Lukijakokoontuminen Italiassa

Tulostettava versioTulostettava versio
Georges Michelson-Dupont
Danielle La Scala
Danielle La Scala

Georges Michelson-Dupont, johtokunnan jäsen
Recloses, Ranska

Urantia-kirjan italialaislukijoiden ensimmäinen kokoontuminen järjestettiin Veronassa, kauniissa ja historiallisessa Romeon ja Julian kaupungissa. Tapahtuman järjestäjä Danielle La Scala asui ennen Ranskassa ja Sveitsissä ja on pitkäaikainen ja rakas ystäväni.

Tapaaminen pidettiin perjantaista 28.8. sunnuntaihin 30.8. Kahdeksasta ilmoittautuneesta italialaisesta vain kolme oli mukana koko ajan. Memo Z, italiannoksen pääkääntäjä, oli läsnä lauantain ja sunnuntain; yksi henkilö tuli vain lauantai-iltapäiväksi. Daniellen, vaimoni Marlènen ja itseni lisäksi Kansainvälistä Urantia-yhdistystä edustanut Antonio Schefer Alankomaista olivat läsnä koko ajan. Muuan sveitsiläinen Lausannesta oli hänkin läsnä, samoin kuin kolme ranskalaislukijaa: nainen ja kaksi miestä Marseillesta.

Perjantai-ilta sujui seurustelun ja hotellissa nautitun makoisan illallisen merkeissä.

Lauantaiaamuna Danielle esitteli viikonlopun ohjelmakaavailut. Mukana olevana johtokunnan jäsenenä lausuin muutaman tervehdyssanan Urantia-säätiön puolesta. Ranskankielisen Urantia-kirjan lukijayhdistyksen (AFLLU) puheenjohtaja esitti lyhyen tervehdyspuheen ja Antonio Schefer puhui lyhyesti UAI:sta.

Lauantain aamuistunnon aiheena oli Ajatuksensuuntaajan tarkastelu. Muutaman minuutin hiljaisen mietiskelyn jälkeen ryhdyimme opiskelemaan luvun 107 johdantoa. Istuimme piirissä, ja jokainen luki vuorollaan yhden tekstikappaleen sitä kommentoiden. Keskustelun edetessä esitettiin lukuisia kysymyksiä. Osallistujien kysymyksiin vastattaessa käytettiin hyväksi viittauksia lukuihin 1, 108 ja esipuheeseen. Osallistujien, etenkin italialaisten, mielessä valkeni moni seikka. Tämänkaltaiseen opintoryhmään osallistuminen oli italialaisille uusi ja merkittävä kokemus, sillä he eivät olleet koskaan osallistuneet opintoryhmään.

Lauantai-iltapäivänä kokoonnuimme lounaan jälkeen taas samaan opiskelutilaan ja pidimme viisiminuuttisen hiljaisen hetken. Iltapäiväistunnon aiheena oli ”jumalalliset täydellistämissuunnitelmat”, ja käytimme samaa opiskelumetodia kuin aamupäivällä. Ja nytkin saimme paljon selvennystä kysymysten avulla ja viittauksin muihin tekstikappaleisiin. Jokainen osanottaja saattoi tuntea toveruuden ilmapiirin, joka syntyy, kun totuuden etsijät ovat koolla saadakseen selville enemmän Jumalasta, ja koimme toden totta luvun 100 ensimmäisen kappaleen merkityksen:

”Kokemus siitä, että elää dynaamista uskonnollista elämää, muuttaa keskinkertaisenkin yksilön persoonallisuudeksi, jolla on ihanteellista kyvykkyyttä. Jokaisen yksilön edistymistä vaalimalla uskonto auttaa kaikkien edistymistä, ja kunkin yksilön edistymistä lisää se, mitä kaikki saavuttavat.”

Hiljainen rukous päätti istunnon.

Lyhyt tutustuminen Veronaan järjestyi samana iltana. Tutustumisen jälkeen nautimme maukkaan päivällisen ylitsevuotavan toveruuden sitä höystäessä. Kaikki italialaiset puhuivat jonkin verran ranskaa, mikä helpotti kanssakäymistämme ja toi oman lisänsä illan hilpeään mielialaan. Keskustelumme koskivat 1) suunnitelmia tuleviksi kokoontumisiksi, 2) opintoryhmien perustamista Italiaan ja 3) keinoja löytää muita italialaislukijoita. Kaksi italialaisista toi julki halunsa osallistua Reclosesissa ensi kesänä järjestämäämme kuusipäiväiseen seminaariin.

Sunnuntaiaamun alkupuolen omistimme mielen hengellistämisen tarkasteluun. Luimme luvun 1 jakson 3 kappaleen 7, josta sitten keskustelimme:

”Ihmisen sisäisessä kokemuksessa mieli yhdistyy aineeseen. Sellaiset aineellisuuteen kytkeytyneet mielet eivät voi jäädä eloon ruumiin kuolemassa. Se keino, jolla jäädään eloon, kätkeytyy niihin ihmistahdon mukautumiin ja niihin kuolevaisen mielen muodonmuutoksiin, joiden kautta tällaisesta jumalatietoisesta älyllisestä olennosta tulee asteittain hengen opettama ja lopulta hengen ohjaama. Tämä ihmismielen kehitys yhdistymästä aineen kanssa liitoksi hengen kanssa johtaa siihen, että kuolevaisen olennon mielen potentiaalisesti hengelliset osa‑alueet muuntautuvat kuolemattoman sielun morontiarealiteeteiksi. Kuolevainen mieli, joka palvelee ainetta, tulee vääjäämättä käymään yhä aineellisemmaksi, ja tämän seurauksena se tulee lopulta kärsimään persoonallisuuden hävittämisen. Hengelle antautunut mieli käy vääjäämättä yhä hengellisemmäksi ja yltää lopulta ykseyteen eloon jäävän ja opastavan jumalallisen hengen kanssa, ja näin se saavuttaa pelastuksen ja persoonallisuuden olemassaolon ikuisuuden.”

Seurasi kaksituntinen mielipiteiden vaihto siitä, mitä tässä tekstikappaleessa käsitellyt ”ihmistahdon mukautumiset ja kuolevaisen mielen muodonmuutokset” merkitsevät. Ajatusten selkiytyminen ja sen seuraukset ihmisen arkielämässä tulivat jälleen tarkasteluun.

Kello 11 jälkeen oli aika pakata ja valmistautua lounaalle, joka nautittiin mukavassa, tyypillisesti italialaisessa ristorantessa ja lautasella oli runsaasti frutti di marea ja pastaa.

Tämän kokoontumisen tulokset näyttävät peräti myönteisiltä ja lupaavilta. Kolmesta italialaisesta kaksi ilmoitti omistautuvansa lukijoille ja haluavansa aktivisteiksi opintoryhmien perustamisessa, tapaamisten järjestämisessä ja kiinnostuksen herättämisessä italialaisten keskuudessa Urantia-kirjaa kohtaan.

Memo Z. haluaa vetäytyä kontaktihenkilön asemastaan. Danielle tarjoutui astumaan hänen sijalleen.

Danielle toimi suurenmoisesti tapaamisen aloitteentekijänä ja organisoijana. Hän ansaitsee palveluksestaan suuren kunnioituksemme.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään