annyi helyen, amennyi észszerűen kivitelezhető. E cél elérésének eszközei közé tartozik a könyvesbolti, az online kereskedelmi, a digitális formátumletöltési terjesztés, valamint a hangoskönyvek, e-könyvek és applikációk útján való terjesztés is.

· Finanszírozás: Megfelelő finanszírozás nélkül az Urantia Alapítvány létfontosságú tevékenységei közül egy sem lenne elvégezhető. A jelenlegi 6,5 millió USD értékű eszközállományt 12 millió USD célértékre tervezzük emelni 2025 végéig. Ezt az összeget az éves működési költségvetésre, a magánszemélyeknek és szervezeteknek nyújtott támogatásokra, valamint a jövő nemzedékei számára létrehozott ’Revelation Bridge’ Alap működtetésére szánjuk.

Kérjük, hogy gondoljanak az Urantia Alapítványra is a végrendeletük elkészítésekor. Az Urantia könyv a földi emberiség egymillió éves történetében megjelent öt korszakos kinyilatkoztatás egyike. Áldásnak tekintjük, hogy ennek az új kinyilatkoztatásnak a történetében mi lehetünk az úttörők, mi taposhatjuk ki a világunk szellemi átalakításához vezető utat.

Aki az Alapítványnak adományoz, az a gyermekeinek és a gyermekei gyermekeinek ad. Ennek érdekében hoztuk létre 2017-ben a ’Revelation Bridge’ Alapot. Ennek az alapnak a rendeltetése az, hogy pénzügyi téren biztosítsa az átmenetet a ’baby boomer’ nemzedék (kiugró születésszámú generáció), valamint a millenniumi és az Y-generációba tartozók között. Kérjük, hogy komolyan mérlegelje az adományozás lehetőségét. A következő világon senkinek nem lesz szüksége pénzre. De itt és most az Alapítványnak szüksége van a támogatók segítségére ahhoz, hogy megfelelő biztonságban tudhassuk a kinyilatkoztatás ügyét.

· Globalizáció: Az Urantia Alapítvány sok tekintetben olyan, mint egy amerikai és európai szervezet. A működésünket azonban annak megfelelően szeretnénk módosítani, hogy az tükrözze a világ olvasóközönségének összetételi sajátosságait. Abból kiindulva, hogy a kinyilatkoztatás világszerte és különösen Latin-Amerikában folyamatosan terjed, kötelességünk, hogy tisztességesen képviseljük ezt a világméretű közösséget. Mostantól kezdve egészen jövő júliusig a globalizációs munkacsoport olyan terveken dolgozik, amelyek révén kialakítható a globális önazonosságunk, létrehozhatók azok a képzési programok, amelyek segíthetik az Urantia könyvben foglalt tanítások megértését és elfogadását, valamint hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az Urantia Alapítvány tevékenységében jobban tükröződhessenek a globalizációs sajátosságok.

· Fordítások: Az elkövetkező öt év során több fordítás és fordítás-felülvizsgálat is el fog készülni. Emellett valószínűleg új fordításokkal kapcsolatban is elindul a munka. A fordítások elkészültével az Urantia Alapítvány együtt kíván működni az érintett egyénekkel és szervezetekkel abból a célból, hogy a fordítások az egész világon megismerhetők legyenek.

· Oktatás: A 2025-ig tartó időszakban két területre összpontosítunk: Belső képzés – ima, istenimádat, lelki fejlődés és egység; és Külső képzés – UBIS, együttműködés más oktatási intézményekkel, olvasókörök támogatása és anyagi támogatás nyújtása az oktatási tevékenységek színvonalának javításához.

· Tisztújítás: Az Urantia Alapítványnak jelenleg öt kurátora és hét társkurátora van. 2025-re elérendő célunk az, hogy hét-kilenc kurátor és hét-kilenc társkurátor tevékenykedjen. A Kuratórium összetételében kiegyensúlyozott képviseletre törekszünk az életkori, a nemi, a faji és a kulturális sokszínűség jegyében.

· Jószolgálat: Célunk, hogy képessé  tegyük a különböző igazságkereső nemzedékeket az Urantia könyv és tanításai terjesztésével kapcsolatos tevékenységek végzésére online és hagyományos módon is. E cél elérése érdekében szükség van a hívek közösségi egységére, önkéntesekre, jó oktatási programokra, könyvterjesztésre, a kezdő olvasók mozgósítására és persze eszközökre is e cél eléréséhez. E cél elérésével kapcsolatos tevékenységeink jelmondata az, hogy ott kell megtalálni az embereket, ahol vannak – szellemi, értelmi és kulturális értelemben egyaránt. A decentralizáció jelenti a kulcsot az új olvasók elérésének szerte a világon.

3. Könyvvásárok támogatása Latin-Amerikában

Az elmúlt negyedévben magánszemély adományozók elegendő összeget biztosítottak a latin-amerikai UAI tagszervetek számára ahhoz, hogy 12 könyvvásáron – Argentínában, Brazíliában, Bolíviában, Chilében, Columbiában, Costa Ricában, Ecuadorban, Guatemalában, Mexikóban és Peruban – meg tudjanak jelenni. A könyvvásárokon való megjelenés alapvető jelentőséggel bír az Urantia könyv latin-amerikai terjesztésében.

4. Ügyvezető igazgatói beszámoló

Tamara Strumfeld irodájának fő tevékenysége a harmadik negyedév során a következőkre terjedt ki: 1) az új irodai személyi állomány munkájának megszervezése, jelesül a Georgiából távmunkában dolgozó Joanne Strobel, valamint az újonnan belépő Ashley Parratore esetében; 2) a Diversey 533 alatti székhelyre kirótt, növelt mértékű ingatlanadó csökkentésének kiharcolása egy kedvezőbb, tisztességes ingatlanbecslés alapján; 3) a 2020-as költségvetés tervezése; 4) a japán fordítás kiadása és a japán nyelvű honlap elindítása; 5) az új orosz fordításfelülvizsgálat eredményének online közzététele; 6) a felülvizsgált lengyel kiadás közzététele a honlapon; 7) az új keresőmotor telepítése az urantia.org holnapra a négy leginkább keresett nyelveken; 8) az első intézkedések megtétele egy új Android applikáció kifejlesztéséhez; továbbá 9) előre lépni annak a kibővített szolgáltatásokat nyújtó elektronikus könyvnek a létrehozásában, mely magában foglalja az Urantia könyvet, egy átfogó tárgymutatót, egy fogalomtárat, egy kiejtési útmutatót és egy olyan jegyzéket, amely tartalmazza a kurátorok által elfogadott összes javítást. Ez a bővített e-könyv az Amazonon lesz megvásárolható valamikor az elkövetkező hónapok során.

5. Könyvek

Az Urantia könyv eladási számok világviszonylatban 3 %-os növekedést mutattak. A spanyol könyvek esetében 42 %-os, az orosz nyelvű könyv esetében 58 % volt a csökkenés mértéke, az angol nyelvű kiadás értékesítése 8 %-kal, a portugálé 44 %-kal növekedett, az európai eladások pedig 61 %-kal nőttek. A lengyel és a német értékesítés nagyon bíztató, ha a könyv világléptékű terjedésében gondolkodunk. A spanyol nyelvű könyvek eladása vélhetően a kiterjedt latin-amerikai könyvadományozási program miatt csökkent. Ha mindehhez hozzávesszük a ’Urantia Press’ cégjelzéses eladásokat is, akkor a számok még kedvezőbbek. A ’The Untold Story of Jesus–A Modern Biography from The Urantia Book’ és a ’The Parables of Jesus’ kiadványok értékesítése 17 %-kal növelte a 2019. évi számadatot. A letöltések is növekedtek, mégpedig 10 %-kal.

Az értékesítésekkel és a letöltésekkel kapcsolatos számadatokról a jövőben is be fogunk számolni, mert a küldetésünk az, hogy terjesszük a könyvet és annak tanításait. A könyvipart nem szabályozhatjuk, ezért megteszünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy ezt a nemes kinyilatkoztatást a világ minden részébe eljuttassuk.

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.