Uusinta Uutta Internetin Urantia-Kirja-Koulusta (UBIS)

Tulostettava versioTulostettava versio
Dorothy Elder
Susan Flacks, Pauline Friedman, Pam Maunakea, Dorothy Elder, Jane Ploetz
Susan Flacks, Pauline Friedman
Pam Maunakea, Dorothy Elder, Jane Ploetz

Dorothy Elder, UBIS:n johtokunnan puheenjohtaja, Kalifornia, USA
 
UBIS on kuin suuri pyörä, joka pyörii koko vuoden. Heti kun yksi lukukausi on meneillään, alkaa seuraavan suunnittelu. Kesäkuukausina suunnitellaan syksyllä pidettävää opettajakoulutuskurssia, joten johtokunnalla, henkilöstöllä, ja opettaja/vetäjillä on kaikilla käsi pyörän vanteella pitämässä sitä tasaisessa liikkeessä 12 kuukautta jatkuvan syklin ajan. Seuraavaksi muutama muistiinmerkintä viimeaikaisista toimistamme:

UBIS:n JOHTOKUNTA KOKOONTUI 14. ja 15. maaliskuuta 2009

Kaksi kuukautta jatkuneen voimaperäisen suunnittelun ja valmistelun jälkeen UBIS:n johtokunnan yhdeksästä jäsenestä seitsemän kokoontui maaliskuussa Urantia-säätiön keskustoimistoon Chicagossa vuotuiseen henkilökohtaista läsnäoloa edellyttävään kokoukseen. Kysymyksessä oli tärkeä kokous, sillä sen kuluessa loimme perustan ja päätimme painopistealueista seuraaville kymmenelle vuodelle. Kaksipäiväisen kokouksen aikana käsittelimme suuren määrän asioita ja monia kysymyksiä, mutta seuraavat kolme seikkaa olivat keskeisimpiä:

1. Opetussuunnitelma. Polly Friedman esitteli erinomaisen ja yksityiskohtaisen suunnitelman UBIS:n uudeksi neliosaiseksi perusopetusohjelmaksi. Kun asiasta oli käyty innostunut keskustelu, suunnitelma hyväksyttiin yhtä innostuneesti, ja sen toimeenpano ajoitetaan syyskuussa 2010 alkavalle syyslukukaudelle.

2. Verkkosivut. Vuoden 2009 alussa UBIS sai avokätisen lahjan UBIS:n verkkosivuston laajentamiseen. Sen jälkeen kun vaihtoehtoja oli kokouksen valmistelutyön aikana perinpohjin tutkittu ja arvioitu ja itse kokouksessa niistä keskusteltu, tehtiin päätös neljästä ensisijaisesta ajantasaistuksesta. Ajatasaistusehdotusta hiotaan vielä, ja sivuston toteuttajakin tuo siihen oman panoksensa. Työn on määrä valmistua syyslukukauden alkuun syyskuussa 2009.

3. Organisaatio. Päätettiin, että UBIS:n vapaaehtoistyöntekijäin määrää korotetaan kuuden kuukauden kuluessa kuudella uudella henkilöstön jäsenellä. Vapaaehtoisohjelmamme laajenee nopeasti, ja keinot, joilla vuotuista operatiivista lukujärjestystä laajennetaan yksilöitiin ja niistä tehtiin päätös. Operatiivisen rahoituksen tarvetta arvioitiin. Tässä mielessä ja välitöntä tulevaisuutta varten otetaan käyttöön vuosibudjetti ja aloitetaan varainkeräystoimet.

MUITA MERKITTÄVIÄ UUTISIA

Huhtikuussa 2009 alkanut lukukausi on parastaikaa meneillään, ja nyt UBIS toi ensikertaa ohjelmaan uusille lukijoille tarkoitetun johdantokurssin. Polly Friedman toimii tämän kurssin, ”Johdanto Urantia-kirjaan”, opettaja/vetäjänä. Näin huipentui vuoden ajan UBIS-tiimin piirissä suoritettu tämän aiheen harkinta ja siitä käyty keskustelu, ja olemme innoissamme sen mahdollisuuksista ja sen tarjoamasta oppimistilanteesta. Kurssille ilmoittautui täysi määrä opiskelijoita, eli kahdeksantoista sekä uutta että kokenutta opiskelijaa Venäjältä, Brasiliasta, Etelä-Afrikasta ja Espanjasta, samoin kuin lukijoita Yhdysvalloista.

KIITOKSET TIIMILLE

Lopuksi haluan teidän tietävän, että ilman antaumuksellisten johtokunnan vapaaehtoisjäsenten omistautumista Internetin Urantia-kirja-koulua ei olisi olemassa. Jokainen heistä tekee elintärkeää työtä, joka pitää UBIS:n toiminnassa vuodesta toiseen. Kiitokset teille, Pam Maunakea, Susan Flacks, Georges Michelson-Dupont, Polly Friedman, Jay Peregrine, Jane Ploetz, Betty Zehr ja Ralph Zehr, kaikesta, mitä teette, ja eritoten siitä mainiosta ”tiimihengestä”, jonka tuotte UBIS:iin.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään