Johtokunnan tammikuun 2014 kokouksen merkittävimpiä päätöksiä

Tulostettava versioTulostettava versio
Judy Van Cleave

Judy Van Cleave, johtokunnan jäsen, sihteeri, Urantia-säätiö
Boise, Idaho, Yhdysvallat

Richard Jernigan valittiin johtokunnan liitännäisjäseneksi

Johtokunta nimitti Richard Jerniganin Teksasin Dallasista johtokunnan liitännäisjäseneksi. Richard on pitkäaikainen kirjan lukija ja opintoryhmän vetäjä. Hän on tuotantovastaavan asemassa opetusvideoalalla ja on tuottanut jo yli 200 videota. Monet Urantia-kirjan lukijat tuntevat hänen filminsä Pyhästä maasta, nimeltään Epävarmuuden juhla.

Jay Peregrine
Jay Peregrine

Henkilökuntamuutoksia

Urantia-säätiötä 15 vuotta antaumuksellisesti palveltuaan toimeenpaneva johtaja Jay Peregrine on eläköitymässä. Hänen toimikautenaan säätiö on edistynyt valtavasti. Olemme kiitollisia kaikesta siitä, mitä Jay on tehnyt Urantia-säätiön hyväksi, osoitamme hänelle kunniaa ja toivomme hänelle Jumalan siunausta hänen eläkevuosinaan.

Olet mahdollisesti nähnyt säätiön viestin siitä, että toimeenpanevan johtajan paikka on haettavissa. Olemme saaneet yli 20 hakemusta. Jokainen viikko tuo mukaan lisää hakemuksia, joten olemme vakuuttuneita siitä, että oikea henkilö löytyy. Ennen sitä Jay on lupautunut jatkamaan toimeenpanevana johtajana, kunnes hänen seuraajansa on valittu. Urantia-säätiön henkilökunta ansaitsee erityiset kiitokset ahkerasta työstä nyt, kun tehtävää on paljon. Jay on lähdössä ja Tamara Strumfeld työskentelee osa-aikaisena (voidakseen viettää enemmän aikaa pienten lastensa kanssa), joten työkuormien jakaminen on edellyttänyt henkilöstöltä joustavuutta.

Lahjoitukset v. 2013

Urantia-säätiö keräsi noin 555 000 € vuonna 2013. Lahjoituksia oli budjetoitu 505 000 €, tavoitteena oli kuitenkin 570 000 €. Tammikuun alkupuolella 2014 saatiin lisäksi 83 000 €:n verran maksusitoumuksia. Niiden myötä vuoden 2013 lahjoitusten määrä nousi 618 000 euroon. Varsin hyvä uutinen on se, että vuonna 2013 lahjoittajia oli 913, kun edellisenä vuonna luku oli 807. Eli lahjoittajia oli 13 % enemmän. Kiitokset teille, anteliaat lahjoittajat! Työ Urantia-kirjan painattamiseksi, kääntämiseksi ja jakelemiseksi etenee vakaasti.

Kirjamyynti

John Lennon sanoi muinoin: ”Elämä on sitä, mikä tapahtuu, kun itse puuhaat jotakin muuta.” Lähdimme vuoteen 2013 odottaen painetun kirjan myyntimäärien nousevan n. 7 %; tosiasiassa määrä laski 12 %. Koska Pohjois-Amerikka on Urantia-kirjan tärkein markkina-alue, kirjamme myynnin lasku näyttää heijastelevan yleisemminkin hengellisen kirjallisuuden myynnin kehitystä Pohjois-Amerikassa. Vaikkeivät maailmanlaajuiset myyntiluvut vielä olekaan saatavilla, näyttää siltä, että kirjojen myynti on joko entisellään tai laskusuunnassa.

Suurin yllätys vuonna 2013 oli se, että Pohjois-Amerikassa digitaalisten kirjojen myynti laski n. 10 %. Ilmaiset verkkolataukset laskivat nekin Yhdysvalloissa ensimmäistä kertaa digitaalisten kirjojen markkinoille tulon jälkeen. Digitaaliset kirjat olivat muutaman viime vuoden ajan olleet kasvun vetureita ja kirja-alan lellikki, mutta jokin muuttui v. 2013.

Numeroiden näkökulmasta 2013 oli poikkeuksellisen hyvä vuosi Urantia-kirjan maailmanlaajuista leviämistä ajatellen. Siihen oli syynä Dandelion Applicationsin saataville tuoma sovellus. Kirja ladattiin verkkosivulta 33 995 kertaa, mikä tarkoittaa 68 %:n kasvua vuodesta 2012. Sovellus täytti hiljattain viisi vuotta, ja julkistamisensa jälkeen sen avulla on ladattu yli 177 000 Urantia-kirjaa. Tässä mielessä viisi kärkimaata v. 2013 olivat Venäjä (6 526), USA (5 716), Ranska (3 443), Italia (3 300), Meksiko (2 366) ja Brasilia (2 306).

Tulevina kuukausina saamme tietää lisää siitä, miksi painettujen kirjojen myyntiluvut ovat laskeneet ja siitä, mitä voimme tehdä tilanteen korjaamiseksi. Pohjois-Amerikassa kirjoja myyvän Barnes and Noblesin huojuessa konkurssin partaalla tilanne on haastavampi kuin koskaan. Meidän on luotava uudet strategiat pitääksemme Urantia-kirjan saatavilla, sillä aikaa kun kirja-ala selvittelee tilannettaan. Se on meidän tehtävämme, ja kyllä me keinot keksimme.

Käännökset ja revisiot

Käännöskomitean jäsenistä koostuva työryhmä esitti erityisraporttinsa käännöksistä ja käännösten revisioinnista. Säätiö on aikeissa vahvistaa normit ja menettelytavat tulevia käännöksiä ja revisiointeja varten. Marilynn Kulieke, Georges Michelson-Dupont, Henk Mylanus ja Jay Peregrine esittivät raportin, joka kattoi menettelysuositukset, historiakatsauksen, prioriteetit ja arviointikriteerit. Tämän projektin tarkoituksena on virtaviivaistaa käännös- ja revisiotyö ja niiden kulut sekä kohentaa laaduntarkkailua, parantaa strategista päätöksentekoa ja tarjota dokumentoitu järjestelmä, joka tekee johtokunnalle mahdolliseksi luovuttaa seuraavalle sukupolvelle käännöksiä ja niiden revisioita koskevat koetellut menettelytavat ja normistot.

Kolmannen kerroksen, ullakon ja vaunutallin remontti

Kolmannen kerroksen remontti saatiin päätökseen aikataulun mukaisesti joulukuussa, ja jopa kustannusarviot alittaen. Ensimmäistä kertaa moneen vuosikymmeneen tohtori Sadlerin lahjoittama kaunis rakennus Diversey Parkway 533:ssa on ensiluokkaisessa kunnossa. Kolme ylintä kerrosta on täysin entistetty, sähkönousut, vesijohdot, kylpyhuoneet, keittiöt, lattiaeristeet ja paljon muuta on nyt remontoitu.

Vaunutallirakennus (so. autotalli ja sen päällä oleva asunto) päärakennuksen takana on niin ikään remontissa ja valmistuttuaan se annetaan vuokralle. Arkkitehti, urakoitsijat ja rakentajat suoriutuivat työstään erinomaisesti. Remontti ei olisi ollut mahdollinen ilman lahjoittajien tukea (kts. artikkelia sivulla 6). Olet tervetullut käymään säätiössä ja tutustumaan viidennen käänteentekevän ilmoituksen remontoituun kotiin.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään