Een Urantia Boek stand bij Het Parlement van Wereldreligies

AfdrukkenAfdrukken
James Woodward

door James Woodward, Californië, Verenigde Staten

De Raad van het Parlement van Wereldreligies en Het Urantia Boek hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Beide gingen in Chicago van start; beide hebben een missie om bij de mensheid de kennis over religie en filosofie te vergroten; en beide houden wereldwijd die dynamiek in beweging onder de waarheidszoekers.

Het eerste Parlement (een naam voor een samenkomst van leiders) vond in 1893 plaats en viel samen met de wereldtentoonstelling van de staat Columbia, in Chicago. Die gebeurtenis wordt nu beschouwd als de geboorte van de officiële wereldwijde interreligieuze dialoog. De beweging is een groeiende trend onder progressieve gelovigen die plezier scheppen in het onderzoeken van de gezamenlijke elementen die door traditionele godsdiensten en spirituele paden stromen. Die eerste bijeenkomst in Chicago maakte gewag van hogepriesters, swami’s, stamhoofden en vele andere religieuze leiders die ontdekten dat zij allemaal op zoek waren naar een groter begrip van het goddelijke. Om het honderjarig bestaan te vieren werd het Parlement nieuw leven ingeblazen. Het kreeg de structuur van een non-profit met een bestuur van uiteenlopende leiders en werd in 1993 opnieuw in Chicago bijeen geroepen. Vanaf die tijd waren met een tussenpoze van ongeveer vijf jaar Johannesburg, Zuid-Afrika, Barcelona, Spanje en Melbourne, Australië gastheer van de bijeenkomst. Voor deze oktober is de schatting dat zo’n 10.000 mensen het Parlement zullen bijwonen. Het wordt gehouden in Salt Lake City, Utah, Verenigde Staten.

Sinds 1993 namen lezers van Het Urantia Boek deel aan de Parlementen. In het programma van Melbourne waren presentaties opgenomen met als thema Urantia en misschien volgen er dit jaar meer. Er zijn bij de organiserende commissie minstens vijf voorstellen ingediend. En net zoals in 2009 in Melbourne zullen ook dit jaar Urantia Foundation, Urantia Book Fellowship en Urantia Association International hun krachten bundelen om een informatiestand te voorzien van Urantia boeken, educatief materiaal en natuurlijk vriendelijke vrijwilligers die geïnteresseerde zoekers te woord kunnen staan.

Het evenement dat van 15 tot 19 oktober loopt biedt toespraken van bekende en gerespecteerde religieuze leiders, honderden workshops en presentaties met een spiritueel thema en podiumoptredens die de muziek en het kunstenaarschap laten zien van een verscheidenheid aan religieuze culturen. En dan is er nog de speciale expohal waar de informatiestands zijn van iedere godsdienst en elk spiritueel pad onder de zon. Onze stand, die gewoon The Urantia Book heet, zal dichtbij de entree liggen. Dat zorgt voor goede zichtbaarheid en geeft de kans om het boek en haar leringen te introduceren bij heel veel actieve geloofsgenoten.

Mijn persoonlijke ervaring bij het Parlement van Melbourne blijft een hoogtepunt op mijn religieuze reis. De combinatie van kameraadschap met mijn Urantia Boeklezersvrienden, de praal van de nachtelijke optredens, de tot nadenken stemmende toespraken en workshops en de vreugde van het mixen met zoveel mensen van zoveel verschillende religieuze achtergronden was onvergetelijk en zielsverrijkend.

Wanneer u meer wilt weten over de missie van het Parlement van de Wereldreligies, kunt u naar hun website gaan: www.parliamentofreligions.org.

Wanneer u interesse heeft om dit najaar het Parlement te bezoeken is het verstandig om nu te registreren, want de prijs gaat eind maart omhoog. En als u geïnteresseerd bent om met Urantia Boek studenten vrijwilligerswerk te doen tijdens het evenement, kunt u Cristina Seaborn benaderen op [email protected] die het Fellowship’s Interfaith Committee voorzit; James Woodward op [email protected] of Joanne Strobel op [email protected] die de inspanningen ondersteunt vanuit Urantia Foundation.

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden