Urantia Sihtasutuse aastaaruanne 2020

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Ankur tormiks

“Milline elu ja millisel planeedil” oleks sobiv teema 2020 aastaks. Kes oleks võinud arvata, et maailm läheb globaalse pandeemia tõttu lukku? Kuid tänu viletsusele sai mail teada, et genoomse meditsiini kasutamisel saadakse kiireid ja tõhusaid vaktsiine ning, et “Meie on suurem kui Mina”.

Kui COVID-19 meid tabas, suleti kontorid ja meeskonnad töötasid kodus. Mõtlesime, kas suudaksime säilitada 2019. aasta hoogu. Nagu kogu muu maailm, kohanesime ka meie. Komiteed, eriprojektid, haridus, tõlked, redaktsioonid ning töötajad ja vabatahtlikud jätkasid oma tegemisi. Tänu Urantia Sihtasutuses teeninud enam kui 80 inimesele jõudis töö Urantia raamatu ja selle õpetuste levitamisel maailma uutele kõrgustele.

Mõned olulised saavutused 2020. aastal: Urantia raamatute müük ületas 21 500 ja alla laaditi üle 108 000 raamatu; peaaegu sai valmis hispaaniakeelne uusversioon, heebreakeelne tõlge ja täiustatud ingliskeelne e-raamat; lisas kaasati kaks uut usaldusisikut ja aktiveeriti teavitamiskomisjon; korraldati ümber UBIS ja koolitati 733 lugejat; moodustati Filipiinide tõlkerühm; esimesel hiina keelsel konverentsil osales 102 taiwanlast ja 26 hiinlast; lansseeriti uus mitmekeelne raamat; ning lõpetati edukalt 2019. aasta ja moodustati konservatiivne 2020. aasta eelarve.

Täname teid südamest meie nähtamatud juhendajad, töötajad, vabatahtlikud ja helded annetajad!

Mo Siegel

Urantia Sihtasutuse usaldusisikute nimel

Gard Jameson Marilynn Kulieke Georges Michelson-Dupont Mo Siegel Judy Van Cleave

Urantia Sihtasutuse missiooniks on Urantia raamatu levitamine ja selle õpetuste globaalne külvamine

Müük, levitamine ja trükkimine

 • Müüdi 17 761 raamatut
 • Müüdi 3 855 e-raamatut
 • Levitati 21 894 raamatut (müük, kinkimine ja tutvustamine)
 • Laaditi alla 108 963 raamatut (urantia.org)
 • Apple app`I kaudu laaditi alla 20 095 raamatut
 • Trükiti 10 000 inglise keelset raamatut

Urantia Press`i trükised

 • Müüdi 1 956 koopiat ~ 5 144 koopiat trükiti uuesti
 • Müüdi 294 koopiat

Urantia.org

Kui maailm sulgus, jäime tänu tehnoloogiale, sotsiaalmeediale ja meie 24/7 veebipõhisele kohalolekule avatuks!

24 keelne koduleht

 • 1 836 318 seanssi
 • 3 572 787 lehevaatamist
 • 1 088 989 uut kasutajat
 • 108 963 urantia.org lehelt allalaetud Urantia raamatut

Nüüd 24 keeles

 • Bulgaaria
 • Tšehhi
 • Taani
 • Holland
 • Inglise
 • Eesti
 • Farsi
 • Soome
 • Prantsuse
 • Saksa
 • Kreeka
 • Heebrea
 • Ungari
 • Indoneesia
 • Itaalia
 • Jaapani
 • Korea
 • Leedu
 • Poola
 • Portugali
 • Rumeenia
 • Vene
 • Hispaania
 • Rootsi

Haridus

 • 21 kursust 310 inglise keelt rääkivale õppurile
 • 9 kursust 122 prantsuse keelt rääkivale õppurile
 • 13 kursust 202 hispaania keelt rääkivale õppurile
 • 4 kursust 99 portugali keelt rääkivale õppurile

Uus hispaaniakeelne versioon ~ kümnendik tegemist

Hispaaniakeelse versiooni uuendusmeeskond
Hispaaniakeelse versiooni uuendusmeeskond
töötas koos alates 2011
P-V: Kadunud Carmelo Martínez, peatoimetaja, Hispaania;
Aníbal Pacheco, Tšiili;
Olga López, Hispaania;
Víctor García-Bory, Mehhiko;
Raúl Pujol, Puerto Rico.

Armastusega kingitus hispaania keelt kõnelevatele inimestele kogu maailmas!

Aja jooksul tuleb tõlkeid parandada ja praegused hispaaniakeelsed versioonid polnud erand. Uus redaktsioon on truu algsele inglise keelele, keeleliselt täpne ja stiililiselt ilus. Meeskond säilitas võimalikult palju 1993. aasta Ladina-Ameerika tõlget, kasutades võrdlusvahendina Euroopa tõlget. See uus rahvusvaheline väljaanne on varsti saadaval.

Sihtkapital Ilmutuse Sild

Asutatud 2017

Meie ülesanne on kindlustada Urantia fond, et see kaitseks Urantia raamatut ja selle õpetusi. Ilmutuse Sild loodi sihtkapitalina tulevastele põlvedele.

Looge oma pärand toetades sihtkapitali kaudu oma tulevasi põlvkondasid. Kontakteeruge oma juristiga ja määrake oma vara Urantia Sihtasutusele.

Meie suurim tänu kuulub annetajatele, kes panustasid 2020. aastal kinnisvarakingitustega 1 706 487 $

 • Malcolm Neal Survivors Trust
 • Michael Dentleri pärand
 • Richard Keeleri pärand
 • Steven Moje pärand

Finantsid

2020. aasta auditeeritud tegevusaruanne
   
Raamatutulu  jaanuar-detsember 20. 
Urantia raamatu müük 195 950 $
Müüdud raamatute maksumus (166 173 $)
Kogukasum raamatutest 29 777 $
   
Avalikkuse toetus ja raamatutega mitteseotud tulud  
Piiratud sissemaksed 52 766 $
Piiramata sissemaksed 706 439 $
Kinnisvara annetus 1 706 487 $
Üür ja muud tulud 103 545 $
Kogu toetus ja raamatutega mitteseotud tulud   2 569 237 $
   
Tegevuskulud  
Programmid (539 790 $)
Üldine ja haldus   (123 539 $)
Korjandus  (60 913 $)
Tegevuskulud kokku   (724 242 $)
   
Neto raha muutus enne investeeringuid 1 874 771 $
   
Täiendavad kulukohad  
Raamatute trükkimine (136 841,78 $)
Kinnisvaramaksu ümberhindamine 7 614 $
Netosularaha muutus enne investeeringuid, millest on lahutatud täiendavad kirjed 1 745 544 $
 
2020 Tegevuskulud enne täiendavaid kulukohtasid
2020 Tegevuskulud enne täiendavaid kulukohtasid
Programmeerimine 539 790 $
Üldadministreerimine  123 539 $
Korjandus  60 913 $
2020 Tulu ja toetuse allikad enne täiendavaid kulukohti
2020 Tulu ja toetuse allikad enne täiendavaid kulukohti
Piiramata sissemaksed 706 439 $
Piiratud sissemaksed  52 766 $
Kinnisvara osamaksed 1 706 487 $
Üür ja muud tulud 103 545 $
Raamatute kogukasum  29 777 $

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.