Hyvän sanan jakamista

Tulostettava versioTulostettava versio Conrad Wood

Conrad Wood,
Bowen Island, British Columbia, Kanada

Vuosien mittaan olen suurempaa menestystä kohtaamatta rohkaissut perheenjäseniä, ystäviä ja tapaamiani ihmisiä lukemaan Urantia-kirjaa. Heikko menestys on nostattanut mielessäni monia kysymyksiä: Eikö heitä kiinnosta? Ovatko he haluttomia löytämään lisää? Pitävätkö he minua toivottomana tapauksena tai huijarina? Ovatko metodini vääriä? Onko motivaationi vilpillinen?

Rehellisesti ajatellen vastaus kaikkiin kysymyksiin on myönteinen. Masentavaa? Vähäsen. Mutta olen oppinut jakamaan muilla tavoilla sen, mitä uskon ja mitä toivon. Nyt en enää mainitse Urantia-kirjaa, ellei joku nimenomaan siitä kysy.

Töissä ja sosiaalisissa tilanteissa ilmenee välillä tilaisuuksia pitää pienessä ryhmässä yllä keskustelua Jumalasta ja uskonnollisista uskomuksista sellaisten ihmisten kesken, jotka osoittavat hengellistä kiinnostusta tai jotka esittävät vilpittömiä kysymyksiä, kommentteja ja epäilyksiä. Lopputulos tuntuu olevan aina myönteinen. Pääsemme kaikki parempaan ymmärrykseen toisistamme ja pääsemme kokemaan sitä ”yhteenkuuluvuutta [joka vallitsee] minkä tahansa maailman, rodun, kansakunnan tai uskovien yksilöiden muodostaman ryhmän hengellisten ja hengellistyneiden persoonallisuuksien välillä.” [7:1.6]

Huomaan sekä kotona että töissä, että rohkaista muita arvostamaan käsillä olevia tehtäviä ja tekemään ne hyvin, näyttää nostattavan kanssaihmisteni henkeä. Viisas tunnustuksen sana ja vilpitön hymy vaikuttavat paljolti samalla tavoin. Meillä kaikilla on sisäinen ymmärrys mielihyvästä, joka seuraa korkeampien arvojen tavoittelusta, ja niiden tavoittelu tarttuu ja motivoi työtovereitamme.

Kuta enemmän opiskelen Urantia-kirjaa, sitä varmempi olen siitä, miten tärkeää on osoittaa pyyteetöntä rakkautta jokaiselle, jonka kanssa jaamme elämämme tai jonka kohtaamme ”ohi kulkiessamme”.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään