Edessä Oleva Tie

Tulostettava versioTulostettava versio
Mo Siegel

Mo Siegel, Urantia-säätiön presidentti, Colorado, USA

Meille, jotka olemme pelkkiä kuolevaisia, Urantialla vietettävä elämä tuntuu nopeasti soljuvalta. Tapahtumien muutosvauhti hengästyttää. Käännyt minne tahansa, niin siellä vellovat taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset uudelleenjärjestelyt. Kun Urantia-kirja 12.101955 julkaistiin, maailman väkiluku oli vain kaksimiljardia. Nyt väkiluku ylittää kuusimiljardia ja sen arvioidaan nousevan yli yhdeksäänmiljardiin vuoden 2040 tienoilla.

Jos otetaan huomioon maailman väestön nopea kasvu yhdessä Kiinan ja Intian taloudellisen laajenemisen kanssa, niin seuraavien 30 vuoden aikana elämä on varmasti erilaista kuin edeltäneinä 30 vuotena. Elämme ennalta aavistamattomien muutosten aikaa., mutta jos tarkastelee sitä, mitä viimeisten 500 vuoden kuluessa on tapahtunut, huomaa elämän olevan nykyisin parempaa kuin se on koskaan ollut. Sadan vuoden päästä ihmiset todennäköisesti taakse katsoessaan ihailevat vuoden 2009 jälkeen tapahtunutta edistystä.

Miten Urantia-kirja sopii tähän nopeasti muuttuvaan ja edistyvään maailmaan? Jotkut uskovat ilmoituksenantajien ryhtyneen suunnittelemaan Urantia-kirjan ilmestymistä jo noin 700 vuotta sitten. Kirja sanoo, että sen teksti saatettiin englannin kielelle vuosina 1934 ja 1935. Suunnitellessaan ja valtuuttaessaan Urantia-kirjan laatimisen – tapahtui se 700 tai 70 vuotta sitten – ilmoittajat toimivat maailmaamme koskevan pitkän aikavälin suunnitelman mukaisesti. Urantia-kirja annettiin meille, jotta yhteiskunta vähin erin elpyisi ja maailma kääntyisi oikeinpäin. Nykyinen kiihtyvä muuttuminen heitä tuskin suuremmin hämmästyttää. He tiesivät, mistä tämä maailma oli tulossa, ja he kykenivät näkemään sen edessä olevan tien.

Olen kuullut sanottavan huumori silmäkulmassa, että on sääli, ettei ilmoituksen mukana annettu opaskirjasta ”Miten ilmoitusta hoidetaan”. Eteenpäin vievän tien löytäminen on lukijajärjestöille huomattavasti vaikeampaa kuin se on Urantia-säätiölle. Uskontoa käsittelevissä luvuissa 99–103 Melkisedek lupaa, että jokainen yksilö voi henkilökohtaisesti löytää ja kokea taivaallisen Isän. Kyseisissä luvuissa tuodaan esille institutionaalisen uskonnon vahvuudet ja vaarat. Luvut luettuasi olet vakuuttunut siitä, että uskonnonharjoittajain tulee kokea asiat yhdessä, mutta yhtä varma et ole siitä, miten tämän tulisi tapahtua. Ilmaantunee uudenmuotoisia valistuneita uskonnollisia yhteisöjä, mutta tällä haavaa saamme menestyksellisimmät sosiaaliset kokemuksemme paikallisissa opintoryhmissä. Nykyisin maailmassa kokoontuu yli 500 opintoryhmää, ja on todennäköistä, että määrä nousee vähintään tuhanteen seuraavien 30 vuoden kuluessa. Jos niin käy, Urantia-ilmoitus on silloin kokenut todellista ja merkittävää sosiaalista edistymistä. Nykyiset aktiiviset opintoryhmät saavat versomaan vielä ilmaantumistaan odottavan laajemman sosiaalisen ja uskonnollisen esiintulon siemenet.

Mitä Urantia-säätiöön tulee, niin sen työpöydillä olevat työt näyttävät varsin suoraviivaisilta. Kutsummekin sinut mukaamme näihin tehtäviin. Käytämme tehtävistämme lyhennettä SKJK. Ensimmäinen kirjain tarkoittaa Urantia-kirjan suojelua, ensimmäinen K tarkoittaa sen kääntämistä, J puolestaan julkaisemista ja toinen K tarkoittaa koulutusta. Nykyään kirjan jakelu tarkoittaa sekä fyysistä että digitaalista julkaisemista kahdellatoista (ja kohta viidellätoista) kielellä. Jokainen uusi käännös tuo muassaan haasteita ja levitysmahdollisuuksia maissa, joissa kirja ei ole koskaan vielä ilmestynyt. Viidennen käänteentekevän ilmoituksen suojeleminen juontuu sekin tästä jakelun laajenemisesta. Tuodessamme yhä useampia kirjoja maailmaan jo pelkkä niiden numerollinen määrä luo tekstille turvallisuutta.

Työmme koulutuksellisen puolen käsitteleminen tekisi tästä artikkelista paljon laajemman. Riittäköön, kun sanon, että viimeisten 2000 vuoden dramaattisimman ihmiskunnan historiaan tehdyn intervention jakaminen muiden kanssa vaatii koulutusta, ja Urantia-säätiö on ottanut vastaan tämän pitkän aikavälin koulutuksellisen haasteen.

Olemme kaikki siunattuja sikäli, että saamme olla mukana tässä merkittävässä tilanteessa, sillä viides käänteentekevä ilmoitus laskettiin liikkeelle omana elinaikanamme. Nämä ovat muistettavia aikoja, nämä ovat sydämessä vaalittavia aikoja. Jeesuksen ensimmäisten seuraajien tavoin meilläkin on tilaisuus palvella tätä hyvän pysäyttämättömissä olevaa voimaa, joka yhtenä päivänä kietoutuu tämän maailman ympärille. Urantia-ilmoitus on täällä muuntaakseen hengellisesti isoavat miehet ja naiset taivaallisen Isämme uskonpojiksi. Se on täällä kylvääkseen normaaliuden siemenet, ja Jumalallisen Neuvonantajan toteamusta lainatakseni sen tarkoituksena on laventaa kosmista tietoisuutta ja lisätä hengellistä ymmärrystä.

Mo

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään