Internetin Urantia-kirja-koulun (UBIS) toiminta

Tulostettava versioTulostettava versio
Dave Elders

Dave Elders,

Connecticut, Yhdysvallat

Internetin Urantia-kirja-koulu on kehittänyt koulutusstruktuurin, joka rakentuu useammalle viidennen aikakautisen ilmoituksen opiskelusta johdetulle periaatteelle, ja näitä koulu pyrkii tuomaan koko planeetalta tulevien opiskelijoiden saataville.

Näiden ohjaavien periaatteiden, jotka käyvät yhteen kuin haastava kokemuksellinen mosaiikki, vallitsevana piirteenä on julki tuotu ilmoituksellinen tavoite, johon ne myös liittyvät: ”laventaa kosmista tietoisuutta ja lisätä hengellistä ymmärrystä”. [0:0.2] Ihmisfilosofian 16. toteamus, jota on käytetty motan havainnollistamisessa, kuuluu: ”Voit havaita hengellisen totuuden, vasta kun tuntien sen koet”. [48:7.18] Tämän ymmärryksen pohjalta UBIS on omaksunut pedagogiakseen opetuksia tulkitsematta tukea kaikilla kursseilla opiskelijaa löytämään itse Urantia-kirjan totuudet. Lisäksi ja aivan kuin sen vuorovaikutteisen lähestymistavan kaikuna, jota Jeesus käytti innostaessaan sisäiseen hengellisen totuuden tavoittamiseen jokaisen tapaamansa henkilön kohdalla, UBISin opettaja-vetäjät (TF) kehittelevät huolellisesti sellaisia ajattelemaan pakottavia kysymyksiä, jotka innostavat kutakin opiskelijaa tutkimaan tehtäväksi annettua Urantia-kirjan kohtaa. Nämä kysymykset ynnä ne, jotka TF vielä lisää sen keskustelu- ja muiden kanssa jakamisviikon aikana, joka seuraa kutakin neliviikkoista luku- ja kyselyjaksoa, on TF suunnitellut niin, että ne johdattavat opiskelijat ymmärryksen etsinnässään keskittymään faktojen, merkitysten ja arvojen tasolle. Opettajainkoulutusohjelma (TTP), johon jokainen TF osallistuu, käyttää Bloomin taksonomiaa, jotta hän käsittäisi paremmin, miten tehokas kysymyksenasettelu rakennetaan.

UBISin koulutuksellinen lähestymistapa, joka on hioutunut niiden viidentoista vuoden kuluessa, joina UBIS on kursseja järjestänyt, tarjoaa kumppanuuden tuoman hyödyn sen lisäksi, mitä Urantia-kirjan paljastamia totuuksia ja opetuksia opiskelijat itse löytävät. Tämä on TF:eille tilaisuus kehittää sekä opettajan että johtajan kykyjä. Kunkin TF:n pitää pätevöityäkseen osallistua vähintään kahdelle UBIS-kurssille. Suosituksena on, että TTP:hen kuuluu vähintään kolme kokenutta TF:ää. TTP on tarkoitettu järjestämään opastusta, kun TF kehittelee ja suunnittelee kurssiaan, mihin kuuluu kurssin tavoite, luettavien kohtien valinta, toimivat kysymykset ja keskustelun ja muiden kanssa jakamisen johtaminen. Tällainen yhdistelmä opettajainkoulutusta tehokkaassa kurssin suunnittelussa ja kokemukseen perustuvassa opiskelijoiden auttamisessa löytämään itse Urantia-kirjan ilmoitetut totuudet taatusti laventaa ja syventää TF:n kykyä toimia tehokkaana ilmoituksellisten totuuksien emisaarina. Olipa kysymyksessä perhepiiri tai ystävät, opintoryhmä, konferenssitilanne tai kun auttaa Urantia-kirjan totuuksien tutkintaa uusien totuudenetsijöiden parissa, se että on ryhtynyt TF:ksi, tukee henkilökohtaista kasvua.

Osakysymykset, joilla lavennetaan kosmista tietoisuutta ja lisätään hengellistä ymmärrystä Urantia-kirjan totuuksista, ovat:

  1. UBISin koulutuskokemuksen mosaiikkimaiset ulottuvuudet,
  2. tulkitsemattoman ja omakohtaiseen löytämiseen perustuvan pedagogian yhdentäminen,
  3. jeesuslainen kysymysten asettelu tarkoituksena innostaa henkilökohtaista sisimmässä tapahtuvaa pyrkimystä totuuden elämisen kokemiseen, mitä seuraa mielessä tapahtuva ymmärtäminen,
  4. ja UBISin TF:ien lisääntyvä kapasiteetti soveltaa näitä koulutusperiaatteita muiden kanssa.

Saadaksesi lisätietoa UBISista ja tammikuussa 2016 alkavalle lukukaudelle tarjolla olevista kursseista loggaudu UBISin sivuille ubis.urantia.org.

Dennis Sword, Judy Cosky, Pam Maunakea, David Elders, Olga Lopez, Betty Zehr, Georges Michelson-Dupont, Ralph Zehr, ja Guy Perron, Susan Flacks ja Joanne Strobel, Marta Elders, Michael Zehr
Vasemmalta oikealle: Dennis Sword, Judy Cosky, Pam Maunakea, David Elders, Olga López, Betty Zehr, Georges Michelson-Dupont, Ralph Zehr ja Guy Perron,
Monitorin äärellä: Susan Flacks ja Joanne Srobel,
Monitorin kuvassa: Marta Elders ja Michael Zehr

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään