Commentaren van Urantiaboek-Lezers

AfdrukkenAfdrukken

Flattops Wilderness near Meeker, Colorado

Inspirerende woorden van een Urantiaboek-lezer

Door Jim Watkins, Cape Coral, Florida, Verenigde Staten.

Toen ik zestien was, smeekte ik God me de waarheid te laten zien. Ik vertelde Hem dat ik niet bang was die te weten, als hij me alleen maar de weg ernaar toe wilde laten zien. Op mijn negentiende ontdekte ik het Urantiaboek en ben het sinds die tijd blijven ontdekken. Dertig jaar na dato realiseer ik me dat ik de gelukkigste mens op aarde ben. Onze Vader heeft me dankzij de mateloze inspanningen van zijn geestelijke kinderen ook wel ongeziene vrienden, laten kennismaken met de meeste recente religieuze openbaring.

Een moment afvragend wat ons gegeven is: een glimp van de hemelen, een blik door het sleutelgat van de deur van een levend en vibrerend universum gevuld met geestelijke wezens die zo liefdevol over ons waken en voor ons zorgen in de naam van de Hemelse Vader die dit alles mogelijk heeft gemaakt. Dit zijn de waarheden die de bladzijden van het Urantiaboek bevolken.

Ik dank onze geestelijke neven dat zij de openbaring in m’n leven hebben gebracht en dat het nu mogelijk is voor mij om God te kennen en lief te hebben. En te leren van zijn ganse spirituele familie. Ik ben er trots op daar deel aan te mogen hebben.

Om zo gelukkig te zijn om in deze tijd te leven en om te leven onder de eerste mensen aan wie de openbaring is gegeven – het lijkt alsof ik de hoofprijs in de loterij heb gewonnen..

Mijn wens is dat het Urantiaboek net zo’n omwenteling in jouw leven zal teweegbrengen als het in het mijne gedaan heeft.

Het verhaal van een lange termijn Urantiaboek-lezer.

Door Bill Martin, Niles, Michigan, Verenigde Staten

Gedurende mijn ontwikkelingsjaren tijdens mijn tienertijd verbleef ik in een studiegroep die bijna geheel bestond uit Forumleden en tweede-generatie-studenten. Het was als een warm bad voor de ontwikkeling van mijn nog embryonale ziel. De diepzinnige antwoorden die ik op mijn vragen kreeg gingen mijn verstand vaak ver te boven maar volharding verhoogde mijn capaciteit tot verstaan en nu, zo’n veertig jaar later, ben ik nog steeds een student in diezelfde kamer en beantwoordt de serieuze vragen van andere, naar waarheid hongerende zielen. De relaties die in al die jaren als het ware door de studiegroep zijn gesmeed, zullen altijd een deel van me zijn. Het is een onderdeel die mijn gedachtenrichter en beschermengel zal gebruiken als ik wordt samengesteld op Moriontiawereld nummer één.

Ik heb geleerd dat conceptuele kennis geen substituut is voor de spirituele vruchten gedurende het leven op deze aarde.

(554.6) 48.6.32 Zelfs nu al moet ge leren om net zo goed de tuin van uw hart te besproeien als om naar de droge grond van kennis te zoeken.

We moeten onze zielen verfrissen met het levenswater en onze schuldenaren vergeven. Elke ziel, hoe nederig ook, heeft een verhaal te vertellen. Onze Vader houdt van al Zijn kinderen even veel, zonder condities en de Goddelijke Liefde onthuld de ware natuur van God van God vervolmaakt ons en maakt dat we zijn zoals we zijn, echt en zonder opsmuk.

Een persoonlijke en levende openbaring die verder gaat dan de bladzijden van een boek maakte het voor mij aannemelijk dat een onsterfelijke ziel, dat een welhaast ongelimiteerd potentieel bezit, als het ware in mijn Geest-capaciteit wordt gegoten:

(557.10) 48:7.26 De bestemming der eeuwigheid wordt van moment tot moment bepaald door wat er in het leven van dag tot dag tot stand wordt gebracht. De daden van vandaag zijn de bestemming van morgen.

De Vader van het Licht heeft plaatsgenomen in mijn geest om het te verhogen en te transfigureren met een fragment van de puurste geest-realiteit in het universum die mijn tijdelijke identiteit zal bestendigen en dat ik dus voort zal gaan op het pad van de eeuwige progressie.

Eén ding is glashelder: onzelfzuchtigheid en onbaatzuchtigheid is waar we allen als wezens in nood aan moeten werken. Dat is de echte boodschap voor deze grootse planeet.

(1260.1) 115:0 Men moet zowel iets doen als iets zijn.

(316:4) 28:6.19 Dienstbetoon – is het doel van de tijd en de bestemming van de ruimte

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden