Hyppää pääsisältöön

Johtokunnan Huhtikuun Kokouksen Merkittävimpiä Päätöksiä

Päivämäärä
Tekijä
Marilynn Kulieke
Marilynn Kulieke
Lue koko uutiskirje

Johtokunnan Huhtikuun Kokouksen Merkittävimpiä Päätöksiä

Marilynn Kulieke, sihteeri, Urantia-säätiö, Illinois, USA

1. Säätiön viranhaltijoiden vaali

Urantia-säätiön johtokunta valitsi seuraavat henkilöt palvelemaan tulevat kolme vuotta: Mo Siegel presidentiksi, Georges Michelson-Dupont varapresidentiksi, Marilynn Kulieke sihteeriksi ja Gard Jameson varainhoitajaksi.

2. Espanjankielisen käännöksen revisiointi

Englanninkielisen kirjan jälkeen Urantia-kirjan toiseksi eniten leviävä laitos on latinalaisamerikkalaisten kääntämä espanjannos vuodelta 1993. Espanjannoksen ilmestyttyä tarjoutui muuan sevillalaislukijoiden ryhmä tarkistamaan ja korjaamaan käännöksen. Johtokunta hyväksyi heidän tarjouksensa. Käytännössä heidän revisionsa oli täysin uusi käännös – sevillalaiskäännös. Useimmat espanjakieliset lukijat pitävät sitä parempana.

Vuonna 2008 johtokunta päätti tuoda sevillalaiskäännöksen espanjaa puhuvien saataville Espanjassa. Sille annettiin nimeksi El libro de Urantia, edición europea. Vuoden 1993 käännöstä myydään jatkuvasti Latinalaisen Amerikan espanjankielisille.

Tähän järjestelyyn sisältyvä vaikeus on siinä, että se on painatuksen, varastoinnin ja jakelun kannalta kallis. Esimerkiksi pienet painosmäärät ovat kalliimpia. Lisäksi kahden käännöksen olemassaolo aiheuttaa sekaannusta opintoryhmissä, jos kumpikin käännös on käytössä.

Viimeisten kahden vuoden aikana johtokunta on pyytänyt ammattilaisia erittelemään kummankin olemassa olevan espanjannoksen paremmuutta. Tulokset eivät auttaneet ratkaisemaan asiaa puoleen eivätkä toiseen. Kummallakin käännöksellä on omat vahvat puolensa, mutta molemmat kaipaavat kohennusta ja tarkistuksia. Sitten kun asiasta oli käyty laaja keskustelu, jossa näkökannat olivat kaukana toisistaan, johtokunta päätti julkaista vain yhtä espanjankielistä käännöstä, sen sijaan että tarkistettaisiin ja korjailtaisiin kahta. Johtokunta on sitoutunut luomaan yhden uuden käännöksen, johon sisällytetään se, mikä kummassakin olemassa olevassa käännöksessä on parasta; käännöksen, joka on ”uskollinen alkutekstille” ja niin kaunista kieltä, etteivät espanjanpuhujat huomaa sen olevan käännös.

Tämä revisio syntesoi molemmat nykyiset käännökset, mutta luonnollisestikin siinä esiintyy kautta tekstin myös muita parannuksia. Työ on perusteellista ja sen valmistuminen vaatii viidestä kymmeneen vuotta. Jotta hanke etenisi, käännösvastaava ja käännöskomitea valmistelevat toteuttamissuunnitelman, budjetin ja valitsevat ehdokkaat revisiotiimiin.

3. Kirja-asioita

A. Muutoksia pysyvässä painatusrahastossa (PPR)

Alun perin PPR muodostettiin takaamaan Urantia-säätiölle pysyvästi rahat Urantia-kirjan englanninkielisen laitoksen painattamiseen. Espanjannoksen ja portugalinnoksen myynti on kasvanut siinä määrin, että johtokunta hyväksyi asianomaisen lahjoittajan tarjouksen ja päätti, että kaikki espanjannoksen ja portugalinnoksen painokset sisällytetään 250 000 dollariin saakka PPR:n laskelmiin vuoden 2010 alusta lukien. Ratkaisu turvaa espanjan- ja portugalinkielisten painosten pitkän aikavälin rahoituksen.

B. Urantia-kirjan tekstin varjeleminen kaikilla kielillä

Johtokunta lisäsi vuoden 2010 budjettiin määrärahan ”paino- ja muista virheistä vapaan” netistä kopioitavan vakiotekstin tuottamiseksi kaikista käännöksistä. Systeemi käsittää jo englannin-, espanjan-, portugalin-, ranskan-, hollannin- ja italiankieliset laitokset. Puolan- ja saksankielinen käännös ovat mukana konversioprosessissa. Virheettömän laitoksen luominen vie työaikaa noin 250 tuntia.

4. Diversey 533:n keittiön ja ruokailutilan remonttisuunnitelma

Muuan lahjoittaja on luovuttanut varat toisen kerroksen keittiön ja ruokailutilan täysimääräiseen uudistamiseen. Arkkitehdin suunnitelmiin tutustuttuaan johtokunta otti vastaan avokätisen lahjoituksen ja päätti ryhtyä toteuttamaan suunnitelmaa. Remontin kustannukset ovat 40 000 ja 50 000 dollarin välillä.

5. Hallintokomitean päätösehdotuksia

Hallintokomitea esitti seuraava kolme päätöslauselmaa.

A. Käännöskomitean säännöt

B. Ilmoitusmenettely väärinkäytöstapauksissa

Nykyaikainen järjestöhallinto vaatii kasvavassa määrin, että organisaatiot ottavat käyttöön ilmoitusmenettelyn suojautuakseen väärinkäytöksiltä. Säätiö on laatinut tällaisen menettelytapasäännöstön. Se tulee olemaan nähtävillä säätiön sivustolla www.urantia.org. Kyseisen säännöstön ensimmäinen pykälä kuuluu: ”Urantia-säätiö on sitoutunut toimimaan verovapautensa perusteena olevien tarkoitusperien edistämiseksi ja noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja, sääntöjä ja säädöksiä, mukaan lukien tilinpitoa ja tilintarkastusta koskevat säädökset, ja se kieltää johtokunnan jäsenten, viranhaltijoiden, työntekijöiden ja vapaaehtoisten vilpilliset toimet. Urantia-säätiö vaatii, että johtokunnan jäsenet, sen liitännäisjäsenet, viranhaltijat, työntekijät ja vapaaehtoiset noudattavat velvollisuuksiaan ja tehtäviään suorittaessaan korkeaa toimintamoraalia ja henkilökohtaista etiikkaa. Seuraavaksi luetellut normit luovat puitteet menettelytavoille, joita johtokunnan jäsenet, työntekijät ja vapaaehtoiset noudattavat ilmoittaakseen toimista, joiden he hyvästä syystä uskovat rikkovan lakia tai säädöksiä tai olevan petollista tilinpitoa tai muuta vilpillistä toimintaa.”

C. Tavaramerkkilisenssisopimus

Johtokunta päätteli, että yhteisöille tarkoitettu Urantia-säätiön tavaramerkkien käyttöön oikeuttava lisenssisopimus vuodelta 2007 vaatii parannuksia. Lisenssin vahvistamisen jälkeiset uudet kehityskulut kehottavat alkuperäisen sopimuksen tarkistuksiin.

Hallintokomitea on tarkistanut järjestöille ja yksinomaan Urantia-kirjan ja sen opetusten menestymistä ajaville ryhmille tarkoitetun tavaramerkkilisenssin myöntämismenettelyä. Uusi toimintanormi sisältää seuraavaa: 1. Urantia-säätiön on hyväksyttävä lisenssinhakijan URL-nimi ennen lisenssin myöntämistä; 2. Sellaisten lisenssiöitävien ryhmien, joilla on tavaramerkkiriitoja muiden lisenssiöityjen kanssa, tulee noudattaa uudessa sopimuksessa määriteltyä riitojensovittelujärjestelmää; 3. Uuden sopimuksen nimi on ”Urantia-säätiön tavaramerkin käytön lisenssisopimus ja anomuslomake” eikä enää ”Yhteisölisenssisopimus”.

Uuden sopimuksen tarkoituksena on tarjota tavaramerkin käyttölisenssimahdollisuus muillekin kuin sosiaalisille ryhmille. Sopimusjäljennöksen saa ottamalla yhteyttä Urantia-säätiön toimeenpanevaan johtajaan, +1 773 525 3319.

6. Koulutuskomitean ja UBIS:n raportti

Koulutuskomitea raportoi, että kesäkuussa 2010 Urantia-säätiön Chicagon-keskustoimistossa pidetään opintoryhmäaloitekomitean tapaaminen. Se keskittyy aikaisempaa tiiviimmin tuhannen opintoryhmän perustamiseen vuoteen 2020 mennessä. Tilaisuuteen kokoontuu ryhmänvetäjiä osoittamaan toinen toisilleen tukea opintoryhmien perustamisessa, voimistamisessa ja ylläpitämisessä.

Internetin Urantia-kirja-koulun (UBIS) johtajiston puheenjohtaja Dorothy Elder esitteli uutta, virtaviivaistettua ja käyttäjäystävällistä ohjelmistoa, joka otetaan käyttöön vielä tämän kesän kuluessa netissä pidettäviä kursseja hyödyntämään. Hän hahmotteli johtokunnalle, miten uusi ohjelmisto opiskelijan ja opettajan kannalta toimii. Uusi ohjelma mahdollistaa tulevaisuudelta odotetun merkittävänkin kasvun. Johtokunta toi julki syvän arvostuksensa ja sitoutumisensa UBIS-tiimin työn jatkuvaan tukemiseen. Jos sinua kiinnostaa kurssille osallistuminen tai opettaminen, käy sivulla https://new.ubis.urantia.org/.

7. Tekstikomitea

Johtokunta perusti tekstikomitean suojelemaan tulevia sukupolvia ajatellen tekstiä sen kaikissa formaateissa ja käännöksissä. Tämän pysyvän komitean tarkoitus on uuden ja vanhan tekstin – niiden kaikissa formaateissa ja käännöksissä – valvominen, säilyttäminen, suojeleminen ja päivittäminen.

8. Tehtävänasettelu

Johtokunta teki vähäisen muutoksen tehtävänasettelujulistukseen. Se kuuluu nyt: ”Urantia-säätiön tehtävänä on levittää Urantia-kirjaa ja sen opetuksia kaikkialle maailmaan.” Kutsumme sinua tulemaan mukaamme tämän tehtävän täyttämisessä.

9. Urantia-säätiön politiikka taiteellisten teosten tukemisessa

Monet lukijat ja ryhmät ovat vuosien mittaan pyytäneet Urantia-säätiötä hyväksymään ja antamaan tukensa heidän Urantia-kirjan innoittamille kirjoilleen, musiikilleen ja muille verrattomille ponnistuksilleen. Huolellisesti asian myönteisiä ja kielteisiä puolia punnittuaan johtokunta päätti olla myöntämättä sanotunlaisia tuki- ja hyväksymislausumia.

10. Eurooppalaisten johtohenkilöiden tapaaminen

Irmeli Ivalo-Sjölie ja Olga López ehdottivat kutsuttavaksi koolle eurooppalaisten johtohahmojen tapaamisen, tarkoituksena vaihtaa näkemyksiä Urantia-kirjan levittämisestä Euroopassa. Johtokunta hyväksyi kiitollisena heidän aloitteensa. Tapaaminen järjestetään myöhemmin tänä vuonna.

11. Nimitykset Urantia-säätiön komiteoihin

Rahoituskomitea (käsittelee myös tilintarkastukset ja investoinnit). Puheenjohtaja: Gard Jameson. Jäsenet: Jan Bernard, Richard Keeler, Jay Peregrine, Mo Siegel ja Judy Van Cleave.

Hallinto. Puheenjohtaja: Judy Van Cleave. Jäsenet: Jan Bernard ja Mo Siegel.

Yleisösuhteet. Puheenjohtaja: Richard Keeler. Jäsenet: Gard Jameson, Marilynn Kulieke, Olga López, Tamara Strumfeld ja Judy Van Cleave.

Koulutus. Puheenjohtaja: Gard Jameson. Jäsenet: Marta Elders, Marilynn Kulieke, Georges Michelson-Dupont, Claire Mylanus, Jane Ploetz ja Merritt Horn.

Kirjakomitea. Yhteispuheenjohtajat: Mo Siegel ja Jan Bernard. Jäsenet: Irmeli Ivalo-Sjölie, Georges Michelson-Dupont, Henk Mylanus, Jay Peregrine ja Tamara Strumfeld.

Varainkeräys. Yhteispuheenjohtajat: Gard Jameson ja Ralph Zehr. Jäsenet: Richard Keeler, Jay Peregrine, Mo Siegel ja Tamara Strumfeld.

Käännökset. Puheenjohtaja: Georges Michelson-Dupont. Jäsenet: Gábor Cseh, Richard Keeler, Olga López ja Claire Mylanus.

Palkkio. Puheenjohtaja: Mo Siegel. Jäsenet: Gard Jameson ja Richard Keeler.

Strateginen suunnittelu. Puheenjohtaja: Marta Elders. Jäsenet: Marilynn Kulieke ja Judy Van Cleave.

Teksti.Yhteispuheenjohtajat: Marilynn Kulieke ja Merritt Horn. Jäsenet: Seppo Kanerva, Richard Keeler, Jay Peregrine ja Ralph Zehr.

12. Seuraavat kokoukset

22.–23.7.2010, Chicago

15.–16.10.2010, Chicago

14.–15.1.2011, Dallas

15.–16.4.2011, Chicago

Heinäkuu 2011, Chicago

Lokakuu 2011, Pariisi