Opintoryhmät: Vanhan Lukijan Uusia Ajatuksia

Tulostettava versioTulostettava versio

Mike Wood, Urantia-säätiö, Illinois, USA

Urantia-kirja osui kohdalleni 1970-luvun alussa ja olen ollut mukana opintoryhmissä jäsenenä ja vetäjänä 70-luvun loppuvuosista alkaen. Jo varhain huomasin, että opintoryhmän vetämisestä tuli viikon kohokohta. Vedettyäni pa­ria opintoryhmää harvaan asutuilla alueilla muutin Kansas Cityn seudulle vuonna 1986 ja aloitin opintoryhmän Over­land Parkissa. Ryhmä jatkaa tänäkin päivänä. Kyseinen ryhmä alkoi elää omaa elämäänsä, ja siitä tuli yksi elä­mäni suurimmista ilonaiheista. Yli 20 vuoden ajan opintoryhmäni on tuottanut minulle suurta iloa, ystävyyttä ja hengellistä täyttymystä tasolla, jolle tuskin mikään vetää elämässäni vertaa. Ja jo yksistään tämä seikka on merkittä­vä syy kenen tahansa harkita opintoryhmän vetäjäksi ryhtymistä. Mutta olen sittemmin löytänyt vieläkin parem­man ja ehkä tärkeämmänkin syyn opintoryhmän isännyyteen: palvelemisen.

Maaliskuussa 2009 muutin Chicagoon työskennelläkseni Urantia-säätiössä. Ensimmäisiin minulle osoitettuihin töihin kuului lukijapalvelut. Lähes joka päivä luen kirjeitä, sähköposteja ja saan puheluja lukijoilta kaikkialta maail­masta. Lukijapalveluihin kuuluu toinenkin tärkeä puoli, nimittäin referenssit eli lukijoiden ohjaaminen toistensa luo. Urantia-säätiö ylläpitää maailmanlaajuista tietokantaa sekä opintoryhmistä että yksityishenkilöistä, jotka ovat antaneet luvan jakaa heidän yhteystietonsa (vain puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa) muiden kiinnostu­neiden lukijoiden kanssa. Yksi työni suurimpia ilonaiheita on keskustella uuden lukijan kanssa, joka on ”palavis­saan” kiih­tymyksestä, jonka hän kokee alkaessaan tajuta, mikä hänellä on hallussaan. Tuota suurta ilonaihetta lisää vielä se, että voin toisinaan kertoa hänelle, että joku hänen asuinseudullaan vetää Urantia-kirja-opintoryhmää. Liian usein minun on kuitenkin kerrottava, ettei kyseisellä alueella ole yhtään opintoryhmää.

Jeesus opetti, että ylevimmillään uskonto on henkilökohtainen kokemus – suhde luodun ja Luo­jan välillä. Niin­pä Urantia-liikkellä ei ole kirkkoja, papistoa tai muutakaan infrastruktuuria, joka saat­taisi lukijat nopeasti yhteyteen toisten samanmielisten kanssa. Tässä tärkeässä tehtävässä voi siis viime kädessä toimia vain opintoryhmä. Omas­ta mie­lestäni opintoryhmiä vain ei ole läheskään tarpeeksi.

Jokaista referenssipyyntöä kohti, johon voin vastata myönteisesti ja ohjata kyseisen henkilön toimivaan opintoryh­mään, minulla on viitisen vastausta, jotka alkavat sanoilla ”valitettavasti en pystynyt löytämään opintoryhmää alu­eeltasi”. Joten, kun joku kysyy, mitä hän voisi tehdä Urantia-ilmoitusta palvellakseen, kysyn häneltä: ”toimitko opintoryhmän isäntänä/emäntänä tai tuetko aktiivisesti jotakuta, joka niin tekee?” Jos vastaus on myönteinen, sanon: “kiitoksia paljon”, mutta jos vastaus on kielteinen, kehotan häntä aloittamaan opintoryhmän – ei vain mie­lihyvän ja siitä saatavan ilon vuoksi, vaan myös palveluna niille lukijoille, jotka nääntyvät, kun eivät pääse puhu­maan kenenkään kanssa elämänsä uskomattomimmasta koskaan lukemastaan kirjasta.

Ellet ole ihan varma, miten opintoryhmä aloitetaan, soita tai meilaa minulle, niin esitän sinulle mielelläni muuta­mia ideoita ja luettelon alueesi referensseistä, jotka saattaisivat olla kiinnostuneita osallistumaan. Jos jo toimit ryh­män vetäjänä tai olet käytettävissä keskusteluihin alueesi muiden lukijoiden kanssa, ota ystävällisesti yhteyttä Urantia-säätiöön niin varmistamme, että yhteystietosi ovat ajan tasalla. Sähköpostiosoitteeni on [email protected] ja puhelinnumeroni +1 (773) 5253319 toimistoaikana (ma–pe 9–17).

Artikkelissaan, jonka otsikkona on Urantia-kirjan ajoitus, Bill Sadler Jr. lainaa ”muutamia viisaita näkemyksiä ja neu­voja”:

”Teidän tulee oppia säilyttämään sielunne kärsivällisyys. Olette tekemisissä sellaisen totuusilmoituksen kanssa, joka kuuluu osana tämän maailman uskonnon luonnolliseen evoluutioon. Liian nopea kasvu olisi itsemurha. Kirja annetaan niille, jotka ovat sille valmiita, paljon ennen sitä aikaa, jolloin sen maailmanlaajuinen lähetystehtävä alkaa. Tuhansittain opintoryhmiä on saatava aikaan ja kirja on käännettävä monille kielille. Näin kirja on valmiina, sitten kun taistelu ihmisen vapauttamisen puolesta on lopulta voitettu ja maailmasta on tehty taas turvallinen Jeesuksen uskonnolle ja ihmiskunnan vapaudelle.”

Aivan kuten tuhannen kilometrin matka alkaa yhdestä askelesta, samoin saadaan tuhansia opintoryhmiä aikaan yksi opinto­ryhmä kerrallaan. Oletko ja aloittanut omasi?

David Browe, Mike Wood, Sarah, Svetlana Lambrino, Brad Hanson-Smith, Wanda, Angelique, Bill Martin
Tiistaiopintoryhmä 533:ssa
Takarivi: David Browe, Mike Wood, Sarah, Svetlana Lambrino, Brad Hanson-Smith, Wanda, and Angelique
Eturivi: Bill Martin

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään