Hyppää pääsisältöön

Urantia-kijran kääntäjien ja reviisorien taustakartoitus

Päivämäärä
Tekijä
Georges Michelson-Dupont
Georges Michelson-Dupont
Lue koko uutiskirje

Urantia-kijran kääntäjien ja reviisorien taustakartoitus

Toteuttanut Georges Michelson-Dupont, johtokunnan jäsen, käännösvastaava, Urantia-säätiö,
Recloses, Ranska

Urantia-kirjan kääntäjien ja reviisorien taustakartoitus toteutettiin vuonna 2013.

Kartoituksen tarkoituksena oli auttaa Urantia-säätiötä ymmärtämään, millainen Urantia-kirjan kääntäjä tai reviisori on tyypillisimmillään, jotta löydettäisiin sellaisia henkilöitä, joista todennäköisimmin tulee Urantia-kirjan kääntäjiä tai reviisoreja.

Kysely lähetettiin kolmellekymmenellekahdelle sellaiselle henkilölle, jotka ovat olleet mukana seuraavien käännösten kääntämisessä tai revisiossa: arabia, bulgaria, eesti, espanja (Latinalainen Amerikka ja Espanja), farsi, heprea, hollanti, indonesia, italia, japani, kiina, korea, liettua, puola, portugali, ranska, romania, ruotsi, saksa, suomi, tšekki, unkari ja venäjä. Kaikkiaan kaksikymmentäneljä kieltä. Kaikki kyselyn saaneet eivät siihen vastanneet.

Kielitaito

Kaikki kääntäjät ja reviisorit puhuvat käännöksensä kohdekieltä äidinkielenään. Äidinkielensä ja englannin kielen lisäksi monet heistä puhuvat muitakin kieliä.

Kääntäjät ja reviisorit arvioivat äidinkielentaitonsa arvosanoilla 10 tai 9. Monet antoivat englannintaidolleen arvosanan 9, muutama arvosanan 10 tai 8; useimmat kuitenkin arvosanan 7.

Kääntäjäkokemus

Useimmat kääntäjistä ovat tilapäisiä kääntäjiä, ammattikääntäjiä on silti vain muutama vähemmän. Pieni vähemmistö ei ole koskaan kääntänyt mitään ennen Urantia-kirjan käännöstyötä.

Henkilökohtaiset ominaisuudet

Kääntäjät itse luetteloivat ominaisuuksia, joita heidän mielestään Urantia-kirjan kääntäjän tulisi omata. Tällaisia ominaisuuksia ovat: rakkaus kirjaa ja sen opetuksia kohtaan, päättäväisyys ja sitoutuneisuus, Urantia-kirjan ymmärtäminen, kohdekielen (siis äidinkielen) hallinta, tiimihenkisyys, käytettävissä oleva aika, kärsivällisyys, itsekuri, käännöskokemus, vastuuntunto, luovuus, ystävyys, työn tekeminen korvauksetta.

Rakkaus kirjaa ja sen opetuksia kohtaan mainittiin ensimmäisenä. Ilman sitä sitoutuminen seitsemästä kahdenkymmenen vuoden työrupeamaan Urantia-kirjan kääntämiseksi ei todellakaan ole mahdollista. Tämä onkin pääasiallinen syy siihen, miksei ole viisasta turvautua ammattikääntäjiin, elleivät he ole kirjan lukijoita. Sitoutuneisuus ja päättäväisyys mainitaan toisena ominaisuutena. Siinä ei ole mitään ihmeteltävää, kun otetaan huomioon kääntämisen valmistumiseen kuluva aika. Pitää olla varsin antaumuksellinen omistaakseen päivittäin vähintään kolmesta viiteen tuntia aikaa käännöstyöhön.

Käännösten tämänhetkinen tilanne

Urantia-säätiön järjestäminä on valmistunut 18 käännöstä ja valmisteilla on lisäksi kuusi käännöstä. Seuraavat 15 käännöstä on julkaistu painetussa muodossa: eesti, espanja (eurooppalainen), espanja (latinalais-amerikkalainen), hollanti, italia, korea, liettua, portugali, puola, ranska, ruotsi, saksa, suomi, unkari ja venäjä.

Seuraavat käännökset on julkaistu elektronisessa muodossa (e-kirjana ja nettisivulla): arabia, bulgaria ja romania.

Nämä kuusi käännöstä ovat meneillään ja joko lähes valmiita tai vielä hyvinkin kesken: farsi, heprea, indonesia, japani, kiina ja tšekki.

Seuraavat käännökset on revisioitu vähintään kerran (toiset useaankin kertaan): espanja (latinalais-amerikkalainen), ranska, unkari, puola, ruotsi, suomi ja venäjä. Koreannoksen ja portugalinnoksen revisio on meneillään.