Списък за уведомяване по имейл

Версия за печатВерсия за печатSend by emailSend by emailЖелая да получавам новини и информация за фондация „Урантия” и нейните дейности. Моля, добавете моето име към списъка на фондацията за уведомяване с имейл.
Фондация „Урантия” насърчава читателите на Книгата Урантия да организират и посещават учебни групи в своите общности и предлага съдействие на всеки, като осигурява контактна информация за най-близката учебна група или отделните читатели. Ако искате да служите като лице за контакт, изберете „Да”. Ако изберете „Да”, вие давате разрешение вашето име и телефонен номер да бъдат предоставяни на изучаващите Книгата Урантия във вашия район.

Foundation Info

Версия за печатВерсия за печат

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved