Inspiroi ja inspiroidu

Tulostettava versioTulostettava versio
Line St-Pierre

Line St-Pierre, johtokunnan liitännäisjäsen,
Ste-Sophie, Québec, Kanada

Kuten ystäväni Chichi sanoi: ”On oltava huomaavainen.” Näin tämä tilaisuus ilmaantui: En koskaan luullut palaavani Peruun tapaamaan naisia, joihin olin tutustunut vuonna 2010. Mieheni Gaétan Charland ja minä matkustimme tuolloin Etelä-Amerikkaan propagoimaan Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen johtajuusseminaaria v. 2011.

Ollessani Chicagossa johtokunnan kokouksessa viime lokakuussa tapasin Sandra Burga-Cisneros Pizarron, joka asuu Sveitsissä. Itseni tavoin hän on uusi johtokunnan liitännäisjäsen ja myös Perussa asuvan ystäväni Lourdesin tytär. Heti ensi kertaa tavatessamme välillemme muodostui jotakin enemmän kuin ystävyyttä. Tuon viikonlopun aikana jaoimme keskenämme monia ideoita. Hän kertoi minulle menevänsä tapaamaan sukulaisiaan Etelä-Amerikassa huhtikuussa 2013. Hän kutsui minut seurakseen. Pyysin häntä olemaan johtamatta minua kiusaukseen, mutta päätin lopulta käyttää hyväkseni hänen tarjouksensa kokeakseni syvempää yhteisyyttä vuonna 2010 tapaamieni ihmisen kanssa.

Moniko meistä voi julistaa, että maailma on ystävällinen ja myötämielinen paikka?

Tällä matkalla oli tärkeä tarkoitus: kertoa näille naisille se, miten inspiroivia he minusta olivat ja puhua heille hankkeestani valistaa Kanadan naisia, opettaa heille heidän arvonsa, heidän tärkeytensä ja heidän upeutensa sekä antaa heidän tietää se totuus, että Jumalalla on suunnitelma itse kullekin meistä.

Saapuessani Limaan minua kohdeltiin ylitsevuotavalla ystävällisyydellä ja vieraanvaraisuudella. Kaksiviikkoisen oleskeluni aikana Pizarron sisaret, Lourdes ja Cecilia, tutustuttivat minut 35:een Urantia-kirjan lukijaan, joiden joukossa – hämmästyttävää kyllä – oli vain viisi miestä. Missä tahansa maailmassa olenkin käynyt, en ole koskaan tavannut ryhmää, jossa olisi ollut yhtä monta naislukijaa!

Vierailuni aikana osallistuin Limassa kolmeen Cecilia Pizarron vetämään opintoryhmään. Ryhmäläisiä oli kuudesta yhdeksään. Cecilialla oli tapana jokaisen kokoontumisen päätteeksi pyytää osallistujia kertomaan ymmärryksensä ja tuntemuksensa tapaamisesta. Jopa vähäpuheisimmat sanoivat aina jotakin, jotakin kaunista siitä, mitä he olivat oppineet. Läsnä oli perin juurin puhdasta ja koskettavaa energiaa.

Olin todistamassa naisjohtajien toimintaa siltä pohjalta, miten he ymmärsivät opetukset. He haluavat saada aikaan jotakin merkittävää, ja heidän tahtonsa on, että muiden palveleminen on heidän antimensa.

Muutamat naisista palvelevat paikallisen yhteisönsä vähäosaisia; ihmiset kertovat heille elämän huolistaan ja uskomuksistaan. Yksi naisista auttaa keskuksessa, jossa tarjotaan turvaa pahoinpidellyille naisille ja lapsille. Muut julkaisevat artikkeleita paikallislehdissä ja kutsuvat ihmisiä kahville ja keskustelemaan elämänkysymyksistä. Kun ajankohta näyttää otolliselta, he puhuvat joistakin Urantia-kirjan opetuksista, ja näin voi jatkua kuukausien ajan.

Muuan toinen naisista työskentelee nuorten aikuisten kanssa ja muotoilee uudelleen Thoughts to Ponder [Ajatuksia pohdittavaksi] -julkaisun lauselmia tavalla, joka vetoaa nuorempaan sukupolveen; sen jälkeen hän postittaa ne Facebook-sivulleen. Jotkut ovat pystyttäneet mainostauluja valtatien varteen. Niissä on ajattelemaan panevia toteamuksia, herätyshuudoiksikin niitä voisi kutsua.

Yksi esimerkki näistä mainostauluista on alempana olevassa kuvassa. Siinä sanotaan: ”Ellen tee sitä itseni puolesta, niin kuka sen tekisi puolestani? Ja ellen tee sitä nyt, niin milloin sitten?”

Monet näistä naisista ovat lukeneet Urantia-kirjaa lähes 20 vuotta, ja he tiedostavat sen opetusten mukana tulevan suuren vastuun. Tuntemukseni on, että tämä on vasta uuden aikakauden alkua Perussa; se merkitsee ihmisten palvelemista jakamalla oma ymmärryksensä maansa vähäosaisten kanssa.

Pieni ryhmä on laatinut lautapelin kysymyskortteineen. Ryhmän ajatuksena on jakaa opetuksia leikin varjolla, mikä on houkutteleva tapa auttaa pelaajia ratkaisemaan inhimillisiä ongelmiaan, löytämään korkeamman minänsä, ja johdattaa heidät huomaamatta kirjan ja sen opetusten löytämiseen.

Kulttuurimme saattavat olla erilaisia, mutta naiset ovat samanlaisia ja heillä on samat huolet kaikkialla. Kaipaamme parempaa maailmaa lapsillemme ja lastenlapsillemme. Opettamalla äitejä paremmiksi äideiksi heidän lapsistaankin tulee parempia vanhempia, parempia kansalaisia, parempia tohtoreita, opettajia, poliitikkoja, bussinkuljettajia, teknikoita jne.

Tämän matkani tarkoituksena oli tavata hengellisellä pohjalla henkilöitä, jotta toiminnalliset siteet laajenisivat; aivan kuten spiraali, joka alkaa yhdestä ajatuksesta tai käsityksestä ja nousee joksikin, joka on enemmän ja joka jatkuu laajemmalle ja korkeammalle. Aivan kuten he olivat inspiroineet minua vuonna 2010, nyt kun palasin kertoakseni naisten koulutusprojektistani, nyt he sanoivat minulla, että se, mitä minä teen, oli heille inspiraatioksi. Emme aina tajua, miten laajasti toimemme vaikuttavat.

Jumalaa tunteva ihminen kuvailee hengellisiä kokemuksiaan – ei epäuskoisten vakuuttamiseksi – vaan uskovien mielenylennykseksi ja keskinäiseksi tyydytykseksi. [1:6.6]

Thought provoking billboard
Thought provoking billboard

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään