Johtokunnan tammikuun 2012 kokouksen merkittävimpiä päätöksiä

Tulostettava versioTulostettava versio
Marilynn Kulieke

Marilynn Kulieke, sihteeri, Urantia-säätiö
Lincolnshire, Illinois, Yhdysvallat

Vuoden 2011 kohokohtia

Kirjamyynti ja nettilataukset

Kirjamyynti ja nettilataukset nousivat vuoden aikana 13 %. Kirjamyynti oli samalla tasolla kuin 2010, mikä tuntuu saavutukselta, kun otetaan huomioon Pohjois-Amerikan kirja-alaa kohdannut lama. Vuonna 2011 myytiin 16 000 kirjaa ja sivulta www.urantia.org ladattiin 29 808 elektronista kirjaa. Arvelemme, että Urantia-kirjan kopioinnit eri sivustoilta ylittivät 60 000 latausta vuonna 2011.

Pohjoisamerikkalaisten kirjakauppojen pitkään jatkunut alamäki ei taittunut nopeasti muuttuvilla kirjamarkkinoilla. Digitaaliset kirjat, nettilataukset, Amazon.com ja kirjakauppojen hupeneva lukumäärä ovat merkittävällä tavalla muuttaneet sitä, miten lukijat saavat kirjansa. Useimmat muutokset ovat vaikuttaneet kielteisesti kirjojen painamisen ja myymisen taloudelliseen dynamiikkaan. Mutta tilanne nyt vain on sellainen, ja otamme mieluusti vastaan haasteen huolehtia Urantia-kirjan jakelusta näinä muutoksen aikoina.

Lahjoitukset ja budjetit

Vuonna 2011 lahjoitusten kokonaismäärä nousi 615 384 euroon, joka on 10 % enemmän kuin vuonna 2010 lahjoitetut 558 179 euroa. Vuodenlopun haastekampanja oli suuri menestys. Olemme ylen määrin kiitollisia anteliaista lahjoistanne. Ne peittivät vuoden 2011 kulut ja edesauttoivat kirjoen painatuskustannusten kattamisessa.

Arvelemme, että vuoden 2011 kulut nousivat samaan kuin edellisenä vuonna tai jopa laskivat. Pääomakuluja oli vuonna 2011 paljon, mikä johtuu 22 421 kirjan painatuksesta. Niiden vuoksi säätiön kassavirta ei viime vuonna aivan riittänyt, vaan meidän piti turvautua käteisvarantoihin noin 58 000 euron verran.

Painotyöt

Urantia-säätiö painatti 22 421 kirjaa vuonna 2011:

 • 1 800 kovakantista vuoden 1993 espanjannosta
 • 3 813 portugalinnoksen paperikantista
 • 1 890 puolankielistä kovakantista (2. painos)
 • 3 240 paperikantista v. 1993 espanjannosta Argentiinaan
 • 1 178 paperikantista v. 1993 espanjannosta Latinalaiseen Amerikkaan
 • 6 300 englanninkielistä paperikantista
 • 2 700 englanninkielistä kovakantista
 • 2 000 englanninkielistä tekonahkakantista

Kansainvälinen kirjalevitys

Kansainvälinen jakelu laajeni koska:

 • Argentiinassa avautui uusi jakelukanava.
 • Venäjännöksen jakelija on nyt Venäjän suurin hengellisen kirjallisuuden jakelija.
 • Australiassa avautui uusia jakelukanavia. Lämpimät kiitokset Kathleen ja Trevor Swadlingille heidän vuosikymmeniä jatkuneesta uurastuksestaan Urantia-kirjan jakelijoiden palvelemisessa Australiassa
 • Useimmat hiljattain mukaan otetut eurooppalaiset kirjatukut edistyivät vakaasti koko Euroopan Unionin alueella. Kiitokset teille, Henk ja Claire Mylanus, ahkeroinnistanne jakelun edistämiseksi EU:ssa.

Yhteisön palveleminen

Vuonna 2011 Diversey Parkway 533:n tiloja käyttivät Kansainvälinen Urantia-yhdistys (UAI), The Urantia Book Fellowship, Urantia-säätiön johtokunta, Internetin Urantia-kirja-koulu ja tiistaisin kokoontuva opintoryhmä.

UAI, Fellowship ja Urantia-säätiö sopivat uuden opintoryhmäportaalin avaamisesta osoitteessa urantiasudygroup.org. Kiitokset siitä opintoryhmäportaalitiimin jäsenille Scott Brooks, Emilio Coppola, Lenny Cowles, Marta Elders, John Hales, Tamara Strumfeld ja James Woodward.

Urantia-säätiö ja Fellowship ovat sopineet myös sellaisesta, että ne tuottavat yhteistyössä espanjan- ja venäjänkielisen audiokirjan. Lisäksi Marilynn Kulieke toimii yhteyshenkilönä Urantia-säätiön ja portugalinkielisen audiokirjan tuottavan tiimin välillä.

Käännökset

Kääntäjien verkkosivusto avattiin v. 2011. Ranskan-, espanjan- ja portugalinkieliset käännöstiimit käyttävät sitä hyväkseen. Erityiset kiitokset tästä saavutuksesta kuuluvat Rogério da Silvalle, Rob Renolle, Georges Michelson-Dupontille, Jay Peregrinelle ja Larry Watkinsille.

Kiinannos ja useat muut käännökset etenivät.

Portugalinnoksen ja ranskannoksen revisiointi

Espanjannoksen revisiotiimi ryhtyi töihin yhdistääkseen vuoden 1993 espanjankielisen käännöksen ja eurooppalaisen laitoksen yhdeksi kauniiksi käännökseksi, joka miellyttäisi kaikkia espanjanpuhujia kaikkialla maailmassa. Erityiskiitoksen ansaitsevat Carmelo Martínez Espanjasta (pääkääntäjä), Anibal Pacheco Chilestä, Raúl Pujol Puerto Ricosta, Olga López Espanjasta, Gard Jameson, Georges Michelson-Dupont (käännösvastaava) ja Víctor García Bory (tiimin yhteyshenkilö).

Ranskannoksen revisiotiimiin kuuluvat Georges Michelson-Dupont, Jean Royer, Richard Lachance ja Claire Mylanus. He arvelevat tarkistustyön valmistuvan 2014.

Netissä puhtaat kirjatiedostot

Urantia-kirjan kaikkien käännösten html-verkkoversiot tarkastettiin virheiden varalta, puhdistettiin ja tuotiin saataville webissä osoitteessa www.urantia.org. Erityiskiitoksen ansaitsee Larry Watkins niistä tuhansista tunneista, jotka hän käytti tähän projektiin.

Koulutus ja Internetin Urantia-kirja-koulu (UBIS)

UBIS:n verkkosivusto käännettiin espanjaksi mahdollistamaan espanjankieliset kurssit. UBIS:n kurssiohjelma laajeni. Valmisteltiin portugalinkielisten kurssien järjestämistä.

UBIS:n hallituksen kokous pidettiin Chicagossa lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmista keskustelemalla. Olemme suuressa kiitollisuudenvelassa Dorothy Elderille, Georges Michelson-Dupontille, Polly Friedmanille, Olga Lópezille, Ralph Zehrille, Betty Zehrille, Tom Brachanalle, Judy Coskylle, Susan Facksille ja Pam Maunakealle heidän valtavasta panostuksestaan UBIS:n hyväksi.

Joanne Strobel
Joanne Strobel
Joel Wood
Joel Wood

Urantia-säätiön toimistorakennuksen korjaustyöt

Diversey Parkway 533:n korjaushankkeen ensimmäinen vaihe (toisen kerroksen kolmen kylpyhuoneen, uuden keittiön, yhden makuuhuoneen, käytävätilan ja ruokailutilan uudistaminen) saatiin lähes valmiiksi 2011. Arvelemme, että toisen kerroksen remontti valmistuu heinäkuuhun mennessä. Aloitimme toisen vaiheen, johon kuuluu ensimmäisen kerroksen uudistamista ja putkistokorjauksia kellaritiloissa. Vuonna 2011 avasimme uuden kokoustilan, uudistimme vierailijoiden vastaanottohuoneen ja aloitimme kerroksen kahden kylpyhuoneen, kopiointihuoneen, taukotilan ja käytävätilan remontin. Monet vanhoista putkista ja kaikki kellarin hajoamisvaarassa olevat putkistot korjattiin tai korvattiin uusilla.

Suunnilleen 165 000 € on kerätty siitä 300 000 €:n määrästä, joka tarvitaan koko rakennuksen korjaukseen. Tämä historiallinen rakennus on tulevien sukupolvien perintöosa ja elintärkeä yhteisöresurssi tänä päivänä. (Yhdysvalloissa) verotuksessa vähennyskelpoiset lahjoituksenne, jotka on merkitty toimistorakennuksen korjauksiin, ovat suuresti tarpeen. Ensimmäisen kerroksen remontin loppuunsaattamiseen tarvitaan ennen vuoden 2012 loppua 38 000 €.

Henkilöstömuutoksia Urantia-säätiössä

Joanne Strobel liittyi joulukuussa keskustoimiston tiimiin Jay Peregrinen toimeenpanoavustajaksi. Joanne on kotoisin Georgian Atlantasta, ja hänen mukanaan tiimiin tulee laaja taitojen kirjo. Tervetuloa, Joanne! Joel Wood on työskennellyt toimistossa sillä aikaa, kun Tamara ja Connie ovat olleet lomalla ottaakseen vastaan kaksi uutta sielua tähän maailmaan.

Urantia-säätiön verkkosivusto

Vuonna 2011 sivustolla www.urantia.org käytiin 772 939 kertaa, eli vuoteen 2010 verrattuna nousua oli 44 %. Yksittäisten sivujen tarkastelukerrat nousivat 24 %. Urantia-kirja-lataukset nousivat nekin 24 %. Sosiaalisessa mediassa laajeneminen jatkui niin ikään. Facebookin ”tykkään”-painallukset ylittivät tavoitteemme peräti kolmanneksella vuoden loppuun mennessä, jolloin painalluksia oli ollut 3 000.

Suunnittelukokouksessa vilkas keskustelu keskittyi internetin, digitaaliteknologian ja sosiaalisen median kasvavaan rooliin Urantia-kirjan tarkoitusperien edistämisessä.

Uusi päätös

Johtokunta hyväksyi ehdotuksen 10 000 espanjakielisen paperikansikirjan painattamisesta Latinalaista Amerikkaa varten.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään