Kiitokset Ilmoitusta Palveleville

Tulostettava versioTulostettava versio
Mo Siegel

Tervehdys, Urantia-kirjan lukijatoverit. Toivon tämän raportin tavoittavan teidät terveinä ja onnellisina. UAI:n Málagan-konferenssiin osallistuneet jo tietävätkin, että konferenssi oli ihastuttava. Urantia-säätiön laajennetun johtokunnan neljännesvuosikokous pidettiin kaksi päivää ennen konferenssia, ja kiitämme konferenssin organisoijia kokoustemme järjestelyistä. Erityiset kiitokset ansaitsee johtokunnan liitännäisjäsen Olga López, sillä hänen logistisella tuellaan kokouksemme sujuivat mukavasti ja tehokkaasti. Kokouksissa tehtyä työtäkin enemmän arvostamme Espanjassa luomiamme uusia ystävyyssuhteita.

Johtokunnan kokouksen päättymisen jälkeen perjantai-iltapäivänä Urantia-säätiö toimi isäntänä yleismaailmalliselle johtotason pyöreän pöydän keskustelulle, johon oli kutsuttu konferenssiin osallistuvia johtohenkilöitä. Noin 25 henkilöä tuli mukaan yli kaksituntiseen ideoiden ja kokemusten vaihtotilaisuuteen. Mukanaolijoita oli Aasiasta, Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, Afrikasta ja eri puolilta Eurooppaa. Johtokunnan jäseniä ja keskustelijoita innosti valtavasti näiden johtohenkilöiden usko, luottamus ja antaumus. Lausun laajennetun johtokunnan puolesta kiitokset pyöreän pöydän keskustelun osanottajille. Johtokunnalla on nyt ajantasaistettu ymmärrys niistä vaikeuksista ja mahdollisuuksista, jotka lukijat kohtaavat Urantia-ilmoituksen levitessä heidän maahansa. Johtokunnan useimmat jäsenet asuvat maissa, joissa kirja on saavuttanut ainakin jonkinlaista jalansijaa. Miten helppoa onkaan unohtaa siinä vaiheessa koetut alkuhankaluudet ja vähäiset menestykset, kun kirja tuodaan ensi kertaa saataville. Sanat eivät riitä kertomaan sitä riemua, jota tunsimme kuullessamme yksityiskohtia näiden hyvien ihmisten tekemästä työstä heidän saattaessaan tätä uutta ilmoitusta omaan maahansa. Tunnemme nöyrää kiitollisuutta heidän päivästä toiseen jatkuvista ponnistuksistaan tämän elintärkeän projektin hyväksi. Arvelen, että enkelit riemuitsevat katsellessaan, miten he tuovat valoa tähän maailmaan oman elämänsä ja Urantia-ilmoituksen hyväksi tekemänsä työn kautta.

Osoitan lämpimät kiitokset kaikille johtokunnan jäsenille siitä, että he käyttävät vapaaehtoisaikaansa ja rahaansa niin kokousten aikana kuin niiden välilläkin ilmoitusta ja Urantia-säätiötä palvellessaan. Jos tämän raportin lukijat voisivat kuulla johtokunnan liitännäisjäsenten Claire ja Henk Mylanus kuvailivat koettelemuksiaan ja kärsimyksiään, kun he dramaattisin vaikutuksin kohentavat kirjan jakelua Italiassa, Ranskassa, Espanjassa ja Hollannissa, nousisitte seisaallenne osoittamaan suosiota. Jos olisitte voineet nähdä johtokunnan jäsenen Georges Michelson-Dupontin hymyilevät kasvot hänen esitellessään meille El libro de Urantian uuden eurooppalaisen laitoksen, suhtautuisitte luottavaisesti tulevaisuuteemme! Sitten ovat vielä taustalla vaikuttavat sankarit: Jay Peregrine ja hänen tiiminsä, jotka tekevät uupumatta työtä Urantia-ilmoituksen hyväksi. Voisin jatkaa kertomalla tiimimme jokaisen jäsenen päivittäisistä saavutuksista, sillä jokainen heistä antaa valtavasti elämänenergiaansa tähän projektiin. Se, että Urantia-säätiöllä on tämä laajennettu johtokunta ja tämä henkilökunta, saa meidät tuntemaan, että olemme siunattuja.

Olemme kaikki osa pitkään suunniteltua hengellistä ja älyllistä avausta, jonka tarkoitus on tuoda uutta ymmärrystä tämän maailman kansoille. Urantia-säätiön johtokunnan jäsenet, liitännäisjäsenet ja henkilökunta pitävät suuressa arvossa teiltä saamaamme tukea, työpanosta, rukouksia, avustuksia ja hyvää tahtoa jatkuvissa ponnistuksissamme Urantia-kirjan menestykseksi. Yhdessä toimien voimme kylvää ja kylvämme sen totuuden siemenet, joka jonakin päivänä valaisee ja vapauttaa hengellisesti koko ihmiskunnan.

Ylöspäin ja sisäänpäin.

Mo

Mo Siegel

Urantia-säätiön presidentti

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään