Puolannos kuusi vuotta jälkeenpäin

Tulostettava versioTulostettava versio
Paul and Gosia Jaworski

Tällä haavaa keskitymme kirjan opetusten levittämiseen Puolassa. Se ei ole helppoa, sillä asumme Australiassa, ja elektroninen media ja verkkokommunikointi ovat ainoat käytössämme olevat työkalut. Tietojemme mukaan...


Paul ja Gosia Jaworski, Australia, ja Jolanta Kupiec, Puola

Kuusi vuotta on kulunut puolannoksen, Księga Urantiin, ensipainoksen julkaisemisesta 2010. Käännöksen kolmas painos lähetettiin jakelijoille Puolaan 2016.

Tällä haavaa keskitymme kirjan opetusten levittämiseen Puolassa. Se ei ole helppoa, sillä asumme Australiassa, ja elektroninen media ja verkkokommunikointi ovat ainoat käytössämme olevat työkalut. Tietojemme mukaan Puolassa ei toimi opintoryhmiä. Puolalaislukijat ovat kuitenkin vuosi vuodelta aktivoitumassa ja auttavaisempia. He ovat luoneet kaksi Facebook-sivua Księga Urantiista. Toisella näistä sivuista julkaistaan joka viikko vähintään kolme sitaattia kirjasta. Toisella sivulla on käynnissä keskustelu kirjan kaikista puolista. Meillä on myös verkkosivusto, jolla on kirjan koko teksti. Se on ollut olemassa vuodesta 2006 alkaen, ja sivulla on käyty lähes 230 000 kertaa. Muuan lukija loi Youtubeen kaksi informatiivista videota Księga Urantiista (yhteispituudeltaan lähes kaksi tuntia).

Käännöksestä itsestään on sanottava, että työ ei koskaan lopu! Viimeisimpään painokseen tehtiin muutama tuhat muutosta. Revision päätavoitteena oli poistaa puolannoksesta kaikki jäljet englanninmukaisista lauserakenteista. Useita virheitä korjattiin niin ikään.

Muutama vuosi sitten puolalaislukija Jolanta Kupiec otti yhteyttä ja lähetti pitkän luettelon paino- ja muista virheistä puolannoksessa. Yhteistyön merkeissä hänen panoksensa viimeisimmän revision hyväksi oli merkittävä.

Jolanta Kupiec
Jolanta Kupiec

Sallikaamme Jolantan esitellä itsensä:

Synnyin Puolan Oświęcimissä 1950, Urantia-säätiön perustamisvuonna. Rakkauteni taidetta kohtaan mahdollisti minun suorittaa taidehistorian tutkinto Jagiellonia-yliopistossa Krakovassa samoin kuin jatko-opintoina museo-opinnot. Työskentelin useat vuodet koulutuksen parissa ja kolmekymmentä vuotta Auschwitz-Birkenaun valtionmuseossa. Työskentelyni siellä rikastutti suunnattomasti elämänkokemustani.

Tietämys kansanmurhan julmuuksista opetti minulle inhimillisyyttä, myötäelämistä ja elämän kunnioittamista. Kyseinen asia kyllästi elämäni lapsuudesta saakka, sillä toisen maailmansodan aikana äitini toimi vastarintaliikkeessä yhdysupseerina Auschwitzin läheisyydessä. Vuonna 1944 natsit pidättivät hänet ja sulkivat hänet Auschwitzin keskitysleirille, jossa häntä hakattiin ja kidutettiin. Tammikuussa 1945 hänet siirrettiin Auschwitzista pahamaineisen ”kuolemanmarssin” mukana Saksaan. Hänen onnistui paeta tästä pakkosiirrosta suuren sisukkuutensa ja kotiinpaluuhalunsa ansiosta.

Toisinaan tapahtumat ajautuvat oudoille raiteille. Sodan jälkeen äitini palasi asumaan sukunsa luokse Oświęcimiin, joka on nykyään pieni mutta viehättävä kaupunki. Työpaikkani oli monet vuodet Auschwitzin maaperälle sodan jälkeen perustetussa museossa, joka on muistutus noiden epäinhimillisten aikojen ja tuhansien ihmisten kärsimysten historiasta. Kirjoitin kolme kirjaa kuvatakseni elämää Auschwitzissa. Ne perustuivat säilyneisiin vankien luomiin taideteoksiin (kuviin ja piirustuksiin).

Olen ihminen, joka lukee jatkuvasti historiaa, muinaista historiaa unohtamatta. Muinaiset sivilisaatiot ovat nuoruudestani saakka kiehtoneet minua, samoin kuin muinaiset legendat, myytit ja tarinat, kuten myös maan päällä elävät ikiaikaiset ”jumalat”. Nykyisin, uusien arkeologisten löytöjen valossa, alkaa ilmetä ihmiskunnan ikiaikaista tietämystä, joka kätkeytyy näihin ”legendoihin”. Tämä tieto on yhdenmukaista nykyisen, vanhimpia sivilisaatioita kohtaan tuntemani intohimon kanssa: Mesopotamia, Egypti, Induksen laakso, Tyynenmeren saaret, Väli-Amerikka, Armenia, Turkestan jne.

Mieleeni tulee muuan epätavallinen kokemus ajalta, jolloin toimin Auschwitz-Birkenaun museossa. Vietin v. 1994 kolme viikkoa Israelissa osallistuessani museoni työntekijöille järjestettyyn seminaariin. Jad Vašemissa pidettyjen kiinnostavien luentojen ja muiden kokousten lisäksi matkustimme laajasti Israelissa mukanamme ammattiopas, joka kertoi vierailemiemme kohteiden historiasta ja menneisyydestä. Se oli jokseenkin hämmentävää, eritoten tajutessamme, että kävelimme käytännössä samoja polkuja, joita Jeesus käveli. Miten monia muinaisuuden ihmeitä kätkeytyykään maan eri paikkoihin? Jo yksistään niiden rauniot ovat kiehtovia.

Urantia-kirjasta on tullut minulle oiva lisäys tähän tietämykseen. Se on merkittävä tietolähde johdonmukaisine selvityksineen, jotka tieteestämme puuttuvat. Vuonna 2014 olin jo lukenut kirjasta verkossa muutamia katkelmia ja päätin ostaa painetun version. Sen lukemiseen meni minulta kokonainen vuosi, sillä tutkin kirjaa tunnontarkasti alusta loppuun. Tiedän, että netissä on hakemisto, mutta laadin silti oman hakemistoni. Tein muistiinpanoja auttamaan minua muistamaan kirjan tärkeitä sisältökohtia, ja noista muistiinpanoista laadin omien tarpeitteni mukaisen hakemiston nimistä ja persoonallisuuksista (yli 50 sivua). Tällä keinoin pystyn aina löytämään tietyn tiedon ja vastaukset, jos joku esittää minulle kysymyksen.

Urantia-kirjan laajuuden, kattavuuden ja merkittävyyden selittäminen voi olla pitkä tarina. Vertailen kirjan tietoja sekä tieteellisiin että ei-tieteellisiin tutkimuksiin. Kirjan sisältö käsittelee hengellisyyttä, tiedettä (fysiikkaa ja astronomiaa), evoluutiota, universumin rakennetta, menneisyyttämme ja tulevaisuuttamme. Toisin kuin koskaan ennen se esittää lisäksi kauniin kertomuksen Jeesuksen elämästä: hänen universumi-identiteettinsä ja maan päällä viettämänsä elämä mukaan lukien, vuosi vuodelta. Valtavasta sivumäärästään ja ilmeisen vaikeasta sisällöstään huolimatta Księga Urantii saa ymmärtämään kauneuden ja täydellisyyden, jotka kätkeytyvät moniin maailmoihin ja niiden valtavaan maarään mitä moninaisimpia elämänmuotoja. Kirja selvittää maailman vanhimman rodun alkuperän ja evoluution, muinaisten sivilisaatioidemme alkujuuret ja uskomattomat ja mystiset saavutukset samoin kuin niiden hämmästyttävän samankaltaisuuden. Kirja selvittää olemassaolomme tarkoituksen kuin myös Luojastamme juontuvien, universumin muiden elämänmuotojen ja -tasojen merkityksen.

Kirjaa lukiessani voin vaivatta löytää tekstistä epätäsmällisyyksiä. Księga Urantiita lukiessani löysin joitakin kirjoitus- ja muita virheitä; niitä oli noin 150. Lähetin kaikki löytöni puolantajille, ja alkoi miellyttävä ystävyys, jota arvostan suuresti.

Puolalainen kuukausilehti Nieznany Świat – julkaisu, joka omistautuu hengelliseen kehitykseen ja jonka levikki on 80 000 – julkaisi kaikkiaan kolme artikkeliani Księga Urantiista helmikuun 2016 numerossa eli artikkelit ”Hämmästyttävä lähde”, ”Ällistyttäviä löytöjä” ja ”Kun Jumalat kävelivät maan päällä”. Syyskuun 2016 numerossa julkaistiin ”Todisteita tuonpuoleisesta”.

Onnistuin herättämään laajasti tunnetun puolalaiskirjailijan, varsovalaisen Igor Witkowskin kiinnostuksen joihinkin Księga Urantiin näkökohtiin. Kävi niin, että yhdessä kirjoittamassamme kirjassa Ohjeita heräämiseen, 8. osa: Maailman uskontojen tuntemattomat alkujuuret, on kirjoittamani luku: ”Księga Urantii, lähdeteos maailman uskontojen alkujuuriin. Kirja julkaistiin helmikuussa 2017. Aiemmin olin liittänyt tekstini Eedenin puutarhasta hänen kirjaansa Ohjeita heräämiseen, 2. osa: Kristinuskon vääristyneet traditiot.

Minulla on kolme ihanaa lasta ja lukuisa joukko lastenlapsia, mutta kaiken liikenevän ajan käytän intohimooni: tutkimusten tekemiseen.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään