Johtokunnan Heinäkuun 2011 Kokouksen Merkittävimpiä Tavoitteita Ja Päätöksiä

Tulostettava versioTulostettava versio
Mo Siegel

Mo Siegel, presidentti, Urantia-säätiö
Boulder, Colorado, Yhdysvallat

Vuoden 2011 tavoitteet

Yhteisösuhteet

 1. Lisätään hyvää tahtoa ja kommunikointia lukijoiden ja lukijaryhmien kanssa kautta maailman, välineinä neljännesvuosittaiset uutiskirjeet, paikalliset lukijatapaamiset ja järjestöllisen yhteistoiminnan edistäminen siellä, missä se on mahdollista.

  Urantia-säätiö on toiminut useiden sellaisten organisaatioiden työtoverina, jotka omistautuvat Urantia-kirjan levittämiseen kautta maailman. Yhteistoimintapyrkimykset jatkuvat, sillä käännösten määrä kasvaa.

 2. Pidetään saatavilla Chicagon-toimiston tilat sellaisiin toimintoihin, jotka liittyvät Urantia-säätiön työn edistämiseen. Säätiön missiona on levittää Urantia-kirjaa ja sen opetuksia kaikkialle maailmaan.

  Urantia-säätiön ovet ovat avoinna kaikille Urantia-kirja-järjestöille, jotka tarvitsevat kokoustiloja työhön, joka edistää Urantia-ilmoitusta. Lisätietoja Tamara Strumfeldiltä [email protected]

 3. Vedetään mukaan nuorempia lukijoita Urantia-ilmoitustyöhön.

  Nuorten johtajien ja vapaaehtoisten etsintä jatkuu. Jos sinulla on mielessäsi ehdottaa jotakuta, olet tervetullut niin tekemään.

Painatus, myynti ja jakelu

 1. Lisätään kirjan myyntiä ja jakelua vuonna 2010 jakeluun menneiden 20 000 kirjan lisäksi seitsemällä prosentilla vuonna 2011. Tavoitteena olevaan myynnin ja jakelun lisäykseen kuuluvat sähköiset kirjat, äänitteet, kirjakauppamyynti ja verkkolataukset.

  Urantia-säätiön kirjamyynti osoitti vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä hienoista nousua. Pohjois-Amerikan kirjakauppa-ala on jatkuvasti ahdingossa, sillä se joutuu kilpailemaan nettimyynnin ja digitaalisten kirjojen kanssa. Urantia-kirjan nettilataukset kasvavat dramaattisesti, joten siltä osin tavoite saavutetaan. Kirjakauppa-ala pysyy siis haasteellisena.

 2. Parannetaan jakelua Pohjois-Amerikassa, Brasiliassa, Italiassa, Venäjällä, Unkarissa ja Hollannissa.

  Henk ja Claire Mylanuksen työ Urantia-kirjan ja sen käännösten jakelun järjestämiseksi Euroopassa vahvistaa jatkuvasti jakelua Euroopan markkinoilla. Kirjamarkkinoiden mullistuksesta huolimatta myynti jatkuu.

 3. Kehitellään ja toteutetaan suunnitelma Urantia-kirjan käännösten ääniteversioista.

  Pyrkimys saada mukaan muita tämän hankkeen tukemisesta kiinnostuneita jatkuu. Tulevien kuukausien aikana kerromme lisää Urantia-kirjan ja sen käännösten audioversioista.

Käännökset

 1. Edistetään meneillään olevia Urantia-kirjan käännöksiä ja olemassa olevien käännösten revisiointeja.

  Näihin kuuluvat kiinannos ja japaninnos sekä nykyisten ranskannoksen ja espanjannoksen revisiointi.

  Käännösten päivittäminen on korkealla sijalla Urantia-säätiön priorisoinneissa. Revisioprosessi on saatettu alkuun espanjannoksen, portugalinnoksen ja ranskannoksen osalta. Työ kiinannoksen ja japaninnoksen parissa jatkuu. Kiinankielisen käännöksen kohdalla eteneminen on tuntuvaa, ja sen julkaiseminen tapahtunee vuonna 2016.

 2. Saatetaan päätökseen käännöstyöhön tarkoitetun ohjelman hienosäätö

  Ohjelma käännös- ja revisioprojektien tueksi on jo kehitelty. Tämä ohjelmisto kohentaa kyseisten projektien tehokkuutta ja tarkkuutta.

Koulutus

 1. Tuetaan tavoitetta 1000 opintoryhmän muodostumisesta v:een 2025 mennessä. Toimitaan yhdessä lukijoiden ja järjestöjen kanssa tukemalla keskitettyä opintoryhmäportaalia, osallistutaan opintoryhmäaloitehankkeeseen ja järjestetään opintoryhmien opettaja- ja vetäjäkoulutusta.

  The Urantia Book Fellowship, Kansainvälinen Urantia-yhdistys ja Urantia-säätiö ovat avanneet maailmanlaajuisen ja epäpoliittisen opintoryhmäportaalin, joka on tarkoitettu paikaksi, johon on koottu tiedot kaikista julkisesti ilmoitetuista Urantia-kirjan opintoryhmistä koko maailmassa.

  Ellette jo ole niin tehneet, niin pyydämme teitä ilmoittamaan opintoryhmänne osoitteeseen https://www.urantiastudygroup.org/

  Scott Brooks ja hänen tiiminsä ansaitsevat erityiset kiitokset kaikesta siitä työstä, jonka he ovat tehneet kehitellessään tämän sivuston. Yhdessä toimien voimme auttaa opintoryhmien määrän kasvua nykyisestä noin 450 ryhmästä 1000 ryhmään vuoteen 2025 mennessä

 2. Tuetaan Internetin Urantia-kirja-koulun (UBIS) pyrkimyksiä oppikurssien määrän kaksinkertaistamiseksi tarjoamalla espanjan- ja portugalinkielisiä kursseja.

  UBIS:n syyslukukaudella kursseja järjestetään enemmän kuin koskaan. Ilmoittautumisia tuli niin paljon, että kaikki aloituspaikat täyttyivät kolmessa päivässä. Halutessasi lisätietoja käy sivulla https://www.urantia.org/education/course-schedule-and-registration-information. Espanjankielinen UBIS-verkkosivu on parhaillaan kehitteillä, ja seuraavana on vuorossa portugalinkielinen sivusto.

 3. Tutkitaan mahdollisuuksia opintofoorumien, opintoryhmäblogien ja interaktiivisten webbiseminaarien järjestämiseksi keskustoimiston tiloissa.

  Koulutuskomitealla on suunnitelmia toimia foorumien ja interaktiivisen työpajojen koollekutsujana lähi tulevaisuudessa.

 4. Toimitaan yhdessä sellaisten henkilöiden ja järjestöjen kanssa, joiden tavoitteena on valistaa muita Urantia-kirjasta ja sen opetuksista.

  Kuluvan vuoden kesäkonferensseihin osallistui monia Urantia-säätiön laajennetun johtokunnan jäseniä. Tarvitaan vielä paljon työtä, jotta lukijoille voidaan tarjota laadukkaita oppimiskokemuksia.

Budjetit ja lahjoitukset

 1. Pysytään vuodelle 2011 hyväksytyn toimintabudjetin kehyksissä, mikä on vähemmän kuin vuoden 2010 budjetti.

  Siksi, että vuonna 2011 on ilmaantunut uusia palvelutilaisuuksia, johtokunta hyväksyi tälle vuodelle uusia kulueriä. Vuoden 2011 budjetti on nyt samansuuruinen kuin vuonna 2010. Urantia-säätiön vuotuiset toimintamenot nousevat taas noin 800 000 dollariin (570 000 €).

 2. Lisätään lahjoitusten ja lahjoittajien määrää 10 %:lla vuoteen 2010 verrattuna.

  Lukijoiden avokätisten lahjoitusten vuoksi tämä varainkeräystavoite on vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon osalta saavutettu. Talven haastekampanja tulee tänä vuonna olemaan suurempi kuin koskaan, sillä lahjoituslupaukset nousevat jo nyt 180 000 dollariin (130 000 €). Tavoitteena on siis kerätä toiset 180 000 dollaria.

 3. Löydetään varakkaita henkilöitä, jotka mieluusti rahoittavat Urantia-kirjan ja sen opetusten levittämistä kaikkialle maailmaan.

  Ei-kaupallisen järjestön rahoitustavoitteet vaativat valppautta ja tilivelvollisuutta lahjoittajia kohtaan. Kiitämme teitä kaikkia, jotka olette lahjoittaneet rahoituskampanjoihimme.

Keskustoimistorakennuksen remontointi

 1. 1. Pannaan liikkeelle pääomarahoituskampanja viidennen käänteentekevän ilmoituksen ikääntyvän syntypaikan peruskorjausta varten.

  On avattu uusi rahasto rakennuksen korjaustöitä varten. Vuosina 2011 ja 2012 keskitytään toisen kerroksen makuuhuoneiden ja kylpyhuoneiden remonttiin. Toinen kerros tulee kohenemaan huomattavasti siksi, että projektiin on lahjoitettu rahaa avokätisesti.

Tekstin varjeleminen

 1. Luodaan paras käyttäjämyönteinen latauskeskus internetin osoitteeseen www.urantia.org. Tämä latauskeskus tuo lukijoiden saataville Urantia-kirjan englanninkielisen laitoksen ja kaikki käännökset standardinmukaisin viittausjärjestelmin.

  Kullekin käännökselle on nyt latauskeskus. Sinne pääsee asianomaisen kielen Urantia-säätiön verkkosivustossa olevan kotisivun kautta. Tarvitsee vain klikata latauspainiketta.

 2. Valmistetaan kirjan elektroninen tietokanta, joka synkronoi, koordinoi ja suojelee ne prosessit, jotka tarvitaan virheettömien painettujen kirjojen, e-kirjojen, lukulaitteiden, nettitekstien ja kaikkien muiden medioiden tarpeisiin.

  Kaikkien Urantia-säätiön verkkosivuilla olevien käännösten HTML-tiedostot on nyt standardisoitu parhaiden käytäntöjen mukaisiksi. On lisäksi ryhdytty näiden tiedostojen jatkomuokkaamiseen luomalla UBXML-tiedostot, joita voidaan käyttää digitaalisten kirjojen luomisessa, internetissä, käännösohjelmassa ja muualla.

  Monet kiitokset Jay Peregrinelle, Jim Zigarellille, Larry Watkinsille, Tamara Strumfeldille, Rob Renolle, Mary Jo Garascialle, Rogerio Silvalle, Georges Michelson-Dupontille ja muille anonyymeille uurastajille.

Organisaation kehittäminen

 1. Jatketaan hyvän hallintotavan parantamista Urantia-säätiössä. Tähän kuuluu dokumenttien tallentaminen Google Docsiin ja säätiön keskustoimiston henkilöstön jatkuva kouluttaminen.

  Useimmat säätiön elintärkeistä dokumenteista on ladattu Google Docsiin, ja henkilöstö osallistuu ei-kaupallisille järjestöille tarkoitettuun koulutukseen.

Päätöksiä

 1. Suomenkielinen Urantia-kirja

  Kirjamyynti on huomattavasti hidastunut Suomessa, ja on olemassa tuntuva tarve saada nuorempi polvi innostumaan asiasta. Auttaakseen myynnin nousua johtokunta hyväksyi esityksen painattaa pehmeäkantinen suomenkielinen kirja uudistettuihin kansiin sidottuna.

 2. Englanninkielisestä kirjasta nahkakantinen laitos

  Johtokunta hyväksyi esityksen uuden nahkakantisen kirjan julkaisemisesta. Se sidotaan kestäviin sinisiin ja valkoisiin kansiin. Nämä lahjakirjat tulevat saataville jouluksi.

 3. Sosiaalisen median käyttö

  Urantia-säätiöllä on jo kauan voimassa ollut normi, jonka mukaan laajennetun johtokunnan jäsenet eivät ole mukana internetin keskusteluryhmissä. Johtokunta hyväksyi päätöslauselman, jonka mukaan sen jäsenet voivat osallistua Urantia-kirjaa koskeviin keskusteluihin säätiön omalla Facebook-sivulla samoin kuin johtokunnan jäsenten omilla sivuilla.

 4. Uusi pyöreänpöydänkeskustelu sosiaalisesta mediasta keskustoimistossa

  Sosiaalisen median kasvaessa maailmanlaajuisesti johtokunta hyväksyi esityksen keskustoimistossa järjestettävästä pyöreänpöydänkeskustelusta sosiaalisesta mediasta. Kutsuttavat osallistujat tulevat olemaan sosiaalisen median asiantuntijoita Urantia-kirjaa lukevan yhteisön piiristä. Tapaaminen järjestetään vuonna 2012.

 5. Emma Christensen
  Emma Christensen
 6. Ilmoituksen historia

  Vuosikymmeniä sitten Emma Christensen, tri Sadlerin ”adoptoitu” tytär, ryhtyi kirjoittamaan Urantia-kirjan historiaa. Työ jäi kesken. Urantia-säätiö toimii nyt yhteisymmärryksessä historioitsija Sioux Olivan kanssa saadakseen aikaan Urantia-kirjan historian 1900-luvun alkuvuosista sen julkaisemiseen v. 1955. Koulutuskomitean muut jäsenet antavat oman panoksensa tähän historiaprojektiin.

 7. Urantia-säätiön suunnittelutiimin laajentaminen

  Koska varsin suuri osa Urantia-säätiön työstä tapahtuu komiteoiden kautta, johtokunta päätti laajentaa suunnitteluprosessia sikäli, että siihen liitetään henkilöitä laajennetun johtokunnan ulkopuolelta. Tammikuiseen suunnittelukokoukseen osallistuu myös laajennetun johtokunnan aikaisempia jäseniä, Urantia-säätiön henkilökuntaa ja komiteoiden jäseniä. Toiveemme on laajentaa viisauden piiriä ja luoda laajempi, muiden kanssa jaettava näkemys.

Omat kommenttini

Niinkin lyhyessä ajassa kuin 56 vuodessa Urantia-ilmoitus on levinnyt kourallisesta Chicagossa siihen uskoneista ihmisistä kautta maailman vaikuttavaksi lukijakunnaksi. Ilmoituksen valo tuikkii nyt käytännöllisesti katsoen kaikilla tämän planeetan mantereilla. Olemme taivaltaneet pitkän matkan siitä, kun vuonna 1957 myytiin kolme kirjaa, siihen, että nyt painettujen kirjojen määrä on 710 000.

Urantia-säätiön tiimi pitää suuressa arvossa jatkuvaa tukeasi. Runsaskätisten lahjoitustenne, jotka ovat rukouksia, rakkautta, aikaa ja rahaa, vuoksi työ Urantia-säätiössä kulkee eteenpäin. Työskennelkäämme kaikki yhdessä tätä upeaa ilmoitusta palvellen, jonka on määrä tuoda uusi rakkauden ja hyvyyden aikakausi maailmaamme.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään