משימה

גרסה מתאימה להדפסהגרסה מתאימה להדפסה

משימתה של הקרן של אורנטיה הינה להפיץ את הספר של אורנטיה ואת הלימוד שבו ברחבי העולם.

הצהרת חזון

החזון של הקרן של אורנטיה הינו קידום ההתמרה הרוחנית של האנושות וזאת באמצעות הצגתו לעולם של הלימוד שבספר של אורנטיה באופן שתואם לערכינו ולאמונתנו באל אוהב.

ערכים

ערכי הקרן של אורנטיה מתבססים על המרכיבים הבאים:

  • עבודת צוות. אנחנו מסורים ללימוד והתמחות באומנות עבודת הצוות.
  • כבוד. אנחנו מכבדים את אישיות הזולת, אותם אנו מחשיבים כמתת אלוה.
  • אחדות. תכלית רוחנית אחת מאחדת אותנו, והיא נובעת מן הכמיהה לחיות את רצון האל ולשרת את הזולת.
  • שירות. אנחנו רואים את השירות כקדוש ומרנין ומונעים מאהבה ומפירות הרוח.
  • שקיפות. אנחנו פתוחים, מתקשרים, מהימנים ואחראיים וכל אלה מקדמים את האימון.

Foundation Info

גרסה מתאימה להדפסהגרסה מתאימה להדפסה

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
טלפון: +1-773-525-3319; פקס: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. כל הזכויות שמורות