Waarom Studiegroepen Belangrijk Zijn Voor De Toekomst Van De Wereld

AfdrukkenAfdrukken
Mo Siegel

Door Mo Siegel, President van de la Urantia Foundation, Boulder, Colorado, Verenigde Staten

In zo’n 56 jaar is de Revelatie van een handjevol gelovigen in Chicago geëvolueerd naar lezers in de hele wereld. Het licht van de vijfde epochale openbaring schijnt nu op praktisch elk continent van onze planeet. Van drie verkochte boeken in 1958 is het een lange weg geweest naar de 750.000 boeken die op dit moment wereldwijd zijn verspreid. Wat vanaf nu gebeurt, is moeilijk te voorspellen. Zal de Urantia-openbaring op een langzame en meer geïnstitutionaliseerde manier geschieden of zal het de verbeelding van de wereldbevolking beetpakken zoals dat gebeurde met de leringen van Jezus in Damascus 1700 jaar geleden?

Afgaande op wat er de afgelopen 56 jaar is gebeurd, zou actie nu van wijsheid getuigen. Lezers moeten van elkaar gaan houden; het boek moet vertaald en gedistribueerd worden; de organisatie heeft fondsen nodig en het boek behoeft educatie want het heeft passages op zeer hoog en diepzinnig niveau. Met educatie kunnen lezers het boek en elkaar beter begrijpen. Ze kunnen dan onderling op hetzelfde niveau communiceren. Het Boek behoeft derhalve leraren en leiders. Er is dus behoefte aan studiegroepen en voor zover wij weten zijn er momenteel 350 – 450 van die groepen wereldwijd.

De meerderheid van de wereldbevolking bezoekt niet wekelijks een religieus instituut. In de V.S bijvoorbeeld zegt 94 % van de mensen in God te geloven maar een luttele 40 % bezoekt een kerk. Toch bestaat er bij de religieuze mens behoefte tot samenzijn.

(1090.10) 99:5.1 Hoewel religie uitsluitend een persoonlijke geestelijke ervaring is – het kennen van God als Vader – brengt het uitvloeisel van deze ervaring – het kennen van de mens als broeder – met zich mee dat men zich aanpast aan andere persoonlijkheden, en dit impliceert het sociale of groepsaspect van het religieuze leven. Religie is eerst een innerlijk of persoonlijk richten, en vervolgens wordt het een zaak van sociaal dienstbetoon, een zich richten naar de groep. Het feit dat de mens in groepen leeft, heeft noodzakelijkerwijs tot gevolg dat er ook religieuze groepen zullen ontstaan. Wat er met deze religieuze groepen gebeurt, hangt zeer sterk af van intelligente leiding.

(1092.2) 99:6.2 De socialisering van de religie heeft een werkelijke bedoeling. Religieuze groepsactiviteiten hebben ten doel om religieuze loyaliteiten aanschouwelijk te maken, om de aanlokkelijkheid van waarheid, schoonheid en goedheid te verheerlijken, om de aantrekkelijkheid van allerhoogste waarden te vergroten, om de onzelfzuchtige dienstbaarheid aan de medemens te versterken, om luister bij te zetten aan de mogelijkheden die het gezinsleven biedt, om de religieuze opvoeding te bevorderen, om wijze raad en geestelijke leiding te verschaffen, en aan te moedigen tot gemeenschappelijke godsverering.

Om de Urantiarevelatie ingang te doen vinden in de moderne maatschappij moeten we af van archaïsche religieuze structuren. Om met de moderne 21e -eeuwse mens over God te kunnen praten, moet er ruimte zijn voor een meer intieme omgang met God.

De Studiegroep is de perfecte ontmoetingsplaats voor de moderne mens. In een kleine groep is het voor mensen makkelijk om hun religieuze leven te delen; vrienden te maken; meer te leren en zelfs hulp kunnen ontvangen als zij te maken krijgen met problemen.

Eén maat past niet allen, laat in studiegroepen diversiteit bloeien.

In het gedeelte van Het Urantiaboek dat gaat over de voordelen van georganiseerde religieuze groeperingen, worden ook de nadelen aan de orde gesteld.

(1092.3) 99:6.3 Naargelang de religie echter wordt geïnstitutionaliseerd, raakt haar kracht ten goede beperkt, terwijl de mogelijkheden ten kwade zich grotelijks vermenigvuldigen.

De meeste van de beschreven gevaren kunnen bezworen of geëlimineerd worden wanneer men elkaar ontmoet in studiegroepen; vrij zijn van kerkelijke autoriteiten en als ze geleid worden door gewone mensen die gedreven zijn om hun medestudenten te dienen. Deze lokale groepen moeten gebruik maken van dat wat werkt binnen hun cultuur en specifieke situatie.

Mijn gedachten over studiegroepen zijn gebaseerd op persoonlijke ervaringen. Op dinsdagavonden waren er twee studiegroepen in ons huis in Boulder, Colorado. De volwassenen, in aantal van 18 tot 28, hadden hun residentie in de ene kamer terwijl de kinderen, drie tot vijf in totaal, bijeenkwamen in een andere. De ontmoetingen van de volwassen waren altijd roerend opbeurend; intellectueel uitdagend; spiritueel verlichtend en het verliep altijd in een aimabele sfeer.

We lezen, praten, delen, hebben soms een gedachtenismaal en altijd wordt er gebeden. Wanneer het anderhalve uur dat de studiegroep bijeen is, voorbij is, eten we gezamenlijk en zijn we als een familie. We zorgen ervoor dat iedereen tot zijn recht komt en dat de bijeenkomsten op tijd beginnen en eindigen.

Een andere groep ontmoet elkaar elke vrijdagavond in Boulder, Colorado. Daar doceert Chris Halvorson, die een graad in de fysica heeft, gedurende twee uur. Vijfentwintig tot dertig volwassenen komen elke week opdagen. Chris doceert als een professor en de sfeer is totaal verschillend ten opzichte van de dinsdagavondgroep. Beide groepen zijn enthousiast en komen aan hun trekken. We hebben een belangrijke les geleerd: één maat past niet allen.

Mijn vrouw, Jennifer Siegel, onderwijst de kinderen en dat is zó prachtig! Vanuit het diepst van mijn hart bid ik dat jullie de lessen van het Urantiaboek op kinderen overbrengen. Zoals het in de folksong staat: “Teach your children well.” Als de regering van de Verenigde Staten wiskunde, taal en science (natuur- en scheikunde), verplichten voor onze kinderen en kleinkinderen, waarom zullen we hen dan niet verlichten met de lessen uit het UB? De kinderen die op de bijeenkomsten verschijnen, zijn zo'n acht jaar oud. Ze studeren af op hun vijftiende. Wanneer zij de groep verlaten, hebben ze een paar honderd bladzijden van het boek bestudeerd en bediscussieerd. Het is geruststellend te weten dat, wanneer de verlokkingen van computers; mobieltjes; sms’jes; sport; daten; school en nog een paar honderd afleidingen beslag leggen op hun tijd, ze voor altijd weet hebben van het Urantiaboek. De toekomst ligt in hun handen en één van de grootste geschenken die we hen kunnen geven is hen in te voeren in de bovennatuurlijke lessen van het Urantiaboek.

Eén laatste gedachte:

In veel opzichten komt de wekelijkse bijeenkomst van een studiegroep het meest overeen met een gemeenschap van gelovigen. Studiegroepen zijn een prachtige manier om de schitterende diepzinnige lessen van het Urantiaboek te doorgronden en je broeders en zusters te leren kennen. Niemand leeft voor zichzelf alleen, we hebben elkaar nodig.

(1094.2) 100:0.2 Geestelijke groei wordt onderling gestimuleerd door nauwe omgang met andere religieuze mensen

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden