Jeesus: "Menkää Kaikkeen Maailmaan"

...
Tulostettava versioTulostettava versio
Mo Siegel

Jeesus: "Menkää kaikkeen maailmaan"

Mo Siegel, Urantia-säätiön presidentti, Yhdysvallat

Lukuisissa tilanteissa Jeesus antoi seuraajilleen yksityiskohtaisia ohjeita ja kehotti heitä menemään kaikkeen maa­ilmaan ja esittämään hänen opetuksiaan. Nuo kahdentuhannen vuoden takaiset kehotukset soveltuvat suoraan siihen, mitä Urantia-säätiö tekee eli kirjan julkaisemiseen, kääntämiseen ja jakeluun. Mestari sanoi: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa valtakunnan ilosanomaa. Vapauttakaa hengellisissä kahleissa olevia, lohduttakaa sorrettuja ja hoivatkaa kärsiviä. Auliisti on teille annettu, auliisti siis antakaa." [140:9.2] "Menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa tätä evankeliumia kaikille kansoille, jokaiselle miehelle, naiselle ja lapselle." [165:6.3] "Menkää siis kaikkeen maailmaan ja julistakaa kaikille kansoille ja roduille tätä evankeliumia Jumalan isyydestä ja ihmisten veljeydestä ja osoittakaa viisautta valitessanne menetelmiä, joilla esitätte hyvän sanoman ihmiskunnan eri roduille ja kansanheimoille." [191:4.4] "Menkää siis kaikkeen maailmaan ja kertokaa tätä hyvää sanomaa jokaisen rodun, heimon ja kansakunnan kaikille luoduille. Henkeni kulkee edellänne, ja olen aina teidän kanssanne." [193:1.2]

Ja näin olkoon myös Urantia-ilmoituksen kohdalla. Olemme Urantia-säätiössä sitoutuneet siihen, että järjestelmällisesti, kärsivällisesti, huolellisesti ja sinnikkäästi käännämme kirjan ja levitämme sen kaikkialle maailmaan. Nyt Urantia-kirja on saatavilla ja luettavissa 16 kielellä, jotka ovat eesti, englanti, espanja, hollanti, italia, korea, liettua, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, suomi, ­unkari ja venäjä. Odo­tamme, että vuoteen 2025 mennessä maailman lukutaitoisesta väestöstä 80 %:lla on mahdollisuus lukea Urantia-kirja äidinkielellään.

Kääntäjät ansaitsevat syvimmän arvostuksemme, sillä he omistavat tuhansia tunteja siihen, että he valmistavat nämä maailmalle antamansa lahjat. Nämä miehet ja naiset ovat aikaisempien ilmoitusten alkuaikojen johtajien ja seuraajien tavoin viidennen käänteentekevän ilmoituksen varhaisia sankareita. Useimmat heistä ovat tehneet työnsä ilmaiseksi ja saaneet osakseen vain vähäistä huomiota. He ovat käsitelleet mutkikkaita ideoita ja käsitteitä ja kään­täneet ne taiteellisesti omalle äidinkielelleen. Kääntäjät ja heidän tukitiiminsä ovat jalomielisesti ja kärsivällisesti käyt­täneet lahjojaan monien vuosien ja jopa vuosikymmenten ajan, jotta muut voisivat lukemalla ja näitä jalontavia opetuksia elämällä päästä lähemmäksi Jumalaa.

Ollaksemme spesifisiä kiitämme Antonio Moyaa espanjannoksen eurooppalaisesta laitoksesta, EurAmericaa latinalaisamerikkalaisesta käännöksestä, Luiz Carlos Dolabella Chagasia portugalinkielisestä, Urs Ruchtia saksankielisestä, Jacques Weissia ranskankielisestä, Michael Haniania venäjänkielisestä, Seppo Kanervaa suomenkielisestä, Joel Riä ruotsinkielisestä, Paul ja Gosia Jaworskia puolankielisestä, Algimantas Jokubénasia liettuankielisestä, Gábor Csehiä unkarinkielisestä, Peep Sõberiä ja Meeli Kuuraa eestinkielisestä, Guglielmo Z.a italiankielisestä, Dan Sorin Chiaburua romaniankielisestä, Kwan Choita koreankielisestä ja Nien­ke Begemann-Brugmania hollanninkielisestä käännöksestä.

Kaikkiin tämän suuruusluokan hankkeisiin kuuluu, että taustalla toimii monia henkilöitä, jotka mahdollistavat niiden toteutumisen. Stilisoijat, tarkastajat, oikolukijat, taittajat, varainkerääjät, lahjoittajat ja tukena toimivat ystävät ja perheenjäsenet ansaitsevat kaikki kiitollisuutemme. Kiitokset teille. Lisäksi pitää mainita erikseen kaksi henkilöä heidän kaukokatseisuutensa, johtajuutensa ja käännösten rahoittamista ja aikaansaamista kohtaan osoittamansa lannistumattoman antaumuksellisuuden johdosta. Lähes jokainen käännös viimeisen 18 vuoden aikana on tehty Urantia-säätiön käännöstoiminnan entisen johtajan Seppo Kanervan valvonnassa. On vaikea edes kuvitella, kuinka nämä käännökset olisi saatu aikaan ilman, että Seppo löysi, rohkaisi ja monin keinoin tuki kääntäjiä ja heidän tiimejään. Samoin johtokunnan jäsen Richard Keeler - niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina - piti johtokunnan huomion keskipisteessä käännösten teettämisen ja rahoittamisen. Olivat säätiön kulloisetkin haasteet miten vaikeita tahansa, Richard huolehti siitä, että käännökset pysyivät tehtäväluettelon kärjessä. Kummallekin miehelle lausumme syvimmät ja sielun pohjasta kumpuavat kiitoksemme.

Urantia-kirjan julkaiseminen 16 kielellä on valtava edistysaskel siinä pitkässä kehityskulussa, jossa Urantia-ilmoitus ja sen elämää muuttavat opetukset kylvetään kaikkialle maailmaan. Astumme nyt uuteen riemastuttavaan vaiheeseen, jossa levityskanavien rakentaminen ja ylläpito vaativat valtavasti aikaa ja rahaa. Kirjan pitäminen jakelussa ja helposti tavoitettavissa paikoissa kohtuulliseen hintaan ja taloudellisesti kannattavalla tavalla ovat haaste sille, mikä meissä kaikissa on parasta. Se voi kuulostaa helpolta, mutta kirjan tuominen saataville Kiinasta Nigeriaan, Saksasta Ecuadoriin ja Venäjältä Meksikoon ei ole mikään pikku asia. Kirjanlevitysorganisaatioiden löytäminen, kirjamessuille osallistuminen, kirjojen varastointi ja lähettäminen, kirjojen pitäminen kirjakauppojen hyllyillä, laskutus ja toimitetuista kirjoista saatavien maksujen valvominen, kirjojen uusintapainokset, käännösten revisiot ja kirjojen saaminen audio-, netti- ja digitaaliseen jakeluun vaativat antaumuksellista ponnistelua tulevien vuosikymmenten ajaksi. Olemme tehtäviemme tasalla ja pyydämme teitä mukaan!

Kaikille teille, jotka tavalla taikka toisella olette edistäneet käännösasiaa: Kiitos! Kiitokset lahjoittajille, jotka olette anteliaasti antaneet varoja käännöstyöhön ja kirjan jakelun järjestämiseen. Diversey Parkwayn 533:n toimistotiimille, joka huolehtii lukemattomista päivittäistehtävistä, niin että käännökset ilmestyvät ajallaan ja pysyvät budjetissa: Kiitokset teille! Sanomme planeettamme valvojille ja muille näkymättömille ystävillemme, joilla on pysyvä vastuu tämän ilmoituksen menestymisestä: Toivottavasti olette tyytyväisiä.

Ylöspäin ja sisäänpäin

Mo Siegel, presidentti

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään