Lukijakartoitus 2012

Tulostettava versioTulostettava versio
Tamara Strumfeld

Tamara Strumfeld,
Skokie, Illinois, Yhdysvallat

Marraskuussa 2012 Kansainvälinen Urantia-yhdistys, The Urantia Book Fellowship, Urantia-säätiö ja Truthbook.com järjestivät tutkimuksen Urantia-kirjan lukijoista. Kaikille kyselyyn vastanneille yli 3.200 lukijalle sanomme: Kiitos.

Kartoituksen tulokset saatiin osallistuneilta henkilöiltä, mikä osoittaa, että tulokset ovat lukijoilta, jotka tuntevat vahvaa kiinnostusta sitä kohtaan. Vaikkei kartoitus ole tieteellinen, on siis otaksuttavissa, että kerätty informaatio heijastaa tarkasti lukijayhteisöä.

Tässä muutamia tuloksia:

Ikä: 44 % on iältään 40:n ja 59:n välillä. 43 % on yli 59-vuotiaita.

Koulutus: 32 %:lla on ammatillista koulutusta. 38 %:lla on korkeakoulututkinto, 22 %:lla on yliopistotutkinto.

Kieli: 55 %:n äidinkieli on englanti. 57 % puhuu englantia toisena kielenä.

Uskonnolliset sidokset: 48 %:lla on katolinen kasvatus. Heistä 12 % harjoittaa katolisuutta edelleen. 38 %:lla on kristillinen (muu kuin katolinen) kasvatus, ja heistä 22 % on edelleen aktiivisia. 7 %:lla ei ole mitään uskonnollista kasvatusta, heistä 22 % harjoittaa nyt jotakin uskontoa. 2,6 %:n uskonnollinen kasvatus oli omakohtaista – mihin sisältyivät Urantia-kirjan opetukset –, ja 40 % heistä on mukana järjestyneen uskonnon piirissä. On kiinnostavaa havaita, että uskonnollisuuden osalta suurin prosentuaalinen muutos on tapahtunut niiden kohdalla, jotka eivät ole saaneet perinteistä uskonnollista kasvatusta.

Miten Urantia-kirja löytyi: 52 % sai sen ystävältä, 19 % löysi sen netistä, 14 % kirjakaupasta, 13 % sai sen perheenjäseneltä ja 3 % löysi sen kirjastosta. Henkilöltä-henkilölle-levittäminen on edelleen tuloksellisin levitystapa.

Miten paljon Urantia-kirjaa on luettu: 53 % on lukenut sen kokonaan, 19 % on lukenut yli puolet ja 18 % vähemmän kuin puolet.

Opintoryhmään osallistuminen: 14 % osallistuu viikoittain, 12 % kuukausittain, 5 % puolivuosittain, 4 % kerran vuodessa. 65 % ei ole koskaan osallistunut opintoryhmään.

Rahallinen tuki: 8 % lahjoittaa kuukausittain, 2 % neljännesvuosittain, 3 % puolivuosittain, 16 % vuosittain. 57 % ei ole lahjoittanut koskaan.

Kuinka moni on lahjoittanut Urantia-kirja-projektin hyväksi, sen jälkeen kun ensimmäiset lahjoitukset tehtiin 1940-luvun alkupuolella? Muuan rouva vastasi: ”Satatuhatta.” Oikea vastaus on, että alusta laskien vähemmän kuin 3.000 meistä on tukenut tätä projektia rahallisesti. Jos 2.500 meistä lahjoittaisi 365 euroa vuodessa, euron päivässä, tuki Urantia-säätiölle demokratisoituisi perin juurin, mikä olisi hyväntekeväisyyden piirissä lähes ennenkuulumatonta. Useimmat hyväntekeväisyyshankkeet saavat 90 % tuestaan lahjoittajiensa kymmeneltä prosentilta.

Monet kyselyyn osallistuneet kirjoittivat kommenttejaan kysymyslomakkeen loppuun. Muutamat kommentit olivat murhaavan kielteisiä, mutta lähes kaikki muut olivat täynnä hyvää tahtoa ja kertoivat arvostuksesta järjestöjen tekemää työtä kohtaan. Monet toivat julki kiitollisuutensa siitä, että opetukset ovat löytäneet tiensä heidän elämäänsä. Järjestöjen väliselle yhteistoiminalle suitsutettiin ylistystä ja rohkaistiin entistä useampiin yhteisprojekteihin. Monet lukijat ilmaisivat tarpeensa palvontapaikasta, joka voisi olla kirkon tai opintoryhmän yhteydessä. Monet toivat esille myös huolensa siitä, että liike on kirkkoutumassa. Lukijat haluavat enemmän perhekeskeisiä toimintoja tai yhteisöjä, ja lapsille toivotaan lisää oheisteoksia. Lukijat haluavat oheisteoksia, joissa on hyvä kuvitus, enemmän YouTube-videoita ja keskusteluryhmiä nettiin. Urantia-kirjassa on vaikeaselkoisia käsitteitä ja ihmiset tarvitsevat apua niiden ymmärtämiseen. (Minusta opintoryhmä on tässä mielessä paras.) Nuorempien sukupolvien vähäinen kiinnostus on huutava puute. Ei-amerikkalainen lukijakunta on pyytänyt järjestöjä olemaan vähemmän ”USA-keskeisiä”. (Välillä tuntuu, ettemme mahda itsellemme mitään, mutta yritämme parhaamme.) Varmaa on, että töitä riittää vielä pitkäksi aikaa Urantia-kirjan ja sen opetusten levittämisessä maailmanlaajuisesti.

Seuraavat lukijakommentit saattavat tuntua mukavilta:

Täällä Uudessa-Seelannissa on helppo tuntea itsensä vähän Urantia-yhteisön ulkopuoliseksi, niinpä pidän suuressa arvossa tarjoamianne nettiresursseja opintoja ja henkilöidenvälistä yhteydenpitoa varten. Suuret kiitokset lujasta työstänne ja johtajuudestanne.

Aloin lukea Urantia-kirjaa 10–12 vuoden iässä. Äidilläni oli tapana pakottaa minut lukemaan sitä rangaistuksena. Minulle se ei kuitenkaan ollut rangaistus. Minusta se oli varsin kiinnostava. Vaikken lapsena kaikkea lukemaani ymmärtänytkään, olen todennut, että sen pariin palaaminen ja sen lukeminen on valaissut minua melkoisesti. Minulla on muutama ystävä, jotka ovat suosituksestani lukeneet sen kokonaan. Olen kylväjä, niin voisi sanoa, ja sitten seuraan siemenen juurtumista ystävissäni – ja se kukkii. Kiitokset teille siitä, että pidätte kirjan elävänä!

Mielestäni tärkein asia, johon huomio on nyt kohdistettava, on nuorisoon ja nuoriin aikuisiin vetoaminen. Tarvitsemme eloisia ja inspiroivia johtajia tähän toimeen.

Urantia-ilmoituksen levittäminen ja sen meille antamien opetusten jakaminen – henkilöltä henkilölle – on haastavaa työtä. Kiitokset teille kaikesta, mitä teette.

Jos haluaisit nähdä kyselyn kaikki tulokset, ole hyvä ja lähetä sähköpostia minulle [email protected]

Mihin uskontoon sinut kasvatettiin?
Minkä ikäisenä aloit lukea Urantia-kirjaa?
Kauanko olet lukenut Urantia-kirjaa?
Mistä sait ensimmäisen Urantia-kirjasi?

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään