Johtokunnan lokakuun 2012 kokouksen merkittävimpiä päätöksiä

Tulostettava versioTulostettava versio
Marilynn Kulieke

Marilynn Kulieke, sihteeri, Urantia-säätiö
Lincolnshire, Illinois, USA

Tavan mukaan käsittelyssä olivat taloustilanne ja hallintokysymykset, koulutushankkeet, käännökset ja revisioinnit, toimeenpanevan johtajan katsaus sekä kirjan myynti ja jakelu. Seuraavassa muutamia kokouksen merkittävimpiä päätöksiä.

Vuoden 2013 budjetti hyväksyttiin

Viimeisten kolmen vuoden ajan budjetti on ollut periaatteessa samanlainen, mutta käännösten ja revisioiden sekä kirjajakelun ja koulutuksen rahoitustarpeiden vuoksi johtokunta korotti budjetin loppusummaa 4 %:lla vuodelle 2013.

Suhdetoiminta-seminaari

Koulutuskomitea ja PR-komitea suunnittelevat suhdetoiminta- ja tiedotusvälineseminaaria maaliskuulle 2013. Urantia-säätiön, Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen ja The Urantia Book Fellowshipin edustajat työskentelevät yhdessä tämän hankkeen toteuttamiseksi. Tavoitteena on saavuttaa parempi valmius vastata tiedotusvälineiden kyselyihin, sitä mukaa kuin Urantia-kirjasta tulee tunnetumpi.

Kirjakomitean tilannekatsaus

Näyttää siltä, että vuoden loppuun mennessä kirjamyynti ylittää johtokunnan asettaman 7 %:n kasvutavoitteen. Nettilataukset ja digitaalisen kirjan myynti ohittavat edelleen kirjakauppamyynnin, sillä niiden odotetaan osoittavan kaksinumeroisia kasvulukuja v. 2013.

Etsittyään kahden vuoden ajan halukasta kirjatukkua Unkarista johtokunnan jäsen Henk Mylanus ja hänen vaimonsa Claire allekirjoittivat äskettäin jakelusopimuksen. Az Urantia könyvin jakelu alkoi 8.11. Kiitämme heitä kumpaakin toimista Urantia-kirjan jakelun voimistamiseksi Euroopan kirjamarkkinoilla.

Michael Hanian ja Georges Michelson-Dupont tutkivat uusia kirjajakelun kanavia Venäjällä. Urantia-säätiö saa parhaillaan tarjouksia venäjänkielisen kirjan painattamisesta, sen jälkeen kun koko kirjavarastomme tuhoutui tulipalossa.

Kyseistä painatusta varten tarvitaan osapuilleen 15 000 euroa.

Käännökset ja revisioinnit

Ranskan-, venäjän-, portugalin- ja espanjankielisen kirjan revisiointityöt jatkuvat suunnitelmien ja budjetin mukaisesti. Ranskannoksen ja venäjännöksen revisio valmistuu muutaman vuoden sisällä. Käynnissä olevat käännökset, kuten kiinan-, japanin-, tšekin- ja farsinkielinen työ edistyvät. Kiinannoksen suunnitellaan valmistuvan v. 2017.

Käynnissä on myös kaksi uutta käännöstä. Urantia-kirjan kääntäminen hepreaksi on alkanut. Samoin ovat alkaneet toimet varojen keräämiseksi indonesiankieliseen käännöshankkeeseen. Väestömäärältään 248-miljoonainen Indonesia on maailman neljänneksi väekkäin kansakunta. Indonesialaiset ovat yli 90-prosenttisesti lukutaitoisia. Indonesiankielisen käännöksen kustannukset ovat noin 30 000 euroa.

Suuret kiitokset käännöskomitealle, revisiotiimeille, kääntäjille, Rogério da Silvalle hänen käännössivustostaan ja Georges Michelson-Dupontille, käännöstoiminnan vastaavalle, heidän erinomaisesta työstään v. 2012.

Koulutuskomitean tilannekatsaus

Gard Jamesonin ja koulutuskomitean johtajuuden ansiosta Urantia-säätiö on kehitellyt lukuohjelman, joka perustuu kahteen hiljattain järjestettyyn seminaariin, joista toinen käsitteli palvontaa ja viisautta ja toinen rotukysymyksiä. Kesäkuussa 2013 Jeffrey Wattles johtaa seminaarin hengellisistä kokemuksista. Elokuussa 2013 johtokunnan liitännäisjäsen Ralph Zehr vetää seminaarin kosmisesta tietoisuudesta. Lähitulevaisuudessa järjestettäneen seminaari aiheesta ”anteeksianto ja ymmärtäminen”.

Keskustoimistorakennuksen kolmannen kerroksen kunnostus

Johtokunta asetti tilapäisen komitean, johon kuuluvat Jay Peregrine, Jennifer Siegel, Gard Jameson, Jay Bird ja Mo Siegel, laatimaan suunnitelman kolmannen kerroksen remontin rahoituksesta, korjauksista ja tulevasta käytöstä. Komitea esittää suunnitelmansa johtokunnalle viimeistään heinäkuussa 2013.

Kunnostuksen tarkoituksena on lisätä Urantia-säätiön mahdollisuuksia järjestää luokka- ja kokoustiloja lisääntyviin koulutustapahtumiin. Tilat avataan myös Urantia-kirja-järjestöjen käyttöön.

Carolyn Kendall ja Marta Elders
Carolyn Kendall ja Marta Elders
Olga Lopéz ja Georges Michelson-Dupont
Olga Lopéz ja Georges Michelson-Dupont

Merkittäviä tapahtumia lokakuun kokouksen aikana

  1. Urantia-säätiön ja Urantia Book Fellowshipin tapaaminen

    Ensimmäistä kertaa moniin vuosiin Urantia-säätiön ja The Urantia Book Fellowshipin edustajat tapasivat keskustellakseen kirja-asioista tavoitteenaan keskinäinen ymmärtämys, hengellinen yhtenäisyys ja laaja-alainen sopusointu. Lisää sivulla 1.

  2. Carolyn Kendallin 80-vuotispäivän juhlinta

    Perjantai-iltana, 19.10., noin 60 henkilöä kokoontui keskustoimistoon viettämään Carolynin syntymäpäivää. Carolyn on pitkäaikainen Urantia-kirjan lukija, tutkija ja lukijayhteisön piirissä monien ystävä.

  3. Suuret kiitokset Olga Lópezille

    Viisi vuotta jatkuneen väsymättömän palvelun jälkeen Olga López Espanjan Barcelonasta jättäytyi pois johtokunnasta. Toimiessaan johtokunnan liitännäisjäsenenä Olga aloitti espanjankieliset UBIS-kurssit, toimi UBIS:n opettajana, palveli käännöskomiteassa, toimi espanjannoksen revisiotiimissä ja käänsi uutiskirjeitä ja verkkosivuja. Hän kirjoitti myös kaksi kirjaa. Kiitokset sinulle, Olga! Iloitsemme ennakolta työskentelystä kanssasi tulevaisuudessakin.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään