Hyppää pääsisältöön

Dorothy Elder Luovuttaa UBIS: N Soihdunkantajuuden

Päivämäärä
Tekijä
Georges Michelson-Dupont
Georges Michelson-Dupont
Lue koko uutiskirje

Dorothy Elder Luovuttaa UBIS: N Soihdunkantajuuden

Dorothy Elder and Georges Michelson-Dupont
Dorothy Elder & Georges Michelson-Dupont

Georges Michelson-Dupont, varapresidentti, Urantia-säätiö, Recloses, Ranska

Kaksitoista vuotta antaumuksellisesti ja epäitsekkäästi palveltuaan Dorothy Elder erosi Internetin Urantia-kirja-koulun (UBIS) johtajan tehtävistään. Kaikki johtokunnan jäsenet, liitännäisjäsenet ja henkilökunta vastaanottivat hänen erokirjeensä murheissaan, myötätunnolla ja suurella kunnioituksella kaikkea sitä kohtaan, mitä hän on saa­nut aikaan.

Johtokunta haluaa UBIS:n kasvavan, laajenevan ja kukoistavan. Dorothyn sisukkuuden ja paneutumisen ansiosta Urantia-kirjan lukijakunta tuntee UBIS:n tehokkaana ja pystyvänä työvälineenä ja arvokkaana palveluna lukijakun­nalle.

Dorothyn täydellä tuella Georges Michelson-Dupont tarjoutui palvelemaan UBIS:n uutena johtajana. Johtokunta hyväksyi hänen tarjouksensa yksimielisesti. Georges sanoi: ”Tämä projekti on minulle sydämen ja sielun asia, ja osoitan kaiken tarvittavan ajan ja tarmon siihen, että jatkan sitä, minkä Dorothy on vakiinnuttanut, ja käytän sa­maa tyrkyttämätöntä, jeesusmaista lähestymistapaa ja opetusmenetelmää. Kyseinen metodi on UBIS:n opiskelijoi­den kokemuksessa tehokas ja mielekäs. Se on myös täysin Urantia-säätiön tulkitsemattomuusperiaatteen mukai­nen.”

Johtokunta ja sen liitännäisjäsenet kiittävät kaikkia, jotka ovat olleet tai ovat parhaillaan mukana tässä jännittäväs­sä toiminnassa, jonka tarkoituksena on auttaa veljiämme ja sisariamme pääsemään parempaan ymmärrykseen Urantia-kirjan opetuksista ja opeista, sillä ne ovat perin olennaisia yksilöiden hyvinvoinnille ja onnellisuudelle. Il­man teitä tämä hanke ei olisi koskaan ollut mahdollinen. Teidän anonyymisti tekemänne työ, epäitsekäs osallistu­misenne ja antamanne aika ja ponnistelunne ovat tämän mahdollistaneet. Arvostamme, kunnioitamme ja terveh­dimme teitä, teidän tiimihenkeänne ja lojaalisuuttanne.

UBIS-tiimille osoittamassaan viestissä Georges kirjoitti: ”Tulemme yhdessä analysoimaan vahvat ja heikot puo­lemme ja niin tehtyämme laadimme seitsenvuotissuunnitelman. Kehittelemme uudet lukusuunnitelmat vastaukse­na opiskelijoiden tarpeisiin, kehitämme monikieliset verkkosivualustat tehdäksemme UBIS:sta monikielisen, ke­räämme varoja UBIS:n sivuston kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi, UBIS:n arvostuksen lisäämiseksi ja opettajakun­nan laajentamiseksi. Edistymistämme seitsenvuotissuunnitelmaan vertaamalla aiomme joka vuosi poh­tia yhdessä keinoja palvelustemme parantamiseksi.”

UBIS on toden totta ja tosiasiassa haastava hanke. Georges, johtokunta ja sen liitännäisjäsenet toivottavat Dorot­hylle ja UBIS-tiimille siunausta. Kun ihminen antautuu Jumalan kumppaniksi, saattaa tapahtua ja tapahtuu suuria asioita. [132:7.9]