Hiljaista?

Tulostettava versioTulostettava versio

Evett Twyford, Illinois, Yhdysvallat

Päivämme ovat usein täpösen täynnä välttämättömiä toimia, perhe-elämää, työtä, rentoutumista. Multimedia tuntuu pommittavan meitä raikumisellaan (meitä häiriten) muka meitä ”informoidakseen”. On totta, että on paljon, josta pitää olla tietoinen ja hälyttynyt. Niin kiireistä, kiireistä väkeä – niin kiireinen, kiireinen planeetta.

Urantia huojuu nyt erään hämmästyttävimmän ja kiehtovimman, sosiaalista uudelleensuuntautumista, moraalista elpymistä ja hengellistä valaistumista merkitsevän käännekohtansa partaalla. [195:9.2]

Sitä mukaa, kun tämä hämmästyttävä aikakausi yhä suuremmalla voimalla avautuu eteemme, käy mielestäni ilmeiseksi, että täytyy määrätietoisesti etsiytyä sinne, mikä näyttää pakenevan: hiljaisuuteen, rauhaan.

Tämä hiljaisuus – tämä äänettömyys – on henkilökohtaiselle kasvulle olennaisen tärkeää. ”[H]iljaista ajatustyötä” [136:3.3]; ”mennä rukoilemaan ryhtyessään – – rauhalliseen ympäristöön” [144:3.14]; ”rauhoittukaa, tyyntykää” [151:5.5]; ”nauttia hiljaisuudesta ja levosta” [156:1.3]. Kaiken lisäksi työtehtävämme Urantia-kirjan opetuksista kiintymyksellä omaksumiemme totuuden, kauneuden ja hyvyyden opiskelijoina ja opettajina on määrä suorittaa hiljaisesti.

Meitä muistutetaan tästä toistuvasti, kuten seuraavista katkelmista selviää: ”Mestarin suunnitelma, jonka mukaan heidät lähetettiin tekemään työtä melua pitämättä ja henkilökohtaisin keskusteluin” [138:2.10]; ”hän toimittaisi Isänsä asiat mahdollisimman huomaamattomalla ja epädramaattisella tavalla” [138:6.5]; ”Jeesus oli kaavaillut, että he – – kävisivät huomaamatonta lähetyskampanjaa” [138:7.1]; ”rauhallisen toiminnan kuukaudet – – suuri koetus – – apostoleille” [138:9.2]; ”heidän ponnistuksensa olivat hiljaisempaa ja henkilökohtaisempaa laatua” [141:8.2]; ”tehdä jonkin verran huomaamatonta työtä” [144:0.3].

Katsellessamme elämän kulkua Urantialla pyrkikäämme etsiytymään myös hiljaisuuden rauhoittavaan ja suotuisaan vaikutuspiiriin! Jumalan siunausta!

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään