Een retraite aan zee: wat betekende het gebed voor Jezus

AfdrukkenAfdrukken
Share Beasley

Door Share Beasley, geassocieerde Trustee, Florida, Verenigde Staten

Het gebed is de krachtigste stimulans voor spirituele groei.

Als "van alle menselijke kennis het kennen van het religieuze leven van Jezus en hoe hij het leefde de grootste waarde heeft", dan is de studie van het nadenken over wat gebed was voor Jezus toch uiterst belangrijk voor alle studenten van Het Urantia Boek. U zou eens voor inspiratie en inzichten in het biddend leven van Jezus kunnen contempleren over Verhandeling 196, zoals wij deden.

Meer dan twaalf deelnemers kozen een van de volgende elementen uit het gebedsleven van Jezus als uitgangspunt voor het maken van een korte presentatie : “een oprechte uiting van zijn geeestelijke instelling, een uispreken van de trouw van zijn ziel, een verklaren van zijn persoonlijke toewijding, een uiting van dankbaarheid, een vermijden van emotionele spanning, een voorkomen van conflicten, een verheffing van het verstandelijk inzicht, een adeling van verlangen, een rechtvaardiging van morele beslissingen, een verrijking van het denken, een versterking van de hogere neigingen, een heiliging van implusen, een verheldering van zijn gezichtspunt, een uitspreken van zijn geloof, een transcendente overgave van zijn wil, een sublieme bevestiging van zijn vertrouwen, een openbaring van moed, de verkondiging van ontdekkingen, een belijden van zijn allerhoogste toewijding, de bevestiging van zijn toeheiliging, een methode om moeilijkheden te regelen, en de machtige mobilisatie van de gecombineerde krachten van de ziel om alle menselijke neigingen tot zelfzucht, kwaad en zonde te weerstaan.” (2088.5) 196:0.10

We hebben van iedere persoon en elke presentatie geleerd, waarop een levendige en inspirerende discussie volgde.

Nadat we ons twee dagen lang hadden ondergedompeld in de studie naar het gebedsleven van Jezus, herkenden we op een persoonlijke en intieme manier dat “het geheim van Jezus’ ongeëvenaarde religieuze leven zijn bewustheid was van de tegenwoordigheid Gods; en hij bereikte deze door intelligent gebed en oprechte godsverering”. (2088.5) 196:0.10

Het doen van de wil van God is niets meer of minder dan dat het schepsel de bereidheid toont zijn innerlijk leven met God te delen (1221.2) 111: 5.1.

Het bewustzijn van God ligt voor ons voor het grijpen; het is als water in de kraan die wacht om opengedraaid te worden.

Een bijkomstige vreugde van intieme bijeenkomsten zoals onze retraite aan zee, is een grotere liefdeslijst. Als kinderen die gezamenlijk zinvolle herinneringen hebben gecreëerd, verheugen we ons op onze volgende retraite aan zee.

Een speciaal dankjewel voor onze charmante gastvrouwen-aan-de-kust en onze muzikale gebedsleiders!

Urantia Book Beach Retreat
Boven: Kirt, Lara, Dan, Share, Scott, Shirley, Ernie
Midden: Bill, Susan
Onder: Dawn, Isabelle, Joan, Joycee, Polly, Bernie, Sheryl

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden