Raportti Espanjannoksen Revisioinnin Liikkeellepanokokouksesta

Tulostettava versioTulostettava versio
Raúl Pujol, Carmelo Martínez, Georges Michelson-Dupont, Olga López, Peter Russel, Víctor García-Bory, Gard Jameson, Anibal Pacheco.
Raúl Pujol, Carmelo Martínez, Georges Michelson-Dupont, Olga López, Peter Russel, Víctor García-Bory, Gard Jameson, Anibal Pacheco.

Georges Michelson-Dupont, varapresidentti, Urantia-säätiö
Recloses, Ranska

Espanjankielisen käännöksen revisiointiryhmän jäsenet kokoontuivat elokuussa keskustoimistoon ensimmäiseen tapaamiseensa. Läsnä olivat johtokunnan liitännäisjäsen Olga López ja Carmelo Martínez Espanjasta, Anibal Pacheco Chilestä ja Raúl Pujol Puerto Ricosta. Mukana oli myös johtokunnan liitännäisjäsen Víctor García-Bory New Yorkista. Hän toimii käännöskomitean ja revisiotiimin välisenä yhdyshenkilönä. Hänen työhönsä kuuluu projektin valvonta ja tiimin jäsenten tarpeiden koordinointi. Gard Jameson oli mukana rahoittajana samoin kuin minä, käännöstoiminnan johtajana ja käännöskomitean puheenjohtajana. Peter Russell oli kutsuttu mukaan tapaamisen vetäjäksi.

Kokouksen tarkoitus

  1. Koota yhteen, koordinoida ja organisoida nelijäseninen komitea, joka tulee toimimaan yhdessä ainakin viiden vuoden ajan tarkoituksenaan revisioida molemmat espanjankieliset käännökset.

  2. Luoda edellytykset dynaamiselle, rakkaudelliselle ja toimivalle suhteelle Urantia-kirjan opetuksiin perustuvan yhteistyön hengessä.

  3. Oppia tuntemaan toinen toisensa, jotta muodostuisi tehokas tiimi, jonka projektina on saada aikaan Urantia-säätiön kummankin nykyisen espanjannoksen perusteellinen revisio ja synteesi. Toiveemme on, että siitä tulee kaunis käännös, joka on espanjankielisten lukijoiden mieleen kautta maailman.

Kokouksen kulku

Víctor ja Peter johtivat kokousta, ja työjärjestys oli seuraavanlainen:

Perjantai: Ihmissuhdenäkökohdat

  1. Jokainen esitteli itsensä ja toi julki odotuksensa.

  2. Eriteltiin tiimin kunkin jäsenen roolia. Selvitettiin itse kunkin osaaminen, vahvuudet ja heikkoudet. Käsiteltiin ongelmienratkaisumenetelmiä.

  3. Tämä itsestä kertoillen sujunut yhteinen aika mahdollisti henkilösuhteiden muodostuminen, mikä olikin istunnon päätarkoitus.

Lauantai: Tiimin organisointi

  1. Kunkin jäsenen rooli määriteltiin tarkasti, samalla määriteltiin työn etenemistapa.

  2. Eriteltiin ja tutkittiin syvällisesti tähän revisioon sovellettavia ohjeita ja metodeja.

  3. Esiteltiin käännösverkkosivuston toimintoja, mitä seurasi käytännön harjoituksia.

Lopuksi

Víctor oli tehnyt mainion työn valitessaan tämän tiimin jäsenet. Hän raportoi revision etenemisestä johtokunnan seuraavalle kokoukselle. Hän on omistautunut tämän hankkeen menestymiselle, ja hän on ollut vastuullinen, rakentava ja luotettava.

Säätiön espanjannoksen revisiotiimiin kuuluu antaumuksellisia henkilöitä, jotka haluavat toimia yhdessä veljellisyyden ja yhteistoiminnan hengessä. Mielestäni on selvää, että itse kunkin jäsenen mukanaan tuomat henkilö- ja tekniset valmiudet takaavat työn onnistumisen. Heidän antaumuksellisuutensa, omistautumisensa ja halunsa palvella espanjankielisiä yhteisöjä Atlantin kummallakin puolella ovat toden totta antaneet revisioprojektille lupaavan alun.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään