Vaikutelmia IT-pyöreästäpöydästä

Tulostettava versioTulostettava versio
MaryJo Garascia
Andrea Barnes
Andrea Barnes
Teuvo Orjala
Teuvo Orjala
Michael Hanian
Michael Hanian

MaryJo Garascia
Denver, Colorado, USA

Oli etuoikeus – ja pahuksen hauskaa – tavata, aivoriiheillä ja suunnitella henkilöiden kanssa, jotka ovat Urantia-kirja-yhteisön parhaita ja etevimpiä IT-asiantuntijoita. Tapasimme intensiivisessä kaksipäiväisessä kokouksessa Urantia-säätiössä arvioidaksemme, mitä olimme viime kokouksen jälkeen saaneet aikaan ja suunnitellaksemme uusia palvelun ja yhteyksienluonnin valtateitä virtuaalimaailmassa.

Urantia-säätiö, Truthbook.com, The Urantia Book Fellowship ja Kansainvälinen Urantia-yhdistys lähettivät edustajansa, ja niin kokoontumisesta tuli oikea koko yhteisöä koskeva tapaus.

Kuuntelimme mielenkiinnolla esitystä Skype-opintoryhmistä. Se tuli Ranskasta Michael Hanianilta, joka on venäjännöksen pääkääntäjä. Hän on nettiopintoryhmien edelläkävijä ja hän kertoi meille ryhmänsä kehityksestä ja siitä, miten he yritysten ja erehdysten kautta saivat siitä aina vain paremman. Hän esitteli ideoita, jotka toimivat, ja ylpeänä hän näytti meille, miten he ovat Skype-teknologian kautta ulottaneet toiminnan koko Euroopan kattavaksi. Todella hyviä uutisia!

Yksi minulle mieluinen kohokohta oli Georges Michelson-Dupontin selvitys ja visuaalinen esitys Urantia-kirjan kääntämisen mutkikkaista ja vaativista vaiheista. Minulle oli aivan uutta päästä parempaan ymmärrykseen siinä käytetyistä metodeista, ja minuun teki suuren vaikutuksen nykyisin käytössä oleva ohjelma, jolla mahdollistetaan se haastava ja interaktiivinen järjestelmä, jota kunkin käännöksen kääntäjätiimit käyttävät. Tiedän, että on vaatinut vuosia päästä tässä asiassa näin pitkälle, mutta Georges sai sen näyttämään itsestäänselvyydeltä. Meneillään on lukuisia uusia käännöksiä, ja Georgesin esitys kasvatti arvostustani näiden uupumattomien ja antaumuksellisten Urantia-ilmoituksen palvelijoiden voimaperäisiä ponnistuksia kohtaan.

Minulle oli mieluista nähdä muutamia nuorempia veljiämme samassa huoneessa noiden päivien aikana. Teuvo Orjala antoi meidän kurkistaa alle kolmikymmenvuotiaitten virtuaaleihin kiinnostuksen kohteisiin. Hän selvitti, mitkä olisivat parhaita tapoja kiinnittää heidän huomionsa ja saada heidät kiinnostumaan. Todd, joka hämmästytti meitä kaikkia ensimmäisissä pyöreänpöydän keskusteluissa paljastamalla ensimmäisen Urantia-kirja-sovelman nimeltään ”Big Blue Book” [Suuri sininen kirja], esitteli meille näkemyksiään viimeisimmistä tutkailuistaan koskien sitä, miten Urantia-kirja tuodaan helposti saataville ihmisten nykyisin käyttämillä mitä moninaisimmilla digitaalisilla alustoilla.

Fellowshipin yhteydenpitokomitean puheenjohtaja Andrea Barnes toi esille uuden tarpeen, nimittäin netissä olevasta Urantia-kirjaa koskevasta informaatiosta huolehtimisen. Hän kutsuu sitä Nettimaineen kaitsemiseksi. Hän muistutti meitä siitä, että niillä meistä, jotka pitävät Urantia-kirjaa arvossa, on velvollisuus luoda kirjalle hyvä maine ja varjella sitä. Puhua lujalla ja yhteisellä äänellä kirjan puolesta nyt ja tulevaisuudessa on vakavoittava tehtävä. Andreas antoi käyttöömme hyödyllisiä työkaluja netti-informaation seuraamiseen. Hän antoi meille myös käytännöllisiä ehdotuksia tämän idean toimeenpanosta.

Toisena kokouspäivänä jakauduimme kolmeksi pienryhmäksi esittääksemme harkittavaksi, mitkä edellisen päivän ideoista tulisi toteuttaa ja miten. Tällaisia asiaryhmiä olivat sosiaalinen media, e-julkaisut ja IT-yhteistyö. Tämän jälkeen kunkin pienryhmän vetäjä esitti ryhmän suositukset koko ryhmälle. Kokouksemme päätyi esittämään prioriteetit vuodelle 2013 ja käsittelemään sitä, mitkä olisivat parhaat askelet astua seuraavaksi.

Urantia-säätiö on muuntunut paikaksi, joka edustaa hyvää tahtoa, kauneutta ja vieraanvaraisuutta. Illastimme suureen tyyliin, mistä kiitos Jennifer Siegelin suurenmoisille kulinaristisille kyvyille. Joillakuilla meistä oli ilo olla yöpyvinä vieraina. Ja oli todella miellyttävää käyttää tiloja, jotka on vasta äskettäin kunnostettu. Tunnelma oli lämmin ja ystävällinen, eikä vain pyöreänpöydän osallistujien keskuudessa vaan myös heidän kanssaan, jotka palvelivat ja auttoivat taustalla. Kaikki seikat ja kaikki ihmiset toimivat yhteisen hyvän puolesta!

Ei voi kuin tuntea olevansa siunattu siitä, että sai olla mukana tässä kolmannessa IT-pyöreässäpöydässä. Tiedän, että me kaikki odotamme ensi vuoden pyöreääpöytää, samalla kun alamme panna toimeen kokouksen kuluessa esille tuotuja mainioita ideoita. Tulemme seuraamaan ihmetyksellä, mitä kasvumahdollisuuksia nopeasti muuttuva internet-teknologia tulevaisuudessa tuokaan mukanaan!

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään