Overslaan en naar de inhoud gaan

Toelichting op de Workshop van de Ziel

Datum
Auteur
Marta Elders
Marta Elders
Lees volledige nieuwsbrief

Toelichting op de Workshop van de Ziel

Noot van de redactie: Eind oktober 2014 organiseerde Marta Elders een workshop over de ziel. Deelnemers kwamen uit Azië, Europa en van over heel Noord-Amerika. Wat en genot om zo’n internationale groep lezers van Het Urantia Boek te hebben. Een aantal deelnemers schreven hieronder hun ervaringen die we graag met u delen.

-----------------------------------

Een Goddelijk Raadsman gaf commentaar op de uitdagingen die het Korps in Orvonton, dat tot taak had waarheid te openbaren, tegenkwam in zijn “poging om het kosmische bewustzijn uit te breiden en het geestelijke inzicht te verdiepen”. (1.2) 0:0.2 Het is een logische stap om vast te stellen dat dit doel om kosmisch bewustzijn uit te breiden en ook geestelijk inzicht te verdiepen een waardig doel is voor ieder seminar dat gericht is op het verdiepen van zijn omarming van geopenbaard materiaal in Het Urantia Boek.

In het weekend van 31 oktober kwamen twaalf mensen bijeen om hun inzichten en interpretaties te delen in een seminar van de ziel zoals openbaard in Het Urantia Boek. Deze studie werd gehouden op 533 W. Diversey Parkway, Chicago en gesponsord door de Educatieve Commissie van Urantia Foundation. We spraken met iedere deelnemer over de oorsprong, natuur en bestemming van de ziel. Daarna schreven de deelnemers een korte verhandeling (3-5 pagina’s) en gaven we leiding aan een experiëntiële training (meditaties, bidden, poezie, inzichten in het web, geleide meditaties, etc.). Het was buitengewoon om de magie en het mysterie te ervaren die geleidelijk ontstonden en zich ontvouwden toen wij oprecht, samen en onafhankelijk van elkaar, het hogere en diepere bereikten.

~ Marta Elders, workshopleider, Connecticut, Verenigde Staten

-----------------------------------

De workshop van de ziel was fantastisch. We deelden kennis, gevoelens, meningen, energie, bewondering en informatie.

We kwamen bijeen om te leren over en samen te werken waar het de ziel betreft: Wat is het? Waar is het? Hoe ontwikkelt het zich? En hoe verhoudt het zich met het mentale, de geest en God.

We gingen allemaal de workshop uit met meer begrip en waardering voor onze zielen en voor het feit dat we in het mentale, in lichaam en in geest allemaal met elkaar verbonden zijn.

Ik ontmoette twaalf mensen waarvan ik nooit had verwacht me zo op mijn gemak bij te voelen in zo’n bijeenkomst. Het leek alsof we elkaar kenden van een andere tijd en ruimte en, in drie dagen werden we als familie.

Ik voel me geïnspireerd door en dankbaar voor Het Urantia Boek en ik waardeer Marta Elders en Joanne Strobel die ons bijeen brachten voor zo’n verhelderende ervaring.

~ Keith Avery, Hawaï, Verenigde Staten

-----------------------------------

Het zou makkelijker geweest zijn om thuis te blijven, maar niemand van ons deed dat. We kwamen allemaal aan bij Urantia Foundation in Chicago voor de workshop van de ziel. In eerste instantie leek het alsof het zou gaan over het leren van wat de verhandelingen vertellen over de natuur van de ziel. Hoewel het daar over ging, werd het meer dan dat. De bijeenkomst gaf ons ruimte om meer bewust te worden van onze zielen en de zielen van anderen. We hadden snelle groepsdiscussies die gevolgd werden door rustige gesprekken. Samen deelden we verhalen en grappen en genoten van heerlijke maaltijden en stille meditaties.

Ik voel me dankbaar dat de leiders en mijn mede-studenten het weekend veel en veel beter hebben gemaakt dan het thuis geweest zou zijn.

~ David Neufer, Pennsylvania, Verenigde Staten

-----------------------------------

Vóór mijn aankomst bij de workshop van de ziel, vertelde Joanne dat de deelnemers sinds jaar en dag studenten van Het Urantia Boek waren. Toen we dat hoorden dachten zowel mijn vrouw als zoon dat ik “helemaal overhoop geblazen” zou worden door de ervaring en kennis van de andere deelnemers. De groep zou mij beschouwen als de nieuwe rekruut.

Het verbaasde me dat we allemaal eenzelfde achtergrond hadden in onze zoektocht naar waarheid en in het boek. Zoals mijn nieuwe vriend Jan uit Polen tegen me zei: “ Zonder Het Urantia Boek is het alsof de blinde, de blinde geleid.”

We verbleven allemaal op de tweede etage, hadden een kamergenoot en werden als koningen behandeld. Het eten van Mike was onovertroffen!

Ik lees het boek nu twee jaar en was erg benieuwd naar de mensen en hun verhalen; over hoe zij Het Urantia Boek hebben ontdekt en vooral hun verhalen over leven, liefde en worstelingen.

Veel deelnemers waren voorzichtig met geven van hun mening, maar ik niet. Ik wilde dat mij verteld werd of mijn mening goed of fout was. Jan stelde me niet teleur. Hij gaf me een aframmeling en dat was precies wat ik nodig had.

Mijn favoriete meeneemmaaltijd van het weekend was de tijd die ik vóór onze vroege ochtendmeditaties pratend aan de ontbijttafel doorbracht met mijn mede-pelgrims.

~ Kirk Graham, Iowa, Verenigde Staten

-----------------------------------

Veel onderwerpen kwamen aan bod en veel vragen werden gesteld. Wat is de ziel? Waar is de ziel van gemaakt? Worden we geboren met een ziel? Bestaat er zoiets als een oude of jonge ziel? Is geboren worden uit de Geest hetzelfde als de geboorte van de ziel? Wat een zegen om de lessen van de vijfde Openbaring in handen te hebben om de antwoorden op deze vragen te vinden en de ziel beter te begrijpen.

~ Guy Perron, Québec, Canada

-----------------------------------

Als nieuwe lezer van Het Urantia Boek, ben ik vooral geïnteresseerd om te horen over de relatie die mensen - die het boek al lange tijd lezen - met God hebben, hun Gedachterichters en hun zielen. De workshop van de ziel, leek de uitgelezen kans hiertoe. Dus ging ik naar Chicago om een uitermate interessante groep lezers te ontmoeten. De werkstukken die we allemaal schreven, hadden we gelezen voordat we naar Chicago gingen. Zo hadden we met iedere deelnemer een kennismaking vooraf.

Onze tijd samen was levendig en waardevol. We deelden ervaringen, vragen en worstelingen. Drie dagen samenzijn in een kleine groep schiep, toen we ons voor elkaar en de collectieve wijsheid openstelden, een intieme band. Zowel Marta als Gard Jameson brachten vaardigheden als facilitators in en, als langdurige lezers die de lessen van Het Urantia Boek hebben geïntegreerd met hun brede en mededogende inzicht, waardevolle zienswijzen. Het voelde alsof door deelname aan deze workshop in een zeer kort tijdsbestek mijn benadering van Het Urantia Boek rijpte.

Mike Wood voorzag ons van heerlijke maaltijden en samen met Joanne zorgde hij ervoor dat we ons thuis voelden en op ons gemak. Ik hoop dat ik op 533 W. Diversey Parkway terugkom voor meer!

~ Betsy Millard, Nieuw-Mexico, Verenigde Staten

Gretchen Chandler, Marta Elders, Guy Perron, Zophia Michniewicz, Joanne Strobel, Betsy Millard, Jan Michniewicz, Gard Jameson, David Neufer, Keith Avery, Kirk Graham
Eerste rij vooraan: Gretchen Chandler
Tweede rij: Marta Elders, Guy Perron, Zophia Michniewicz
Derde rij: Joanne Strobel, Betsy Millard, Jan Michniewicz, Gard Jameson
Vierde rij: David Neufer, Keith Avery, Kirk Graham