Ranskannoksen Lyhyt Historia

Tulostettava versioTulostettava versio
Georges Michaelson-Dupont
Jacques Weiss
Jacques Weiss

Georges Michelson-Dupont, varapresidentti
ja käännöstoimen johtaja, Urantia-säätiö
Recloses, Ranska

Pian sen jälkeen, kun The Urantia Book oli vuonna 1955 julkaistu, Caroline Brown, Foorumin jäsen, lähetti siitä kappaleen ystävälleen Jacques Weissille. Hän oli lahjakas ihminen, joka oli valmistunut L’École Polytechniquesta, yhdestä Ranskan arvostetuimmista yliopistoista. Hän oli insinööri, menestyvä liikemies hiilikaivos- ja kuljetusalalla ja hengellisen kirjallisuuden ammattikääntäjä.

Kului vuosi, ja Weiss oli lukenut Urantia-kirjan, ymmärtänyt sen opetukset ja vakuuttunut siitä, että hän kääntää sen. Vuonna 1956 hän kirjoitti Urantia-veljeskunnalle ja mainitsi kiinnostuksestaan kääntää kirja ranskaksi. Seurasi kirjetulva, ja vastauksena rva Rowleyn joulukuussa 1956 päiväämään kirjeeseen Weiss kirjoitti:

Olen henkilökohtaisesti suorittanut monta käännöstyötä, kuten Spaldingin kirjat, Life and Teachings of the Masters of the Far East, joka julkaistiin ranskaksi v. 1946, ja aivan hiljattain Alice Bayleyn Esoteric Healing.

Weiss ryhtyi Urantia-kirjan käännöstyöhön vuoden 1956 lopulla tai vuoden 1957 alussa. Marraskuun 13. päivänä 1957 hän kirjoitti Emma Christensenille (Christylle) seuraavaa:

Tunnustellakseni maaperää astuin ensimmäiset askelet itse. Olen nyt kääntänyt ranskaksi I osan ensimmäisen puoliskon. Usean kuukauden ajan tämä käännös on vaatinut monen tunnin päivittäisen työn. – – Se on vaikeaa, sillä on luotava uutta sanastoa ja siksi monia lauseita on mietittävä pitkään. Lisäksi on sanoja, jotka ovat ”vääriä ystäviä” englannissa ja ranskassa. Kymmenistä esimerkeistä mainitsen vain verbin ’realise’. Englannissa se tarkoittaa etupäässä ’oivaltaa’, mutta ranskassa ’réaliser’ tarkoittaa ’toteuttaa’.

Kyseisessä tekstikappaleessa Weiss luettelee muutamia niistä monista haasteista ja vaikeuksista, jotka kaikki kääntäjät kokevat. Kääntäjän täytyy kääntää ei vain ideoita eikä sanoja, vaan Urantia-kirjan tapauksessa myös uudet käsitteet täytyy ymmärtää selkeästi ja kääntää täsmällisesti.

Weiss palkkasi useita henkilöitä viimeistelemään käännöstä, ja niin lopputulos oli tiimiponnistus. Seuraavat kaksi nimeä esiintyvät kirjan ensimmäisessä painoksessa:

Lysie Guionic ja Simone Leclerc. Lysie Guionicin vastuulla oli ranskan syntaksi ja välimerkkien käyttö, kun taas Simone Leclerc, joka ei ollut englannintaitoinen, valvoi käännöksen hengellistä tuntua.

On mahdollista, että käännökseen osallistui myös muita henkilöitä. Edellä mainitun, Christylle lähetetyn kirjeen seuraavassa kappaleessa Weiss kirjoittaa:

Koska käännös vaatii kaikkineen enemmän kuin yhden ihmisen työn, olen ollut yhteydessä kahteen henkilöön ja pyytänyt heitä kääntämään kolmannen ja neljännen osan palkkatyönään. Toinen heistä on unkarilainen pakolainen, spiritualisti, joka puhuu yhtäläisesti saksaa, englantia ja ranskaa. Toinen on ranskalainen raamattuasiantuntija, joka on opettanut minulle joitakin heprean kielen alkeita 40-luvun varhaisvuosina. Kumpikaan ei ole antanut minulle lopullista vastaustaan.

Kesäkuun 16. päivänä 1958 päiväämässään kirjeessä Weiss kirjoitti:

Mitä tulee ranskannokseen, niin olen ottanut siitä täyden vastuun, ja harteillani on koko työtaakka, kaikki kulut, valvonta, korjaaminen, yhtenäinen terminologia ja tiimin jäsenten valinta. Käänsin itse I ja II osat. Hyvä ammattikääntäjä ryhtyy piakkoin kääntämään III osaa ja muuan naisamatööri on jo aloittanut IV osan.

Maaliskuun 8. päivänä 1960 Weiss sai käännöksen valmiiksi ja sai Urantia-säätiöltä onnittelusähkeen. Hän lähetti työnsä Chicagoon Urantia-säätiön palkkaaman tarkastajan Gelseyn tarkastettavaksi.

Huhtikuun 14. päivänä 1961 Urantia-säätiö ja Weiss allekirjoittivat sopimuksen, ja 28.11.1961 painettiin La Cosmogonie d’Urantian I ja II osan 2 625 kappaletta, minkä jälkeen seurasivat III osan painos 14. maaliskuuta 1962 ja IV osa 12. huhtikuuta 1962.

Yhden miehen sitkeyden ja suostuttelukyvyn sekä käännöshanketta suosineiden poikkeuksellisten olosuhteiden ansiosta ranskannos ilmestyi, ja uudet hengellisen kasvun potentiaalit avautuivat ranskankieliselle maailmalle. Kysymyksessä oli tiimityö, jota johti yksi vakaumuksellinen ihminen ympärillään viisijäseninen vastuuntuntoisista henkilöistä koostunut ryhmä, jotka kärsivällisesti ja rohkeasti tekivät unelmasta totta.

Ranskannos oli ensimmäinen Urantia-kirjan käännös, ja monet myöhemmistä kääntäjistä ovat englanninkielistä tekstiä kääntäessään käyttäneet ranskannosta viitetekstinä ja innoituksen lähteenä.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään