Opiskelijan mielipide UBIS:sta

Tulostettava versioTulostettava versio
Kathy Hatter

Kathy Hatter,
Old Town, Florida, Yhdysvallat

Urantia-kirja oli vastaus rukouksiini

Etsiskelin vuonna 1972 sellaista totuutta, joka inspiroisi minua perinteistä uskonollista kasvatustani enemmän. Muuan aikakausilehden mainos Urantia-kirjasta sai huomioni heräämään ja tunsin, että minun oli pakko hankkia kirja. Ja niin sitten teinkin. Ryhdyttyäni lukemaan se tuntui heti erityiseltä ja tiesin, että se tyydyttäisi totuudenjanoni. Ymmärrykseni oli valitettavasti kuitenkin rajallista. Niinpä panin kirjan pöytälaatikkoon ja odotin hetkeä, jolloin olisin valmis sen lukemaan ja ymmärtämään lukemani. Näin tapahtui kaksikymmentä vuotta myöhemmin.

Teknologia tekee nykyisin helpoksi tiedonsaannin muutamalla näppäilyllä. On peräti hyödyllistä, että Urantia-verkkosivuja on useita. Truthybook.comin ansiosta minulla oli mahdollisuus saada vastaukset lukuisiin kysymyksiini ja havaitsin, että Urantia-säätiö tarjosi kursseja Internetin Urantia-kirja-koulun (UBIS) kautta.

UBIS järjestää jokaisena lukukautena kursseja, jotka on tarkoitettu niin alkuvaiheen lukijoille kuin pitemmälle ehtineillekin. En ollut perillä siitä, miten internetkoulu tarkalleen toimi, mutta havaitsin kurssiesittelyt melko houkutteleviksi, ja sokrateslainen kysymys-vastaus-toteutustapa miellytti minua. Ilmoittauduttuani kurssille minua eivät kysymykset eikä liiallinen lukuvelvoite musertaneet. Meille annettiin kuusi kysymystä, joista meitä pyydettiin vastaamaan valintamme mukaan kolmeen. Pidin siitä, että kurssin alkajaisiksi opiskelijat esittelivät itsensä. Muutaman viikon jälkeen meistä alkoi tulla sukulaissieluja ja tunsimme toisiamme kohtaan enenevää kunnioitusta ja myötätuntoa.

Valitessani kolmea kysymystä kuuden joukosta otin huomioon, mitkä vastaukset heijastaisivat parhaiten sitä, miten käsitin kysymyksessä olevat asiat. Sen jälkeen antauduin rukoilemaan ja pyysin apua kysymyksiin vastaamisessa. Näin se aina toimi omalla kohdallani, ja vastaamattani jääneisiin kolmeen kysymykseen saatiin vastaus aina joltakulta toiselta opiskelijalta. Opettaja-vetäjät esittivät aina myös omat näkemyksensä, mikä oli hyödyllistä.

Sen jälkeen kun vastaukset kunkin opiskelijan kolmeen kysymykseen oli luettu, kullakin oppilaalla oli tilaisuus esittää kantansa kanssaopiskelijoidensa kysymyksistä. Toisinaan vastauksena oli uusi kysymys. Me kaikki opimme toinen toisiltamme. Viisauteni epäilemättä kasvoi tämän vuorovaikutuksen tuloksena.

Kurssin päästyä kymmenenteen viikkokokoontumiseemme kukin opiskelija esitti oman valintansa mukaisen kysymyksen ja vastasi siihen. Sen jälkeen jokainen oppilas esitti näkemyksensä kysymyksistä ja vastauksista. Tähän päästyämme meillä kaikilla oli uskoakseni ollut paljon annettavaa.

Ensimmäinen kurssini, ”Ilmoitus Jumalallisesta Isästä ja hänen suunnitelmistaan”, oli omalla kohdallani naulankantaan osunut valinta, sillä opin, että Universaalisella Isällä on meitä kaikkia varten täydellinen suunnitelma sekä yksilöinä että kollektiivina, ja että mitään oiketeitä ei hänen lapsilleen voi olla olemassa. Vapaasta tahdostamme päätämme hänen suunnitelmansa hyväksymisestä joko kokonaan tai osittain. Vastoinkäymiset ovat Urantialla osa oppimisprosessia, mutta sekä myönteisten että kielteisten kokemusten myötä kasvamme monin tavoin, sitä mukaa kun Jumalan suunnitelma tulee julki ja kun luotamme siihen, että Jumalan suunnitelma on täydellinen sekä itsemme että maailmamme kannalta.

Seuraava kurssini, ”Luciferin kapina – tragedia ja riemuvoitto”, antoi minulle aivan uuden perspektiivin paholaismyytteihin. En ole sitä suurestikaan miettinyt, sillä keskityin vain hyvään. Pahuus on kuitenkin yhä keskuudessamme. Minua surettaa ajatella, että jotkut ihmiset valitsevat kyseisen tien. Luciferin ja hänen liittolaistensa valintana oli toimia Jumalan suunnitelmaa vastaan ja noudattaa omaa suunnitelmaansa, joka veti monet suojattomat olennot heidän ”petoksen seittiinsä”. Sanonnassa ”paholainen sai minut sen tekemään” ei ole mitään totuudellista! Nämä paholaiset ovat Mikaelin lahjoittautumisen jälkeen olleet meidän suhteemme ehdottomasti voimattomia. Vaikka planeettamme onkin eristetty, meillä on kuitenkin sisimmässämme Jumalan osanen. Meillä on Jeesuksen Totuuden Henki meitä johdattamassa. Pitkin matkaa meillä on näkymättömät ystävämme meitä auttamassa.

Loppusanoina totean, ettei kenenkään tarvitse tuntea Urantia-kirjan olevan musertava. Mahdollisesti tuntemamme eristyneisyys ei ole enää välttämätöntä, sillä voimme nyt opiskella yhdessä ja kasvattaa opetusten ymmärrystämme UBIS:n kautta. Jos haluaa tulla mukaan ja osallistua UBIS:n kurssille, siitä koituva hyöty on uskomaton.

Osallistun varmasti vielä monille kursseille. Olen kiitollinen siitä, että Urantia-kirja ja UBIS ovat osa elämääni.

Jumala on kaikkeni.
Mitään pelkoa en tunne,
sillä täällä ovat Jumala
ja rakkaus ja totuus.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään