Naisten kokous – mieltä ylentävä kokemus

Tulostettava versioTulostettava versio
Line St-Pierre and Katharina Becker

Line St-Pierre. johtokunnan liitännäisjäsen, Quebec, Kanada ja

Katharina Becker, New Mexico, Yhdysvallat

”Sielujen liito – viisauden mobilisointi”. Jokainen ihminen hankkii enemmin tai myöhemmin jonkin käsityksen tästä maailmasta ja jonkin mielikuvan seuraavasta maailmasta.

“Seuraavaksi on mahdollista persoonallisuuksien ja yhteenliittymisien kautta yhdistää nämä ajallista olemassaoloa ja ikuisia tulevaisuudennäkymiä koskevat katsomukset. Yhden ihmisen mieli lisää näin hengellisiä arvojaan sitä tietä, että se saa paljon toisen ihmisen ymmärryksestä.” - Rodan Aleksandrialainen [160:2.7]

Osallistuminen Maailman uskontojen parlamenttiin viime lokakuussa Salt Lake Cityssä, Utahissa, oli unelmien täyttymys, etenkin kun ensimmäinen päivä oli omistettu naisille, heidän merkitykselleen ja osallisuudelleen nykyaikana. Viidentoista naisen paneeli, johon kuului monien uskontojen puhujia, äitejä, isoäitejä, tyttäriä ja sisaria, jakoi kokemuksiaan, tietämystään, palavaa intoaan ja visioitaan siitä, miten maailmasta tehtäisiin parempi paikka.

Heidän rakkautensa, voimansa ja sisäinen vahvuutensa antoivat osallistujille toivoa todellisista mahdollisuuksista ”vallata takaisin ihmisyytemme sydän” (esiparlamentin otsikkoa lainataksemme). Monet puhujista auttoivat meitä ymmärtämään, mitä täytyy tapahtua, jotta toteutuisi ihmisyyden tervehtyminen. He kehottivat naisia kuuntelemaan sisäistä opettajaansa, luottamaan siihen ja puhumaan sydämensä kyllyydestä ketään tuomitsematta. He kutsuivat naisia olemaan valon ja rakkauden kantajia ja ottamaan omakseen Jumalan attribuutit. He pyysivät mukana olevia naisia muodostamaan piirejä pyhien hengellisen keskusten ympärille, olemaan aktivisteja näissä piireissä ja Hengen ja uskon naisina kohentamaan kaikkien naisten asemaa.

Ensimmäiseen naisten kokokukseen osallistui yli kolmetuhatta henkilöä, joukossa myös joitakin satoja miehiä. Tämän päivän ja koko konferenssin ajan kasvoi parlamentin naisten parissa ymmärrys ja jopa pakottava tunne siitä, että meidän on voitettava takaisin arvokkuutemme, merkityksemme ja arvomme naisina, äiteinä ja opettajina. Urantia-kirja muistuttaa meitä, että ”nainen on aina kuitenkin ollut moraalin lipunkantaja ja ihmiskunnan hengellinen johtaja. Käsi, joka kiikuttaa kehtoa, on edelleenkin kohtalon tuttu.” [84:6.5]

Parlamentin uskonnollisista eroavuuksista huolimatta mukanaolijat osoittivat hengellistä yhtenäisyyttä ja suuntasivat yhdessä katseensa samaan suuntaan, kohti korkeampaa, jumalallista päämäärää, kohti Jumalaa, Isä-Äitiämme. Työpajoissa ja piireissä naiset löysivät sydänyhteyden toisiinsa rituaalien, rukousten ja pohdiskelujen kautta. Myötätuntoisesti toisiaan tukemalla naiset kylvivät rakkauden siemeniä ja kokivat suurempaa ymmärrystä.

Urantia-kirja rohkaisee meitä, sitä mukaa kuin kehitymme hengellisesti, “rakentamaan uusi ja kiehtova elämisen filosofia”, joka yhdistää totuuden, kauneuden ja hyvyyden. Meistä tuntui, että parlamenttiin kokoontuneet naiset osoittivat, kuinka he suhtautuvat kutsuun rakentaa uusi elämisen filosofia. [2:7.0]

”Mutta uskonnollisen elämäntavan suurena ongelmana on velvollisuus yhdistää persoonallisuuden sisältämät sielunvoimat rakkauden herruuden avulla.” [100:4:3].

”Mikä kaiku kuuluu kauan – ehkä ikuisesti –, se on monien jumalatietoisten naisten jakamien tarinoiden ääni ja ajatukset, kuten:

”Mikä on uskontoni? Se on jumalallisen alkulähteemme läsnäolo ja henkäys – rakkaus – ehdoton rakkaus!” ~ Rose Pere

”Mullistava rakkaus on oman aikamme kutsuhuuto. Anteeksianto ei ole unohtamista. Anteeksianto on vapautta vihasta.” ~ Valeri Kaur

”Olkaa toistenne oppilaita, olkaa toistenne opettajia. Äidit ovat maailman hoivaajia.” ~ Amerikanintiaani-isoäiti

”Toivo aloittaa, mutta usko vie sen päätökseen.” ~ Barbara King

”Usko tarkoittaa, että luomme, mitä haluamme.” ~ Mallika Chopra

”On hyvin tärkeää opettaa lapsemme ottamaan vastuu elämästään, ymmärtämään tarkoituksensa ja voimansa ja oikaisemaan yhteiskuntamme vääryydet.” ~ Ilyasah Shabazz

”Ajatus naisten mahdollisuudesta muuttaa maailmaa on varsin todellinen. Me olemme ratkaisu, jos voimme nähdä naisten kauneuden, vahvuuden ja kyvykkyyden.” ~ Jean Shinoda Bolen

”Tervetuloa kumoukseen ja loistamaan yhdessä jumalallisuuden kanssa.” ~ Diana Butler Bass

”Kun koulutat naisia, heistä tulee kiihkeitä, vapaasti ajattelevia naisia. He kasvattavat kiihkeitä ja vapaasti ajattelevia lapsia, joista kasvaa kiihkeitä, vapaasti ajattelevia aikuisia – ja kiihkeitä, vapaasti ajattelevia aikuisia on vaikea manipuloida ja mahdoton kontrolloida. ~ Marinne Williamson

Voimme tunnistaa monissa näissä äänissä myös omaa ajatteluamme ja joissakin toteamuksissa näemme jopa Urantia-kirjan opetusten näkemyksiä. Olemme syvästi kiitollisia kosmisesta näkökulmasta, jonka olemme saaneet viidennestä käänteentekevästä ilmoituksesta. Kuinka mieltä rauhoittavaa onkaan tietää, mistä tulemme ja minne olemme menossa!

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään